Dosya Finansta Dijital İnovasyon ve Dönüşüm 13 ŞUBAT 2016 / 15:42

FİNANS SEKTÖRÜNDE KURALLAR YENİDEN YAZILIYOR

Finans sektöründe müşteri ve ürün çeşitliliği giderek artıyor. Ürün çeşitliği bakımından mobil ve giyilebilir cihazlar, akıllı şehir ve akıllı enerji ürünlerinin kullanımları ile müşteriler finansal hareketlerini dijital platformlarda yönetiyor. Yeni nesil “Z” kuşağı, dijital kuşak olarak bu dönüşümün öncülüğünü yaparken, finansal hizmtlerin en önemli müşteri segmenti olma yolunda da ilerliyor. 
Bankalar, müşterilerinin operasyonel ve analitik verilerini, veri gizliliği yönetmeliği ile yurt içinde tutma zorunluğunun nedeniyle, kendi teknolojilerine, süreçlerine yatırım yaparak bilgi birikiminin yurt içerisinde gelişmesine ve istihdam edilmesine olanak sağlıyor. “Böylece birçok BT projesi hayata geçirilmeye başladı” diyen KoçSistem Finans Müşteri İlişkileri Grup Yöneticisi Hatice Kartal, buna örnek olarak müşteri odaklı hizmetler sunabilmek için müşteriyi daha iyi tanıma, kullanım davranışlarını anlama ve ihtiyaçlarını anlayıp en doğru hizmeti sunabilmeyi gösterdi.  “Finans sektöründe dijital dönüşüm ile kurallar yeniden yazılmakta” yorumunu yapan  Hatice Kartal, yorumlarını şu sözlerle detaylandırdı:
 
İşbirliğinde özgün yaklaşımlar
“Özellikle müşterinin herhangi bir kanaldan başlattığı süreci diğer bir kanalda devam ettirmek ve tamamlamak hedef ve bunu hayata geçirecek süreç ve mimariyi oluşturmak en önemli çalışma konusu. İç kullanıcılara yönelik süreç ve uygulamalar da dijital dünyaya yön verecek şekilde baştan tasarlanıp uygulamaya alınmakta. Bir diğer çalışma konusu ise yeni iş modelleri yaratmak, hem entegre hem özgün işbirliği yaklaşımları ile rakiplerle birlikte çalışmanın yollarını açmak.”
Finans sektöründe değişimin öncülüğünü yapan “C” seviye yöneticilerin ve şirketlerin hedef kartlarında yer alan “Digitalization” başlığı altında IoT, daha fazla mobil teknoloji ve bulut servisleri yıllık proje planlarında en önemli yeri alıyor.  Bu bilgiyi veren Hatice Kartal, IoT, büyük veri ve bulut bilişim gibi yeni teknolojileri müşterilere sunarak; üretim izleme sistemleri ile montaj işlemlerinin anlık olarak izlenmesini ve gerekli önleyici kontrol mekanizmalarının devreye girmesini sağlayan akıllı fabrikalar, satın alma otomasyon çözümleri ile doğru ve verimli üretim planlaması gerçekleştirmesini sağlayan akıllı tarım çözümleri, kamera görüntülerinin işlenerek, verilerin anlık olarak değerlendirilmesini sağlayan akıllı güvenlik çözümleri yarattıklarını vurguladı.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics