Genel 30 EYLÜL 2012 / 09:05

BT yatırımlarında rota belli

Bilişim sektörü için sayıları itibarıyle önemli bir pazar olan Türkiye’deki KOBİ’lerin güncel BT yaklaşımları ve yatırım başlıklarını İnterpromedya Pazarlama Hizmetleri ve Araştırma Grubu’nun gerçekleştirdiği KOBİ’lere yönelik araştırma sonuçları ortaya koydu

Kalkınma açısından önem taşıyan KOBİ’lerde bilişim teknolojileri kullanımı, bilişim pazarı açısından da önemli bir açılım noktası oluşturuyor. Günümüzde hala KOBİ’lerin bilişim teknolojilerini kullanımı yetersiz kalsa da, gelişen bilinçle artacağı öngörülüyor. Bu konudaki veriler de sektör açısından büyük önem taşıyor. İnterpromedya Pazarlama Hizmetleri ve Araştırma Grubu’nun Ağustos ayında gerçekleştirdiği KOBİ Araştırması da Türkiye’deki KOBİ’lerin güncel BT yaklaşımları, BT eksenindeki mevcut durumları, stratejisi ve yatırım planları hakkında önemli bulgular ortaya koyuyor.
Çalışan sayısı 50-249 arası olan işletmelerden oluşan, 16 şehir ve 1500 KOBİ’yi kapsayan 602 örneklemle soru formu aracılığıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçları, KOBİ’lerin yatırım başlıklarından, kullandıkları sanallaştırma çözümleri, sunucu markaları gibi pek çok konuya ışık tuttu. Araştırma örneklemini oluşturan şirketler arasında parekende ve ticaret alanından yüzde 15,3, inşaat alanından yüzde 11,1, idari ve destek hizmetleri alanından yüzde 8, konaklama alanından yüzde 5,4, ulaştırma depolama ve haberleşme alanından yüzde 4,4, diğer sektörlerden yüzde 12,5 oranındaki KOBİ’nin yer aldığı araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 58,4’ünün çalışan sayısı yüz üstü, yüzde 41,6‘sının ise 99 altı çalışan oluşturdu.
Araştırmanın en önemli bulguları arasında KOBİ’lerin bu yıl içindeki BT yatırım başlıkları yer alırken; bilgisayar yatırımı yüzde 44,2’lik oranı ile yatırım başlıklarında başı çekti. Onu yüzde 26,9’luk oranla yedeklemenin izlediği araştırmaya göre veritabanı yatırımları da yüzde 11,5’lik oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Araştırmanın ortaya koyduğu bir başka önemli bulgu da, işletmelerin üç ay içinde yatırım yapmayı düşündüğü alanlar arasında iş zekâsı, sanallaştırma, felaket yönetimi ve bilgisayar başlıkları olması oldu.

Slide_2BT yatırım bütçelerinde 100 bin TL altı yatırımlar başı çekiyor
Şirketlerin 2012 BT bütçelerini de sorgulayan araştırmanın sonuçlarına göre bu yıl; şirketlerin yüzde 62,4’ü 100 bin TL altı BT bütçesi ayırırken, yüzde 12,9’u 100-250 bin TL arası, yüzde 4,5’i de 250 bin TL üstü BT bütçesi ayırıyor. Yüzde 13,3’lük kesim ise 2012 yılı için BT bütçesi ayırmayacağını beyan ediyor. Diğer taraftan bütçelerin yüzdesel dağılımına bakıldığında ise 100 çalışan üstü işletmelerde bütçenin yüzde 43,6’sının donanıma, yüzde 38’inin yazılıma, yüzde 18,4’ünün de hizmet başlıklarına ayrıldığı görülüyor. 99 çalışan altında ise bütçenin yüzde 43,5’inin donanıma, yüzde 35,7’sinin yazılıma ve yüzde 0,8’inin de hizmet başlıklarına ayrıldığı görülüyor.
Araştırma, işletmelerin ürün/hizmet satın alırken dikkat edilen unsurları da ortaya koyuyor. Buna göre, işletmeler için ürünün kalitesi yüzde 93,5 oranında birinci sırada dikkate alınırken, güvenilir marka olması yüzde 91,1, ürünün garanti süresi yüzde 84,3, ürünün fiyatı yüzde 82,8, bilgi veren satış temsilcisi de yüzde 75,7 satın alma kararında etkili oluyor.

Slide_3İşletmelerin sunucu tablosu hala çok yol olduğunu gösteriyor
Araştırmanın ortaya koyduğu önemli noktalardan biri de, KOBİ’lerin kullandığı sunucular ve sanallaştırma çözümleri başlığı olarak göze çarpıyor. İşletmelerin yüzde 5-8’sinde 10 adet üstü sunucu yer alırken, yüzde 17,3’ünde 5-9 adet arası sunucu, yüzde 69,3’ünde ise 1-4 adet arası sunucu yer alıyor. Yüzde 6,4’lük kesim ise sunucuları olmadığını beyan ediyor. Sanal sunucu sayılarını da gösteren araştırmaya göre yüzde 204’lük kesim 1-4 adet arası sanal sunucu kullanırken, yüzde 6,3’lük kesim 5-9 adet arası sanal sunucu, yüzde 4,6’lık kesim ise 10 adet üstü sanal sunucu kullanıyor. İşletmelerin yüzde 63,5’unun ise sanal sunucusu bulunmuyor. KOBİ’lerin mevcutta kullandığı sunucu markalarına bakıldığında ise HP, yüzde 49,5 ile başı çektiği, onu yüzde 40,7 ile IBM ve yüzde 11,2’lik oranla Dell’in izlediği görülüyor.

Slide_4Sanallaştırmada sıralama belli
Üç ay içinde yatırım yapılacak alanlar içinde ikinci sırada yer alan sanallaştırma alanında KOBİ’lerin kullandığı çözümlere bakıldığında da yüzde 50’lik kesimin VMware çözümlerini kullandığı, yüzde 26,7’lik kesimin HYPER-V çözümünü kullandığı, yüzde 2,5’luk kesimin Citrix çözümleri, yüzde 1,9’luk kesimin ise Oracle VM çözümlerini kullandığı görülüyor.
ETİKETLER : featured Sayı:890

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics