Genel 21 MART 2010 / 18:00

Avrupa’nın bulutları birlik oldu

Bilişim alanında günümüzde en fazla konuşulan konulardan biri haline gelen bulut bilişim, Avrupa’nın da gündeminde yer alıyor. Avrupa Bulut Birliği EuroCloud, bu konuda yapılacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçmesi yönünde çalışmalarını sürdürürken, Türkiye’de de bu birliğin oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

2009’da ilk olarak Fransa’da hayata geçen EuroCloud oluşumunun ardından Avrupa çapında ulusal organizasyonlar kurulmuş. 2010 Ocak ayında ise ilk uluslararası toplantı gerçekleştirilmiş. EuroCloud’un temel amacı, Avrupa çağında bir Avrupa bulut bilişim iş ağı kurmak. Avrupa çapında ülkelerde yerel organizasyonların kurulma sebebi ise ülkelerde o ülkeye dair spesifik  konulara da odaklanabilmek. Diğer yandan Avrupa seviyesinde de genel başlıklar üstünde çalışarak ortak kararlar alabilmek, birlikte hareket etme kabiliyetini geliştirmek. Bulut bilişim alanında faaliyet gösteren ve bulut ekosistemi içinde yer alan şirketler bu oluşuma üye olabiliyor. Oluşumun önemli amaçlarından biri de Avrupa çapında komisyonlar, parlamentolar ve yasa koyucu uygulayıcı kurumlarla da ilişki kurup bu ilişkileri geliştirmek. Avrupa’da BT sektöründe ve Avrupa ekonomisinde bulut bilişim endüstrisini daha görünür kılmayı hedefleyen oluşumun ana amacını pazarı büyütmek ve pazarın oyuncularının ortak hareket etmesini sağlamak şeklinde özetlemek mümkün. Hedef, 2014’e kadar 20 ülkede organizasyon oluşturmak.
EuroCloud, Türkiye’de de şirketlerin ilgisini bekliyor
Oluşumun Türkiye ayağı da var. Türkiye ayağının başında EuroCloud Türkiye Koordinatörü Bülent Ayaşlı bulunuyor. Ayaşlı, Finlandiya gibi ülkelerde ASP, SaaS ve bulut bilişim modellerinin kullanımının son derece yaygınlaştığını söylerken, EuroCloud’un oluşmasının temel nedeninin, bu kapsamda çalışan şirketlerin sadece kendi ülkelerinde değil Avrupa bazında da hizmet vermelerini sağlamak olduğunu anlattı. Ayaşlı, “Her ülkede bir ulusal grup kurulmaya başlandı. Her ülkede bu konuda çalışan şirketler gruplaşıyorlar, bir organizasyon haline geliyorlar. Bu organizasyonlar kurallarını kendileri koyuyor. Her ülke kendi kuralını kendi koyuyor, ama bir de uluslararası çalışmalar için ortak kurallar belirleniyor. Bu kurallar da bu organizasyonların biraraya gelip geliştirdikleri kurallar dizisi. Bu kurallar yeni yeni şekilleniyor. Oluşum, ortak tanıtım faaliyetleri, kampanyalar, etkinlikler düzenlemeyi hedefliyor. Şu an Avrupa’da yaklaşık 15 ülkede ulusal gruplar kuruldu. Her biri dernekleşti, kendi tüzüklerini hazırladılar, üye kayıtlarını yaptılar” dedi.
“Gelin biraraya gelelim”
Türkiye için uzun vadede EuroCloud’un önemli olduğunu düşünen Ayaşlı, Türkiye gibi KOBİ’lerin ağırlıkta olduğu ekonomilerde ASP tipi çalışmaların, SaaS ve bulut bilişimin çok ideal konular olduğunu dile getirdi. “Türkiye’de un var, şeker var, ama helva yapacak aşçılar lazım. Türkiye’de amacımız bu aşçıları biraraya toplamak her şeyden önce” diyen Ayaşlı, bu konuyla ilgili çalışan şirketlerin ilgisini beklediklerini vurguladı. Ayaşlı, “Gelin biraraya gelelim, nasıl bir organizasyon haline gelmemiz gerektiğini konuşalım. Türkiye organizasyonunun temelini atmak, kurallarını belirlemek istiyoruz. Daha sonra da kendimizi daha çok tanıtmak. Örneğin ortak bir çalışmayla fuarlarda ortak pavyonlar açılabilir, ortak tanıtımlar yapılabilir. Kapı yeni açılıyor” dedi. EuroCloud ile ilgili daha geniş bilgi oluşumun internet sitesi ww.eurocloud.org’dan alınabiliyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics