Genel 04 KASIM 2012 / 15:44

Ankara İnovankara ile yenileniyor

Öncelikle OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’nde doğan Ankara Sağlıkta Yenilikçilik Hareketi -İnovankara oluşumu, bugün Ankara’nın sağlık alanındaki bütün aktörlerini bir araya getiren bir girişim olarak çalışmalarını büyük heyecanla sürdürüyor.

Bir ağ halinde örgütlenerek üreticiler, düzenleyiciler, satın alıcılar ve kullanıcıları bir araya getiren İnovankara girişiminde, kamu kurumları, üniversiteler ve araştırma merkezleri, şirketler, hastaneler de yer alıyor. Ağın üyeleri ayrıca imzalamış oldukları bir protokolle bu girişime olan inançlarını da belgelediler ve Ankara’nın sağlık sektöründe rekabetçilik için olgunlaşmış bir değer zincirine sahip olduğunu gösterdiler.
İnovankara paydaşları için OSTİM Konferans Salonu’nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi ve OSTİM Vakfı Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmanoğlu tarafından İnovankara-Sağlıkta Yenilikçilik Hareketi hakkında bilgi verildi. Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen projenin tarihçesi, bu proje kapsamında hedeflenenler ve elde edilenler katılımcılarla paylaşıldı.

Amaç yerli üretimin katma değerini yükseltmek
İnovankara sağlık değer zinciri içerisinde bulunan paydaşların öncelikle yer aldığı bir yenilikçilik hareketi başlatmayı hedefliyor ve Ankara’nın sağlık sektöründe rekabetçi değer zincirini ve yenilikçi potansiyelini ortaya koyarak taraflar arasında iletişim, iş ve güç birliğini artırmak amacını güdüyor. Tıbbi cihazların Türkiye’de üretilmesi gibi çok önemli bir misyona sahip olan İnovankara girişimi, aynı zamanda yerli üretimin katma değerini yükselterek bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmayı, bölgesel, sektörel farkındalık ve bilinç oluşturmayı amaçlıyor. İnovankara girişimi; Ankara Sanayi Odası ve Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile birlikte OSTİM tarafından sürdürülüyor.

Sağlıkta cari açık büyük sorun
İnovankara’nın katılımcılık ilkesi gereğince tüm paydaşların katkılarını ortaya koyabilecekleri bir yöntem olarak oluşturduğu çalışma grupları için İnovankara Yürütücüsü Altan Küçükçınar, “Ar-Ge, Ürün Hizmet Geliştirme, Teknoloji Transfer-Fikri Haklar ve Lisanslama, Sağlıkta Bilişim İletişim Teknoloji ve Strateji, Altyapı Hazırlık Geliştirme Kurumsallaşma, Uluslararası İlişki ve Strateji Geliştirme ve  son olarak Uygunluk Değerlendirme Çalışma Grupları’nı oluşturduk. Çalışma grupları; durum tespiti yapıyor, hedefleri belirliyor ve bir eylemle bunu ortaya koyuyor. Önümüzdeki aylarda faaliyetlerini yürüten tüm bu çalışma gruplarımızın bulgularını açıklayacağımız geniş katılımlı bir toplantı düzenleyeceğiz. Ankara’nın sağlık alanındaki rekabetçilik ve cazibe gücünü artırmak istiyoruz” açıklamasını yaptı. Türkiye’deki sağlık alanındaki ithalattan kaynaklanan cari açık sorununun da altını çizen Küçükçınar, ancak topyekûn bir hareketle bir ağ halinde örgütlenen aktörlerin ortaya koyduğu sinerjiyle sorunların aşılabileceğini, İnovankara’nın da çalışmalarını bu doğrultuda yürüttüğünü vurguladı.
Fiziksel sermayesini; ulaşım, iletişim, enerji, sağlık altyapısı ve tüm belediye hizmetleri, bölgedeki OSB’ler, üniversiteler, araştırma kurumları, teknoloji transfer merkezleri, teknoparklar ve inkübatörler olarak açıklayan İnovankara, finansal sermaye olarak da bölgede inovasyonun gelişmesi için var olan ve bölgeye çekilen finansal kaynaklar, risk sermayesi, iş melekleri, KGF olarak gösteriyor.
ETİKETLER : featured Sayı:894

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics