Genel 10 HAZİRAN 2013 / 08:00

Bankacılık bilgi teknolojileri ile kabuk değiştiriyorBThaber Next StepToplantıları’nın son ayağında “Yapı Kredi Bankası ve Teknoloji Yaklaşımları” konuşuldu. BThaber Next StepToplantıları’nın son ayağında “Yapı Kredi Bankası ve Teknoloji Yaklaşımları” konuşuldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren İnterpromedya Genel Müdürü Güldane Taşdemir, düzenledikleri BThaber Next StepToplantıları ile amacın bilişim sağlayıcısıyla kullanıcısını bir araya getirmek olduğunu belirtti.
Yapı Kredi Bankası’nın Teknoloji Yakklaşımlarının sadece BT değil diğer iş birimleri tarafından paylaşımından önce konuşan YKB Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Başkanı Cahit Erdoğan bankalar için BT’nin önemine dikkat çekti.
Yapı Kredi Bankası  Alternatif Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Çoklu Kanal Dünyasında Müşteri Deneyimi” başlıklı sunumunda Apple ve Facebook gibi şirketlerin müşteri davranışlarını doğrudan değiştirdiğini, Yapı Kredi Bankası olarak da müşterinin bu değişen ihtiyaçları doğrultusunda doğru müşteri, doğru ürün, doğru fiyat, doğru kanaldan oluşan 4D stratejisi ile hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.
Yapı Kredi Bankası  Ödeme Sistemleri ve Dijital Kanallar Yazılım Geliştirme Direktörü Kadriye Atsal ise Avrupa’da müşterilerinin neredeyse yarıya yakınını sayısal kanallardan idare eden bankalar olduğunu belirtti. Atsal, ATM Mobil ve internetin bankacılığında önyüzlerin tek deneyim yaşatmasının müşteri beklentisiyle doğru orantılı olduğunu sözlerine ekledi.
Yapı Kredi Bankası Temel Bankacılık, Hazine ve Krediler Gruplar Direktörü Önder Haydaroğlu, internet ve mobil bankacılığın olmadığı ortamı hatırlayan en son neslin bizim neslimiz olduğunu vurgulayarak yeni bankacılık anlayışıyla birlikte şubelerin yapılarının değişerek daha çok butik bir şekilde kişiye özel hizmet veren şekle bürüneceğini ifade etti.
Şirket olarak sıkıştırılmış halde 70 TB’a ulaşmış veri barındırdıklarını ifade eden Yapı Kredi Bankası İş Zekâsı, Bilgi Belge Yönetimi ve İş Akışları Yazılım Geliştirme Direktörü Cengiz Arslan Büyük Veri ve Analitik İhtiyaçlar üzerine yaptığı sunumda artık büyük veriyi işleyecek sistemlerin olgunlaşmasıyla birlikte rekabet kavramının öne çıktığını belirtti.
Yapı Kredi Bankası Altyapı ve İşletim Grup Direktörü Sinan Özer, “Müşteri Gizliliği ve Güvenliği İhtiyaçları” başlıklı konuşmasında müşteri gizliliğini nasıl sağladıklarını aktardı. Özellikle bankaların uyması gereken düzenlemeler ve yasalara dikkat ettiklerini vurgulayan Özer, güvenlik önlemleri konusunda birçok şirketle çalıştıklarını söyledi.
Yapı Kredi Bankası Kartlı Ödeme Sistemleri Portföy Yönetimi Direktörü Gürcan Kırmızı ise son dönemin popüler kavramı büyük veriden bankaların nasıl yararlandıkları üzerinde durdu. İşlem hacmi ve kullanıcı verilerine bakıldığında büyük veri çözümlerine ihtiyaç duyduklarını belirten Kırmızı, kendilerinin büyük veriden elde edecekleri çıktıları fırsata dönüştürdüklerini aktardı.
Artık her yapının akıllı cihazlar üzerinde kurulduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Yapı Kredi Bankası CRM ve Kampanya Yönetimi Direktörü Arzu Umur, internet kullanımının hızla yayılmasıyla bankacılık yaklaşımlarının değiştiğini belirtti. Sosyal medya kullanımının Türkiye’de oldukça yaygın olduğunun altını çizen Umur, artık sosyal müşterilerin ortaya çıktığını vurguladı.
Oracle Finans Sektürü Yöneticisi Işık Kılınç Gürtuna  “İş Hayatı Verilerle Şekilleniyor” başlıklı sunumunda teknolojide aslında yalınlaşma eğiliminin gündemde olduğundan söz etti. Gürtuna, Trendbase’in bankacılığı etkileyen eğilimlerle ilgili araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
“Bankacılık Sektöründe Verinin Değeri” sunumunda Komtaş Bilgi Yönetimi Genel Müdürü Yüksel Çomak, şunları kaydetti: “Bankacılıkta müşteri beklentileri otomasyonu çok önemli hale getirdi. Kurumlarda karar destek süreçleri çok önemli hale geldi. Biz bu noktada Komtaş olarak kurumsal veri yönetimi ve analitik uygulamalar konusunda bankaların stratejik iş ortağı olarak, ihtiyacı olan teknolojileri en uygun maliyetle sağlamaya çalışıyoruz.”
EMC Teknoloji Danışmanlığı takım lideri Emin Çalıklı ise giderlerin yüzde 63’ünün sunucuların ayakta durması için kullanıldığını yazılım tabanlı depolamanın önemli olduğunu bu alanda yatırım yaptıklarını belirtti.
HP yazılımın son birkaç yılda bulut bilişim, büyük veri ve güvenlik taraflarına yatırım yaptığını aktaran HP Yazılım Satış Takım Lideri Eyüp Bay, büyük veri tarafında yaptıkları Vertica, Autonomy gibi satın almalarla daha da güçlendiklerini ifade etti.
Mirsis’ten Bilgehan Palalıoğlu ise yaptığı Sosyal Medya Analitiği isimli sunumda sosyal medya analizinin şirketlere aynı zamanda SWOT analizi de sağladığını ifade ederek şirket olarak Türkçe üzerinden yüzde 80 oranında duygusal sosyal medya analizi yapabilecek arayüzler geliştirdiklerini sözlerine ekledi.
Teradata adına toplantıya katılan Olcay Yıldız da şirketinin teknoloji eğilimlerini ve yurtdışında hizmet verdikleri dev şirketleri ve nasıl büyük veriden faydalandıklarını aktardı. ETB adına sunum gerçekleştiren Kemal Okyay, önümüzdeki dönemde biyometrik sistemlerle kimlik tanımanın hangi alanlara gideceği konusunda bilgiler verdi.
ETİKETLER : Sayı:925

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics