Genel 02 OCAK 2011 / 18:00

2011’in Ar-Ge başkenti İstanbul

İstanbul, 2011 yılında, araştırma geliştirmeyi destekleyecek ve üniversite sanayi işbirliğini artıracak yeni merkezlere ev sahibi olmaya hazırlanıyor. 2011 yılı Mayıs ayında nanoteknoloji alanında faaliyet gösterecek SUNUM isimli yeni araştırma merkezi Sabancı Üniversitesi’nde açılacak. İTÜ’de de, TÜBİSAD işbirliği ile bilişim sektörü şirketlerinin Ar-Ge faaliyetlerini biraraya toplayacak, içinde Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi’nin de bulunacağı ‘Dijital Türkiye Üssü’ kuruluyor.

Son yıllarda araştırma geliştirme konusunda farklı proje ve modeller geliştiriliyor. Yedisi devlet üniversitesi olmak üzere 30 üniversiteye ve önemli teknoparklara ev sahipliği yapan İstanbul, 2011’de yeni ve farklı araştırma projelerine ev sahipliği yapacak. Nanoteknoloji alanında faaliyet gösterecek “SUNUM” isimli araştırma merkezi Sabancı Üniversitesi’nde açılırken, İTÜ’de de bilişim sektörüne özel üniversite sanayi işbirliğini sağlayacak yeni Ar-Ge yapısı olan “Dijital Türkiye Üssü” nün yapımına başlanacak.
50 milyon TL’lik bir yatırımla 2009 yılında inşasına başlanan SUNUM, Türkiye’nin ilk disiplinler arası nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi olma özelliğini taşıyor. 45 milyon dolarlık bir yatırım bütçesinin öngörüldüğü ve finansmanın kiralayacak şirketler tarafından karşılanacağı “Dijital Türkiye Üssü”nün ise 2011 yılının ikinci yarısında inşasına başlanması planlanıyor.

Bilişim sektörüne özel “Dijital Türkiye Üssü”
“Dijital Türkiye Üssü”, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) işbirliği ile İTÜ Maslak yerleşkesinde hayata geçirilecek olan bir Ar-Ge Merkezi. 29 Aralık’ta İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle ilk imzaların atıldığı projenin, en önemli özelliği ise fakülte ve sanayi kuruluşlarının araştırma ve geliştirme bölümlerini yan yana getiren yeni bir model sunması. İlk defa bilgisayar ve bilişimi fakülte düzeyine çıkaran ve yeni kurgulanan merkezi içine taşıyan proje ile bilişim sektörü şirketlerinin Ar-Ge faaliyetlerinin de burada biraraya toplanması planlanıyor. Bilişim sektörü  ve üniversite işbirliğinde önemli bir basamak olacağı düşünülen “Dijital Türkiye Üssü’, 6 bin metrekaresi fakülte binasından oluşmak üzere toplam 30 bin metrekarelik alana yayılacak. Dijital Türkiye Üssü’nde faaliyet gösterecek şirketler, 5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki kanun kapsamında Ar-Ge merkezi statüsüne sahip olan şirketlere sağlanan tüm teşvik ve desteklerden yararlanırken, İTÜ öğrencileri başta olmak üzere üniversite öğrencilerinin teorik bilgilerini ticari yaşamda uygulama ve çalışma fırsatı bulabilecekleri bir ortam sağlanacak.
Model kapsamında çalışacak sanayi kuruluşları, kendi yerinde Ar-Ge yapabilme yeteneğine sahip (en az 50 tam zamanlı Ar-Ge elemanı çalıştıran) büyük kuruluşlar olacak.
TÜBİSAD tarafından daha az Ar-Ge çalışanı olan şirketlerin de yararlanmaları için düzenleme yapılmasına çalışılıyor. Merkez inşatına, projenin seçilmesi ve ruhsatın alınmasının
ardından 2011 yılının ikinci yarısında başlaması planlanıyor. Merkez bünyesindeki bilgisayar ve bilişim fakültesinin ise 2012-2013 döneminde eğitime başlaması öngörülüyor.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy:
“Üniversite- sanayi işbirliğinin en önemli projelerinden birisi hayata geçirilecek”

Projenin; sektör için konumu ve sunduğu şartlar açısından büyük avantajlar sağladığını ve üniversiteyle sektörün işbirliğini yaratacak çok önemli bir adım olacağını vurgulayan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy şöyle konuştu:
“Bu proje zaten üyelerimizden de gelen taleplerle olgunlaştı ve bugüne geldi. Kısa sürede, rektörümüzün ve dekanımızın kararlılığıyla hızla yol aldık. Dijital Türkiye Üssü, üniversite- sanayi işbirliğinin en önemli projelerinden birisi olarak hayata geçirilecek. Bu proje sektörümüz için konumu, sunduğu şartlar açısından büyük avantajlar sağlayacağı gibi Türkiye’nin sayısal geleceğinin oluşturulmasında da önemli bir rol oynayacak. Dijital Türkiye Üssü ile Türkiye, Maslak gibi çok cazip bir noktada, uluslararası öneme sahip, nitelikli insan gücü istihdamına uygun, kaliteli ofis yapısına sahip ve üniversite ile bütünleşmiş bir Ar-Ge merkezine kavuşacak. Bu özellikleri ile uluslararası şirketlerin Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını Türkiye’ye taşımalarını da teşvik edeceğini öngörüyoruz. Özellikle ölçek oluşturan ve ticarileşen çalışmalar yapılacak bu merkezin olanaklarını tüm üyelerimize bir fırsat olarak sunmayı hedefliyoruz. Merkez için görüştüğümüz şirketler, destek vermek isteyen şirketler var. Digital Türkiye Üssü ile amacımız, üniversite sanayi işbirliğine yönelik sürdürülebilir ve büyüyebilir bir örnek yaratmak.”
“SUNUM” Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’inde uygulamaya ve  ürüne dönüştürülecek teknolojiler geliştirilecek
İstanbul’da 2011 yılında üniversiteler bünyesinde hayata geçecek araştırma noktalarından biri de SUNUM Nanoteknoloji Araştırma Merkezi olacak. Sabancı Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan SUNUM, üniversitenin vizyonu ve stratejisi paralelinde Sabancı Vakfı ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) desteğiyle 50 milyon TL’lik bir yatırımla 2009 yılında çalışmalarına başlanan bir proje. Türkiye’nin ve bölgenin ilk disiplinler arası nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi olma özelliğini taşıyan merkezde nanoteknolojinin fizik, elektronik, mekatronik, malzeme, kimya ve biyoloji gibi çeşitli alanlarında yürütülecek öncü araştırmalar sayesinde, sanayinin hızla kullanabileceği, uygulamaya ve ürüne dönüştürebileceği teknolojiler geliştirilecek. Merkez ile üniversitenin ileri teknolojiye dayalı fikri mülkiyet portföyünün de gelişmesi ve sanayi ile ortak çalışması hedefleniyor. Sabancı Üniversitesi’ndeki öğretim üyelerinin yüzde 45’i doğrudan nanoteknoloji ile ilgili bilim insanlarından oluşurken lisansüstü öğrencilerinin yüzde 40’ı da bu konularda çalışıyor. Kurulan merkezde lisans öğrencilerinin de araştırma çalışmalarına etkin bir biçimde katılımı öngörülüyor.
ETİKETLER : featured Sayı:802

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics