Genel 16 ARALIK 2013 / 08:00

‘2014 yerli üretimde sıçrama yılı olacak’

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, 2013 yılını değerlendirip 2014 öngörülerini BThaber ile paylaştı. Yıllık 300 milyon TL’lik Ar-Ge fonunun Türkiye için büyük fırsat olduğunu kaydeden Acarer, yeni yılda üretilen yerli cihazların sayısında da önemli bir artış olacağını söyledi.

Acarer, nitelikli eleman sorununa da vurgu yaparak üniversitelerde mühendislerin sektörün ihtiyaç duyduğu konularda yetiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

BT sektörünü değerlendirirken, ülke durumunun yanı sıra kıyaslamalar yapılması gerekliliğinin de altını çizen Dr. Tayfun Acarer, “Böyle değerlendirdiğimiz zaman daha değerli sonuçlara ulaşabiliyoruz. 2012’de sektör yüzde 18 büyüdü, bazı alt sektörler ise daha fazla büyüdü. Abone sayıları, kapasite kullanımları, hizmet kullanım miktarları, veri haberleşmesinde indirilen ve yüklenen veri miktarları 2013 yılında büyümeye devam etti. Uluslararası bir başarı olarak, internet yönetişiminden sorumlu ICANN’ın hub ofislerinden biri İstanbul’da kuruldu. Bunlar 2013 yılından bazı gelişmeler” açıklamasını yaptı.
Acarer, BT sektörüne ilişkin BTK olarak, üçer aylık dönemlerle sayısal verileri kamuoyu ile paylaştıklarını aktararak dönemler arasında ulaşılabilen güncel verileri kullandıklarını da belirtti. Dr. Tayfun Acarer, sözlerine şöyle devam etti: “Bu verilere herkes ulaşıp değerlendirmesini yapabilir. Buradan da herkesin görebileceği gibi, BT sektörü istikrarlı bir büyüme içinde ve bu büyüme eğilimi devam ediyor. 10 yıl önce 11,5 milyar dolar büyüklüğünde olan sektörümüz, bugün 47 milyar dolar büyüklüğe ulaştı, 2023 hedefi ise 160 milyar dolar büyüklüğe ulaşmak. Bu hedefe; var olan pazar içinde kalıp var olan kullanıcılara daha fazla hizmet ya da ürün pazarlayarak ulaşılamayacağı ortada. Mevcut pastadan daha fazla pay almak yerine, sürdürülebilir ve uluslararası rekabet gücünü artırarak, pastayı da büyüterek daha fazla pay almak motivasyonu şimdi çok gereklidir. Yenilikçilik, yaratıcılık ve Ar-Ge’ye dayalı üretim gerçekleştirilmedikçe bunun sağlanması da mümkün görünmemektedir.”

Sektörün en önemli sorunu: Nitelikli eleman
Her geçen gün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de veri kullanımının hızla arttığını hatırlatan Acarer, “Akıllı cihazlar, akıllı şirketler, akıllı şehirler daha fazla bilişim altyapısına ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacı karşılayacak altyapının kurulması oldukça önemli. Altyapı; önümüzdeki süreçte eğer yeterli yatırım olmazsa önemli bir sorun olacaktır. Üniversitelerde verilen eğitim, bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu konulardan çok uzak görünüyor. Ne yerli şirketler ne de yabancı yatırımcılar, Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon yapacak Türk mühendis bulamıyor. Şirketler Türk mühendisi istiyor ama bu konuda altyapısı olan mühendis bulamıyor. Üniversitelerde yeterli sayıda mühendis yetişiyor ama aldıkları eğitim sektörün ihtiyaç duyduğu konulardan çok uzak. Onun için bu üniversitelerden yetişen kişiler bu sektörün ihtiyacını gideremiyor. Özellikle yüksek lisans ve doktora konuları, tezlerin sektörün ihtiyacıyla örtüşmesi gerekir diye düşünüyorum. Teknoparklar da bu arada müzakere edilmeli çünkü bugün teknoparkların Ar-Ge ve inovasyona destek olmak yerine ‘rant araçları’ haline geldiğini görüyoruz. Türkiye’de yıllık 300 milyon liralık bir Ar-Ge fonu var ve bu fırsatın çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Ar-Ge elemanı, ara eleman ihtiyacı konusunda kamu, STK’lar ve üniversitelerin oturup özellikle yüksekokullardaki ve fakültelerdeki eğitimin ihtiyaca yönelik olmasını temin etmemiz gerekiyor. Bakanımız da bu konuya çok önem veriyor ve destek oluyor” dedi.
“BT sektörünün en önemli özelliği değişim ve gelişimdir” ifadesini kullanan Dr. Tayfun Acarer, “Mobil genişbant internet aboneliğinde, akıllı telefon ve tablet kullanımında, hem sayısal hem de yoğunluk olarak çok artış var. Bu potansiyelin, yerli üretim artırılarak, sektöre artı değer kazandırması için kullanılması gerektiğini düşünüyorum. 2014 yılında en önemli beklentim, Türkiye’de üretilen teçhizatın artacağı yönündedir. Tabii ki içerik ve yazılım sektöründe de önemli artışlar olacağını bekliyorum. 2014 yılında, ayrıca sektördeki büyük kuruluşların Türkiye’de yatırım yapacaklarını da düşünüyorum” dedi.

Dr. Tayfun Acarer’den kısa kısa notlar

• Türkiye’de geçen sene BT cirosu yaklaşık 44 milyar dolar olarak gerçekleşti, bu yılın sonunda 47-48 milyar dolar olacak. Türkiye’de genişbant abone sayısı 34 milyonu aştı, kullanıcı sayısı ise 56 milyon civarında. Dünyada Brezilya’dan (yüzde 75) sonra yüzde 69 oranıyla sosyal paylaşım sitelerini kullanan ikinci ülkeyiz.
• Bugün Türkiye’de 34 milyon genişbant abonesi bulunuyor. Bu rakam, bizim 2023 vizyonu için koyduğumuz rakama yakın. Bunun 9 milyonu sabit, 25 milyonu ise mobil genişbant. Bu hızlı bir şekilde mobil genişbantın lehine genişliyor.
• Geçen yıl, Türkiye’nin bilişim sektöründeki büyüme oranı, ekonomik büyümesinin yaklaşık 3 katı olarak gerçekleşti.
• 2013-2015 yıllarında IP trafiğinin yıllık ortalama yüzde 32 büyüyecek, sadece video içeriği yüzde 55 artacak. İnternet kullanımı süresi aylık ortalama dünyada 24,7 saat, Avrupa’da 27 saat, Türkiye’de 32 saat oldu.
• 2020’de dünyada internete giren cihaz sayısı 50 milyara yükselecek. Bu yıl içinde 2 milyon M2M abonesi çıktı. İstatistikler ve istatistik zihniyeti değişiyor. Genişbant deyince biz sabiti dikkate alıyorduk, 2 senedir mobili de dikkate almaya başladık.
• 2020 yılında dünyada veri büyüklüğü 44 kat artacak.
• Türkiye’de internet kullanımıyla beraber internet kapasitesinin de son 6 yılda 63 kat arttı. Fiber yatırımlar da bu süreç içinde iki kat arttı. Diğer yandan mobil internet gelirleri de son dönemlerde hızlı artış gösteriyor. Veri trafiği ülkemizde son dört yılda 15 kat artış gösterdi. Dolayısıyla hızlı bir şekilde altyapıya ihtiyaç bulunuyor.
ETİKETLER : Sayı:950

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics