Genel 29 NİSAN 2011 / 21:03

Bilişim için de çılgın projeler bekleniyor

Türkiye 12 Haziran 2011 tarihinde bir seçim yarışına daha girecek. Partiler seçim beyannamelerini tamamladı ve bu beyannamelerde sunduğu vaatlerle vatandaşlardan oy istiyorlar. Partiler, 2011 seçim beyannamelerinde daha önceki seçim beyannamelerine oranla, bilişim, bilgi toplumu, e-devlet ve bilgi ve iletişim teknolojileri kavramlarını çok daha yoğun biçimde kullanıyor.

Türkiye 12 Haziran 2011 tarihinde bir seçim yarışına daha girecek. Partiler birbiri ardına projelerini açıklıyorlar. Hatta projeler “çılgın proje” olarak da adlandırılıyor. Partiler seçim beyannamelerini tamamladı ve bu beyannamelerde sunduğu vaatlerle vatandaşlardan oy istiyorlar. Demokrasi anlayışından yeni anayasaya, insan haklarından ekonomiye kadar birçok projenin sunulduğu seçim beyannamelerinde partilerin bilgi ve iletişim teknolojileri konusundaki vaatleri neler oldu?
Partiler, 2011 seçim beyannamelerinde daha önceki seçim beyannamelerine oranla, bilişim, bilgi toplumu, e-devlet ve bilgi ve iletişim teknolojileri kavramlarını çok daha yoğun biçimde kullanıyor. Seçim beyannamelerindeki birçok başlık için geç kalınmış olsa da bilgi ve iletişim sektörünün gerek katma değer gerekse Türkiye’nin geleceği açısından öneminin farkına varıldığının göstergesi.
Partilerin sektöre yönelik vaatleri şu başlıklar altında
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Ar-Ge, genişbant iletişim ve e-devlet uygulamalarını ön plana çıkarırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yenilikçilik, rekabet, iletişim teknolojileri ve bu alanlara yönelik düzenlemelerin geliştirilmesi ve değiştirilmesi gerekliliğini ön plana çıkarıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise bilgi toplumu, e-yaşam ve Ar-Ge kavramlarını ön plana çıkarıyor.
Değerlendirmeye aldığımız her üç partinin de genel vizyon, hedef ve vaatlerini 2023 yılına göre kurguladığı görülüyor. Her üç partide de yerli üretim, Ar-Ge payının yüzde 3 seviyesine çıkarılması ve genişbant erişimin ülkenin tüm noktalarına ulaştırılması ortak hedefler.

AKP “Bilişim sektörünün GSYH payı yüzde 8 olacak”
AKP seçim beyannamesinde farklı sektörlere yönelik hedeflerinde bilgi ve iletişim teknolojilerine değinirken, sektörü yakından ilgilendiren konulara “Haberleşme, Bilgi ve İletişim Teknolojileri” başlığı altında yer veriyor. AKP seçim beyannamesinde yüksek hızlı genişbant erişiminin ülke çapında yaygınlaştırılması ve 2023 yılına kadar kademeli olarak genişbant abone sayısının 30 milyona ulaştırılacağını söylüyor. Türkiye’nin bölgesel fiber kesişim noktası olmasının sağlanacağı belirtilirken bu alandaki girişimciliğin de destekleneceği açıklanıyor.
Bilişim sektöründe yerli ürün ve hizmet kullanımı konusunda AKP’nin hedefi ise 2023 yılına kadar yüzde 50’ye ulaşmak. Bilişim sektörünün GSYH’daki payının ise yüzde 8’e çıkarılması hedefleniyor.
e-Dönüşüm konusunda Türkiye’nin ülkeler arası sıralamada ilk 10 içerisine girmesini hedefleyen AKP 2019 yılına kadar da kamu hizmetlerinin yüzde 100 elektronik ortamda sunulacağını vaat ediyor.
Bilişim Vadisi projesine de atıfta bulunan ve Türkiye’nin bu alanda üretim ve operasyon merkezi olması için çaba sarf edileceğini belirten AKP, Türkiye’nin Avrupa’nın çağrı merkezi ve veri merkezi üssü olacağına işaret ediyor.
AKP seçim beyannamesinde dile getirdiği bir başka konu ise küresel bilgi ve iletişim teknolojileri pazarında söz sahibi en az bir ulusal markaya tasarım ve standardı Türkiye’ye ait en az bir ulusal ürüne ulaşılması hedefleniyor.

CHP “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı kurulacak”
CHP’nin seçim beyannamesinde dikkat çeken ilk başlık Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı’nın kurulması oluyor. CHP bilişim sektörüne ilişkin vaatlerini ise 7 başlık altında topluyor.
CHP Türkiye’nin bilgi teknolojilerini tüketen değil, üreten bir ülke hedefiyle Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili destek ve payların artırılacağını seçim beyannamesinde dile getiriyor.
Türkiye’de tersine beyin göçü için çalışmaların hızlandırılacağını belirten CHP, Ulusal İnovasyon Sistemi’nin hayata geçirileceğini vaat ediyor.
CHP seçim beyannamesinde Türkiye’nin birçok noktasında bilişim şuraları düzenleneceğini söyleyerek, yazılım başta olmak üzere stratejik alanlara odaklanmış teknoparklar kurulmasını hedefliyor.

AKP tarafından değinilen başlıklar
l Sabit ve mobil iletişim ve genişbant erişimi
l Fiber altyapı
l Bilişim Vadisi
l Yerli bilişim ürünleri
l e-Ticaret
l e-Dönüşüm
l e- Devlet
l Kağıtsız kamu hizmeti ve e-devlet
l Bilgisayar okuryazarlığı
l Siber güvenlik ve siber tehdit
l Karasal sayısal TV yayıncılığı
l Acil durum haberleşme sistemi
l Yerli cep telefonu üretimi
l Çağrı merkezleri ve veri merkezleri
l Yerli uydu yapımı
l Ar-Ge destekleri.

Sizin de projelerinizi bekliyoruz
Siyasi partilerin seçim bildirgelerindeki bilişim ile ilgili maddeler haberimizde yer alıyor. BThaber okuru olarak siz de bu programlarda yer alması gerektiğine inandığınız bilişim ile ilgili maddeleri, aklınızdan geçen projeleri ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilir, bthaber@interpromedya.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Bilgi teknolojileri ve iletişim sektörü ile elektronik haberleşme alanının tam ve gerçek rekabete açılması için gereken önlemlerin alınmasını hedefleyen CHP beyannamesi, 5809 sayılı “Elektronik Haberleşme Kanunu”nun buna göre değiştirilmesini amaçlıyor.
Bilgi teknolojileri ve iletişim sektörüne yönelik KDV oranlarının düşürülmesini ve özel iletişim vergisinin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmayı hedefleyen CHP yazılım ihracatının da geliştirilmesi için destek sağlanmasını öngörüyor.
CHP seçim beyannamesinde 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”u yürürlükten kaldırmayı hedeflerken yerine demokrasi standartlarına uygun bir yasa getirilmesini planlıyor.
CHP, iletişim sektöründe yapılacak değişikliklerle ve rekabet şartlarının oluşturulmasıyla vatandaşların telefon ve internet hizmetlerini yüzde 20 daha ucuza almalarını sağlayacak bir projeyi de hayata geçirmeyi hedefliyor.

MHP bilgi toplumunu işaret ediyor
MHP ise seçim beyannamesinde “Bilgi Teknolojileri ve İletişim” başlığı altındaki bölümde sektöre ilişkin hedef ve planlarını aktarıyor. Milliyetçi Hareket Partisi bu bölüm dışında özellikle bilgi toplumu olma vizyonu üzerinde sıkça duruyor. Bilgi teknolojileri ve iletişim bölümünde ilk dikkat çeken cümle ise “Bilgi toplumuna geçiş hızlandırılacak” ibaresi oluyor.
Elektronik haberleşme sektöründe etkin rekabetin sağlanması için farklı stratejiler hedefleyen MHP, bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaştırılması için de rekabetçi bir yapının oluşturulmasına yönelik erişim kalitesinin iyileştirilmesi ve maliyetlerin katlanabilir hale getirilmesini öngörüyor. Milli enformasyon ağ altyapısının oluşturulması ve Türkiye’nin yazılımda lider ülkeler arasına girmesini amaçlayan MHP, Bilişim Vadisi projesinin de bir an önce hayata geçirileceğinin altını çiziyor.
e-Yaşam tarzının tüm sektörlere uygulanması gerektiğini belirten MHP seçim beyannamesinde kamunun elektronik ortamda sunduğu hizmetlerin de çeşitlendirilerek yaygınlaştırılması hedefleniyor.
MHP, iktidara geldiği takdirde özel iletişim vergisinin de kaldırılacağını ve Bilim, Teknoloji ve İletişim Bakanlığı’nın kurulacağını vaat ediyor.
“Bilim ve Teknoloji” başlığı altında Türkiye’nin “Milli Yenilik Sistemi”nin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten MHP, Ar-Ge çalışmalarının destekleneceğini, üniversitelerin bilgi ve teknoloji üretim merkezi haline getirileceğini Türk dünyasına hitap edebilecek Ankara Temel Araştırmalar Merkezi (ATAM) kurulacağını beyannamesinde ifade ediyor.

CHP tarafından değinilen başlıklar
l Jenerik teknolojiler
l Ar-Ge ve inovasyon
l Üniversite – sanayi işbirliği
l Teknokentler
l Yazılım
l Genişbant
l Yasal değişiklikler
l Avrupa’nın bilişim ve
yazılım üssü
l Bilişim reformu
l e-Devlet
l Veri paylaşımı
l Telif hakları
l Dezavantajlı kesimlere ücretsiz internet
l Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı.

MHP tarafından değinilen başlıklar
l Bilime önem verilmesi
l Ar-Ge
l Bilgi toplumu
l Milli Yenilik Sistemi
l ATAM
l Sosyal bilimler
l Ucuz hızlı haberleşme
l Sayısal yayıncılık
l e-Yaşam
l Bilişim Vadisi
l Bilim, Teknoloji ve İletişim Bakanlığı
l e-Devlet.
ETİKETLER : featured Sayı:819
YORUMLAR
Murat KALAFATOĞLU 05 MAYIS 2011 / 21:27 0 0
Merhaba

tüm bunlar için malesef gen yapımız uygun değil

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics