Genel 28 EKİM 2013 / 08:00

BT yatırımlarında ihtiyaç ve farkındalık seviyesi yükseliyor

Belediyeler, önemli BT yatırımlarına imza atarken, bu konuda bir stratejisi olmayanlar da önemli bir potansiyel anlamına geliyor. Sonuçta 2012 ve 2013 yılı araştırmaları arasında yapılan bir kıyas, belediyelerin, e-belediye ve mobil belediye konularına yatırım yapmaları gerektiğinin farkında olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Belediyelerde 2013 yılı ortalama BT bütçeleri 770 bin TL. Vatandaşa hizmet götürmek için en yoğun kullanılan kanallar sıralamasında SMS ve kioskların yükselişi ise dikkat çekici.

Belediyeler, gerek vatandaşla iletişim ve bilgi paylaşımı gerek kendi iç düzenlerini sağlamak ve yasal düzenlemelere karşı sorumluluklarını yerine getirebilmek için kapsamlı BT yatırımlarına imza atıyorlar. Bu konuda fazla bir hamle yapmamış belediyelerin de, gerek düzenlemelere uyum, gerek diğer belediyeler ve merkezi yönetim arasındaki iletişimi güçlendirmek, gerekse teknolojik beklentileri artan vatandaşların beklentilerine yanıt verebilmek için adımlar atabileceği üzerinde duruluyor. 2014 Mart yerel seçimleri de, belediyeler için bu konuda bir motivasyon unsuru olabilecek.
iResearch tarafından hazırlanan yerel yönetimler araştırmasında nüfusu 10 bin ve üzeri olan belediyelerin, 2013 yılı BT bütçeleri, yatırım planları, belediyecilik ile ilgili kullanılan uygulamalar ve vatandaşa sunulan hizmetler sorgulanıyor. 2013 Eylül’ünde toplanan verilerde, toplam 203 belediye ile anket çalışması yapıldı. Ankete katılan belediyelerin yüzde 44’ünün nüfusu 20 bin 1-99 bin 999 kişi arasında değişiyor.

BT’de bütçe 770 bin TL
Belediyelerin 2013 yılı BT bütçesine bakıldığında, yüzde 35’inden 100 bin TL’nin altında bütçeye sahip oldukları yanıtı alınmış. Yüzde 14’lük kesimin bütçesi 101-500 bin TL bandında. Buna karşılık, yüzde 6’lık kesimin bütçesi 500 bin-1 milyon TL arasında, yüzde 9’luk kesimin bütçesi ise 1 milyon TL’nin üstünde. Bir tarafta da, yüzde 5’lik bir grup, ‘2013 yılı için BT bütçesi olmadığı’ yanıtını paylaşmış. Tüm bu yanıtlarla, 2013 yılı ortalama BT bütçeleri 770 bin TL olarak hesaplanıyor. 2014’ün ilk aylarına da sarkabilecek yatırımlarla, belediyeler Mart 2014’teki yerel seçimler öncesinde hazırlıklarını tamamlamış olabilecek.
2013 yılı yatırımlarında ilk 3 sırada olan başlıklar, yüzde 31-33 gibi birbirine yakın öncelik sıralaması ile belediyelerin gündeminde yerini alıyor: Coğrafi bilgi sistemleri, kent bilgi sistemi ve içerik/doküman yönetimi. Belediyelerin elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) kullanması ve arşiv tutmaları zorunluluk. Bu konuda yatırımlar doğal olarak ön planda.

Vizyoner belediyeler
Ankete katılan belediyelerin yüzde 48’i bir e-dönüşüm politikasına sahip olduğunu belirtiyor. Yüzde 52’lik kesimin ise bu konuda bir politikası yok. İnterpromedya Araştırma Hizmetlerinden (i-Research) Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özlem Unan, bir e-dönüşüm politikası olduğunu belirten 96 belediye arasında her ölçek ve nüfus yoğunluğuna sahip belediyenin olduğunu belirtiyor. Yani e-dönüşüm politikasına sahip olmakla, ekonomik büyüklük, geniş yüzölçümlü, kalabalık nüfuslu olmak arasında bir ilişki yok. Asıl belirleyici olan, belediyenin vizyoner bakışı.

Kioskların yükselişi
Belediyelerde vatandaşa ulaşmak için mobilite ön planda. 2012 yılı kadar, 2013 yılı araştırma sonuçları da bu konuda farkındalığı ve atılan adımları ortaya koyuyor. Belediyelerin vatandaşa hizmet götürmek için en çok kullandıkları kanallarda, Özlem Unan’ın da dikkat çektiği gibi, 2012 yılı araştırmasına kıyasla SMS ve kiosk başlığında önemli bir artış kendini gösteriyor. Unan, SMS ve kiosk kullanımında yüzde 5 oranında artış olduğu bilgisini veriyor.
Buna göre, belediyelerin öncelikli iletişim kanalı olarak yüzde 65 ile internet sitesi ilk sırada. Bunu yüzde 48,3 ile SMS, yüzde 36 ile telefon, yüzde 14,3 ile kiosk, yüzde 5,4 ile de gazete izliyor. Unan, bu sonuçları, “Belediyelerin yeni teknolojilere giderek daha fazla uyum sağladığını görüyoruz. Yüzde 5’lik artış bu yönüyle önemli” sözleri ile yorumluyor.

Potansiyel büyük
Araştırmaya göre, belediyede verilen hizmetlerde yüzde 48 ile e-belediye ilk sırada. Belediyelerin yüzde 7’si ise mobil belediye uygulamalarını sunuyor. Araştırmaya katılan belediyelerin yüzde 25’i ise her iki hizmeti, e-belediye ve mobil belediye uygulamalarını sunduğunu belirtiyor. Ama araştırmaya katılan belediyelerin yüzde 20’si bu hizmetlerin hiçbirini vermediğini belirtiyor. Bu da, yerel yönetimlerde bu başlıklarda doldurulmayı bekleyen bir boşluk potansiyelini gösteriyor.
Ancak yıl bazında gelişimi yok saymamak gerek. Unan’ın dikkat çektiği gibi bunlar, belediyenin vatandaşa dönük yüzü. 2012 araştırması ile kıyaslama yapan Unan, şu detayları paylaşıyor: “2012 araştırmasında mobil belediye ve e-belediye uygulaması kullanmayan belediye oranı yüzde 35 iken, bu yıl bu oran yüzde 20’ye geriledi. Belediyeler, e-belediye ve mobil belediye konularına yatırım yapmaları gerektiğinin farkında.”
Kullanılan belediye çözümlerinde, yüzde 69 ile belediye otomasyonu ilk sırada. Bunu, yüzde 40,9 ile kent bilgi sistemi, yüzde 31,5 ile de coğrafi bilgi sistemleri izliyor.
Araştırma raporları hakkında daha fazla detay için esrak@interpromedya.com.tr adresinden bilgi edinilebilir.
ETİKETLER : Sayı:943

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics