Genel 14 EKİM 2012 / 11:33

Ar-Ge’de öncelikli alanlar için özel yönetmelik

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan Ar-Ge yönetmeliği 2013 yılı için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde desteklenmesi gereken öncelikli alanları ortaya koydu. Bu noktada yönetmeliğin, sektör tarafından bir an önce tüm detayları ile değerlendirilip kullanılabilirliğinin sağlanması önem kazanıyor.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan Ar-Ge yönetmeliği 2013 yılı için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde desteklenmesi gereken öncelikli alanları ortaya koydu. Bu noktada uzun bir süre zarfında hazırlanan yönetmeliğin, sektör tarafından tüm detayları ile değerlendirilip kullanılabilirliğinin sağlanması önem kazanıyor.
Yönetmelik, IP tabanlı haberleşmeden elektronik imzaya, mobil şebeke yazılımlarından siber güvenliğe kadar pek çok başlığı desteklenmesi gereken öncelikli alanlar arasına taşıyor.
Yönetmelik, bulut bilişim uygulamalarında bulut bilişim hizmeti alan tüketicilerin haklarının korunması amacıyla yapılacak Ar-Ge çalışmalarını, sayısal yayın alıcılarının üretimini ve acil durumlarda  iletişimin kesilmemesi için gerekli altyapının kurulması ve güvenirliğinin sağlanması konusundaki araştırmaları destek kapsamı içine alıyor.
Elektronik imza uygulama yazılımları ve elektronik imza uygulamalarını tasarlayan kurumların desteklenmesini öngören yönetmelikte, bilgi teknolojileri alanında kullanılan altyapı ve elektronik ekipmanların üretimine ve geri dönüşümüne yönelik çevreci çözümlerin araştırılması  da desteklenmesi gereken alanlar içine alınmış durumda.  Desteklenmesi öncelikli bir başka alan ise IP tabanlı haberleşmenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için yeni teknolojilerin, ekipmanların ve yazılımların desteklenmesi başlığı olarak göze çarpıyor.

Mobil haberleşme önemli bir alan
Yeni yönetmelik, mobil haberleşme alanında ise birden fazla başlığı öncelikli desteklenmesi gereken alanlar içine alıyor. Bunlar arasında 4G baz istasyonlarında kullanılan verici, alıcı ve anten sistemlerinin geliştirilmesi, M2M konusunda donanım ve yazılım imalatı, mobil şebekelerde kullanılabilecek şebeke  elemanlarının ve yazılımlarının geliştirilmesi ve çeşitli bantlarda (R/L) alıcı, verici ve anten üretimi geliştirilmesinin desteklenmesi yer alıyor.

Siber güvenlikte farklı başlıklar var
Yönetmeliğin öncelikli desteklenecek alanlar arasında geniş olarak ele aldığı bir başka konu da siber güvenlik başlığı. Buna göre yönetmelik, milli ürünlerin geliştirilmesi ve bu konuda uzman insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla yapılan Ar-Ge faaliyetlerini ve kamu kurum ve kuruluşlarının internet ortamında sunduğu hizmetlere ilişkin topladığı kişisel, sosyal ve ekonomik veri ve bilgilerin veritabanlarına şifreli kaydedilmesi, veritabanının siber saldırılara karşı korunması konusunda yapılan  Ar-Ge faaliyetlerini öncelikli alanlar arasına alıyor. Diğer taraftan, siber güvenlik alanında küresel bazda ülkemizin kurması gereken uluslararası birlikte çalışabilirlik modellerinin araştırılması ve otomasyon sistemlerine ait kritik altyapıların gerekli hukuki ve teknik altyapının oluşturulması için yapılacak bilimsel araştırmalar da desteklenmesi gereken unsurlar arasında konumlandırılıyor.

Genişbant da öncelikli alanlar içinde
Genişbant internet hizmeti de yönetmeliğin ele aldığı başlıklar arasında göze çarpıyor. Daha hızlı ve kaliteli veri transferleri için yapılacak araştırma ve geliştirme faaliyetleri, genişbant internet hizmetlerinin yaygınlaştırılması için uygulanması gereken fiyat, altyapı gibi alanlara ait politika ve stratejilerin araştırılması ve  internet üzerinden yayınlanan içeriklerden kaynaklanabilecek ve kişilere, ailelere, topluma muhtemel zararların asgariye indirilmesiyle maksimum faydanın sağlanabilmesi için uygulanabilecek projeler de  desteklenmesi öncelikli alanlar arasında sıralanıyor.

Yönetmeliğin sağlıklı şekilde uygulanması için konuyla ilgili paydaşlar da buluşacak
Yönetmeliğin en sağlıklı şekilde uygulanabilmesi amacı ile de önümüzdeki günlerde yönetmeliği hazırlayan kamu birimleri ve bilişim sektörünün biraraya geleceği bir etkinlik de planlanıyor. Konuyla ilgili tüm paydaşların bir araya gelecekleri etkinliğin, 2 Kasım 2012’de gerçekleşmesi bekleniyor.
ETİKETLER : featured Sayı:892

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics