Genel 15 NİSAN 2011 / 20:17

Bilişimde meslek standartları geliyor

Bilişim meslek dalları ile ilgili yasal standartları belirlemek ve gerekli sertifikaları vermek üzere TÜBİDER, VOC-Test Merkezi Projesi’ni hayata geçiriyor. İlk aşamada Donanım Bakım Teknisyeni, Ağ Teknolojileri Uzmanı dallarında mesleki standartlar ve sertifikasyonlar oluşturulacak.

Bilişim sektöründe meslek standartlarının belirlenmesi ve sertifikasyon hizmetlerinin verilmesi konusunda Türkiye’de önemli bir adım atıldı. TÜBİDER’in (Bilişim Sektörü Derneği), bilişim sektöründe test ve sertifikasyonu sağlayan kurum olmasını sağlayacak “Mesleki Bilgi ve Beceri, Sınava ve Belgelendirme Merkezleri (VOC Test Merkezleri) Projesi” hayata geçiyor.
AB destekli bu proje çerçevesinde Donanım Bakım Teknisyeni ve Ağ Teknolojileri Uzmanı alanlarında yasal mesleki standart ve sertifikasyonları TÜBİDER oluşturacak. İki yıl içinde tamamlanması planlanan bu proje 380 bin avro bütçeli olacak ve bunun 300 bin avrosu AB tarafından hibe edilecek.
VOC Test Merkezi Projesi’nin, TÜBİDER’in yasalara ve mesleki standartlara dayalı bir sektör birliği oluşturma vizyonu ile örtüştüğünü belirten TÜBİDER Başkanı Erkin Fındık, bu konuda gerçekleşen çalışma aşamaları konusunda şu bilgileri verdi:
“İstanbul Ticaret Odası koordinatörlüğünde gerçekleştirdiğimiz mesleki standartların belirlenmesi çalışmaları sonucunda, bilişim sektörünün meslek haritası oluşturuldu ve standartların belirleneceği 19 meslek dalı belirlendi. TÜBİDER, bu meslek dallarının içerisinden, özellikle bilişim bayi kanalını ilgilendiren altı meslek dalının standartlarının belirlenmesi konusunda görev aldı. Bu konuda Meslek Yeterlilik Kurumu’nun attığı bir sonraki adım, meslek standartlarının, yeterliklerinin belirlenmesi ve bu yeterliliklere göre sınav merkezlerinin açılması için AB destekli hibe projesi olan VOC – Test Merkezi Projesi oldu. TÜBİDER’in VOC – Test Merkezleri ile ilgili yaptığı başvuru, Mesleki Finans ve İhale Birimi tarafından kabul edildi ve sözleşme imzalandı. Bu sözleşme, TÜBİDER’in bu konuda belgelendirme kuruluşu olması yönünde önemli bir adım oldu. TÜBİDER, başvuruyu yaparken de, proje ortağı olarak TÜBİFED (Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu), iştirakçi olarak da Çizgi-Tagem’i belirledi.”
TÜBİFED Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Arseven, sektörel standartların belirlenmesi konusunda TÜBİDER’in ortağı olmaktan büyük memnunluk duyduklarını belirterek, test merkezlerinin Anadolu’ya açılması konusunda TÜBİDER’e gerekli destekleri sunacaklarını açıkladı. Anadolu’da açılması hedeflenen test merkezi sayısının ise 8 ila 12 arasında olacağı belirtiliyor.
Projeyi koordine edecek olan Çizgi-Tagem adına konuşan Niyazi Saral ise nitelikli ve belgeli iş gücü ile ulusal yeterlilik sisteminin önemine vurgu yaparak, test merkezlerinde internet tabanlı test teknolojisinin kullanılacağını kaydetti ve şu bilgileri verdi:
“TÜBİDER’in ana faaliyet konularından biri olan sektörün ve özellikle de bilişim bayi kanalının sorunlarını çözebilmek, haksız rekabetin engellenmesi ancak yasal bir düzenleme ile mümkün. TÜBİDER diğer bilişim STK’ları ile görüşerek mesleki standartların oluşturulması, sektöre girişin asgari sertifikasyon ile sınırlandırılması tüm bilişim işletmelerinin üye olacağı bir ‘Sektör Birliği’ yapısının kurulması için 2010 yılında bir yasa tasarısı üzerinde çalışarak temel bir metin oluşturuldu. Bu metnin son hali Mayıs ayına kadar diğer bilişim STK’larıyla birlikte yapılacak bir çalıştay ile belirlenecek ve yasal düzenlemeler için girişimlerde bulunulacak. Bu çalışmada, mesleki standartların yasal olarak belirlenmesi büyük önem taşıyor. Bilişim sektörüne ait mesleklerin yasal tanımlamaları ve standartlarının olmaması, bu konuda yapılacak yasal girişimlerin önünde duran önemli bir engel olarak bulunmaktaydı. TÜBİDER, iki yıl sürecek projenin sonunda ‘Donanım Bakım Teknisyeni’ ve ‘Ağ Teknolojileri’ bilişim meslek dallarına ait ikişer seviyede meslek standartlarını, yeterliliklerini belirleyerek, sertifikasyon için bir test merkezi açacak. Daha da önemlisi, bu çalışmanın bilişim meslek dallarında diğer belirlenen standartlar ile birleşerek TÜBİDER’in bu konuda yapacağı yasal girişimlere altyapı sağlaması olacak.”
ETİKETLER : featured Sayı:817

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics