Genel 14 OCAK 2013 / 08:00

BT sektöründe mesleki çerçeveler netleşiyor

Bilişim sektöründe mesleki standartların oluşturulması konusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ile önemli adımlar atıyor. BT sektöründe işverenin ihtiyacı olan iş kollarını saptayıp, çalışanları da buna göre eğitme misyonu ile hareket eden bu yapıda 2013 yılı ortasında sınav ve belgelendirme yapılan meslek sayısının 10’un üzerinde olması hedefleniyor.

Hedef; 2013 sonuna kadar tüm bilişim mesleklerinde sınav ve belgelendirmenin yapılması. Mesleki yeterlilik konusunda bilgilendirmenin gerekliliğine dikkat çekilirken, işverenler için Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi istihdamına 54 aya kadar teşvik getirilmesi ve SGK işveren payını kamunun ödemesinin önemine vurgu yapılıyor.

BT sektöründe mesleki standartların oluşturulması konusunda TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği’nin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve MYK Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi ile çalışmaları hızla devam ediyor. Bilgisayar Donanım Elemanı (Seviye4), Bilgisayar Donanım Elemanı (Seviye 5), Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 4), Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 5) ve Ağ Teknolojileri Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterlilikleri’nin ilk sürümü MYK Yönetim Kurulu’nun 16 Mayıs 2012 tarih ve 2012/40 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmişti. Son olarak da, TÜBİDER tarafından hazırlanan ve kamuoyu görüşleri ışığında gerekli düzenlemelerin yapıldığı Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 4), Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 5), BT Satış Elemanı (Seviye 4) ve BT Satış Sorumlusu (Seviye 5) yeterlilik taslakları MYK Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi’nin değerlendirmesine sunuldu. Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi’nin 15 Kasım 2012’deki toplantısında değerlendirilen yeterlilik taslakları ve revizyon taslakları, MYK Yönetim Kurulu onayına sunuldu ve 26 Aralık 2012 tarihinde de kabul edildi.

TÜBİDER Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Saral’a göre, farklı sektörlerde birçok platformda Türkiye’de işsizlik sorununun aslında ‘mesleksizlik’ sorunu olduğu ve eğitim-istihdam ilişkisinin önemi vurgulanıyor. İş piyasalarında iş arayan insanların yanında, işverenler açısından da kendi iş alanında belirli iş profillerine göre işçi bulamayanlar var. Benzer durumun bilişim sektörü için de geçerli olduğuna dikkat çeken Saral’a göre, bu tablo, mesleki eğitimin iş piyasası gereklerine uygun olmasının önemini ortaya koyuyor. TÜBİDER’in MYK ile yürüttüğü bu çalışmalar, iş piyasasının gereklerine uygun meslek standartları ve belirlenen bu standartlara göre çalışabilecek elemanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin, yeterliliklerinin hazırlanmasını sağlıyor. Bilişim alanında belirlenen bu meslek adlarına, İstanbul Ticaret Odası (İTO) çatısı altında bilişim alanındaki tüm STK’ların birlikte karar verdiğini söyleyen Saral, şu detayları paylaştı: “Meslek standartları ve yeterlilikleri daha çok İTO çatısı altında TÜBİDER ve konu ile ilgili diğer bir STK birlikte hazırlamakta. DACUM (Developing A Curriculum), Delphi veya benzeri teknikler ile sistem, iş, süreç ve meslek analizi çalışmaları sayesinde MYK’nın danışmanları gözetiminde bunlar geliştirilmekte. Sürecin tüm aşamaları topluma açık. Doğal olarak, yurtdışındaki tüm çalışmaları ve küresel yeterlilikleri de göz önüne alıyoruz. MYK bünyesinde tüm bu çalışmaları kontrol eden ve ilk onayı veren ‘sektör komitesinde’ de MEB, YÖK ve ilgili bakanlıklardan temsilciler var.”

Devletten 54 aya varan teşvik

Mesleki Yeterlilik sınavları teorik bilgiler kadar, performans uygulamalarını da içeriyor. Saral buna örnek olarak, ağ teknolojileri konusunda sınava girecek kişilerden, teorik bilgiler yanında, gerçek ortamlarda ağ teknolojilerinde oluşturulmuş senaryolar çerçevesinde uygulama yapmalarının ve sonuçlarını göstermelerinin istenmesini gösterdi. Bu yapıda, MYK tarafından yetkilendirilmiş ve kalite kontrolü de Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan kurumların mesleki sınav ve belgelendirme yapması bekleniyor. Bilişim alanında TÜBİDER, bu çalışmalarda öne çıkıyor. MYK çalışmaları çerçevesinde tüm üniversiteler, bakanlıklar ve kamu kuruluşları bilgilendiriliyor. Kurum ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden resmi görüş istendiğini söyleyen Saral, bir eleştiriyi de ihmal etmedi: “Ancak toplum, bu konuda yeteri kadar bilgili değil. Tüm bilişim STK’larını, büyük şirketleri ve eğitim programları olan uluslararası şirketleri bilgilendiriyor ve görüşlerini almaya çalışıyoruz.” Tüm dünyada olduğu gibi mesleki yeterliliğe dayalı sınav ve belgelendirmenin de işleyişinde gönüllük esası hakim, yasal zorunluluk yok. Ama iki taraflı fayda yapısı olduğu açık: Belge işveren için kendi tanımladığı işgücü profillerine uygun eleman bulmasını sağlarken, çalışan için bilgisini kanıtlama imkanını sunuyor. Toplumun tüm segmentlerinde bu belgenin tam bilinmediği gerçeğini yadsımayan Saral, farkındalığı artırabilecek bir avantajı hatırlattı:
“Özellikle 6111 nolu İstihdamı Teşvik Kanunu, işverenlere Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi istihdama değişik koşullarda 54 aya kadar teşvik getiriyor ve SGK işveren payını kamu ödüyor. Bu teşvik ile belge, hızla tanınacaktır.”

Sınav zamanı geliyor

TÜBİDER, bilişim alanındaki tüm mesleklerde diğer tüm bilişim STK’ları ile ortak çalışmalarını sürdürüyor. Hatta Şubat-Mart aylarında donanım ağırlıklı mesleklerde sınav ve belgelendirme yapmaya da başlanacak. Yıl ortasında sınav ve belgelendirme yapılan meslek sayısının 10’un üzerinde olması, 2013 sonuna kadar ise tüm bilişim mesleklerinde sınav ve belgelendirmenin yapılması hedefleniyor.

Çalışanın bilgi haritası

Bir TV programına katılan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Bayram Akbaş, işçi arayıp bulamayan işveren çokluğuna dikkat çekmiş, temel sebebi işgücü profilinin aranan niteliklere uygun olmaması olarak göstermişti. Bu sorunu aşmanın temel yolu, eğitim programlarını, sınav ve ölçüm yapılarını iş piyasasında aranan nitelikleri karşılayacak biçimde değiştirmek. 2008 yılında kurulan MYK’nın iş ve eğitim dünyası ile birlikte 600’ün üstünde meslek standardının hazırlanmasını sağladığına işaret eden Akbaş, 750 ulusal meslek standardına ihtiyaç olduğunu ve 2014’e kadar bunu tamamlama hedefi bulunduğunu söyledi.
ETİKETLER : Sayı:904
YORUMLAR
Tahsin Yılmaz 22 OCAK 2013 / 10:50 0 0
Ne MYK ne de güya meslek oda ve derneklerinde bu çalışılan konuya muvafık formasyonda insan bu konuda görevlendirilmiş değildir. Bakınız: http://bilgitoplumu.wordpress.com/tag/myk/
Tahsin Yılmaz 22 OCAK 2013 / 10:42 0 0
Bu haberde adı geçen kişiler ve kurumlar, mesleki yeterlik konusunda sözü edilen çalışmaları üstün körü, yalap şalap ve mış gibi yapmışlardır. Eleştirilere de kapalı ve dayatmacı bir tutum içindedirler. Bilişim alanındaki meslek elemanı iş ve işlemlerinin adlandırma, sınıflandırma, kataloglanması araziden enformasyon toplamaksızın ahbap-çavuşların, körlerin-sağırların birbirini ağırlaması kabilinden yapılmıştır ve yapılmaktadır tamamen.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics