Genel 22 OCAK 2018 / 10:41

Baskı sistemlerinde de güvenlik ön planda

Çevreci teknolojiler günümüzün iş dünyasında bir seçenek olmaktan öteye geçip zorunluluk haline gelmiş durumdadır. Maliyetleri düşürme çabası elbette bunu destekleyen bir faktör. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin çevreci teknolojilere yönelimi gün geçtikçe artıyor. Türkiye’deki durumu ele aldığımızda, çevreci teknolojiler konusundaki farkındalık, olumlu sinyaller vermekle birlikte, gelişmiş ülkelere kıyasla hala yeterli seviyede değil. Brother Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Batuhan Demirkök’ün verdiği bilgilere göre birçok şirket çevreye bıraktığı etkiyi ölçemiyor ve bu konuda önlem almıyor. Baskı yönetimi tarafında bu durum daha net gözlemlenebiliyor. İşlemlerin hala kağıt üzerinde yapıldığı, fiziksel olarak arşivlendiği kurumların sayısının oldukça fazla olduğunun altını çizen Batuhan Demirkök, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu tarz iş süreçlerinin dijitalleşmesi için gerekli farkındalık ve uygulamaların artması gerektiğini düşünüyorum. 2017’de bu anlamda önemli adımlar atıldı, 2018’de bunun katlanarak artacağını umut ediyoruz.

Brother, baskı çözümlerinin yönetilebilir hale gelmesi için büyük çaba göstermekte. Üretici firmalar olarak, amacımız yalnızca çevreci çözümler yaratmak değil, aynı zamanda bu çözümlerin yaygınlaşmasını sağlamak olmalıdır. Hem özel sektör hem kamu kurumlarındaki baskı işlerinde karbon ayak izini azaltmak adına, çeşitli yazılım uygulamaları, mobil ve bulut teknolojiler, çift taraflı baskı, kullanıcılara baskı kotası belirleme seçenekleri gibi firmaların süreçlerine entegre olabilecek özel çözümler sunuyoruz. Bu çözümler, maliyet tasarrufu anlamında da şirketleri memnun edecek durumdadır. 2018’deki en büyük hedefimiz bu çözümlerin daha çok firma tarafından etkin olarak kullanılmasını sağlamaktır.

Yönetilebilir baskı çözümleri ile birlikte dijitalleşen süreçler veri koruma ve altyapı güvenliği gibi güvenlik sorunlarını gündeme getiriyor. 2018’de kurumlardaki bilgi varlıklarının korunabilmesi, kurumların karşılaşabileceği risklerin en aza indirgenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması gittikçe önem kazanıyor. Kurumlar bu bağlamda güvenlik açığı olmayan donanım ürünlerini tercih etmeli ve yazılım alt yapılarını bu doğrultuda biçimlendirmelidir. 2018’de Brother sağladığı çözümler ile kurumlara, baskı ihtiyaçları anlamında ihtiyaç duydukları güvenilirlik, verimlilik ve düşük maliyet sunmayı hedefliyor.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics