Genel 13 KASIM 2011 / 16:36

Bir artı bir nasıl üç edecek?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Bu üç bakanlık, bilişim konusunda farklı açılardan çalışmalar yapıyor. Her kurum kendi açısından, az ya da çok, Türkiye’nin dönüşümüne katkı sağlamaya çalışıyor. Hatta diğer bakanlık ve kurumlar da bu sürece destek vermek için kendi çaplarında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu kurumların oluşturacağı sinerjiyi ortaya çıkaracak bir yapı ise yok gibi.
Geçtiğimiz yıl sona eren Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı çalışmalarından, aradan bir yıla yakın zaman geçmesine rağmen, bir ses seda yok. Kurulacak olan Bilişim Vadisi’nin yerini tartıştık ama bu vadinin oluşumu ve gelişimi için neler yapılması gerektiğini konuşmuyoruz bile. Başarılı e-devlet uygulamalarımız var ama vatandaşın bu hizmetlerin çoğundan haberi bile yok. Dönüşüm sürecinde yoğun bir çaba sarf ediyor ama bu çabanın gerçek karşılığını alamıyoruz.
ETİKETLER : Gündem Sayı:845

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics