Genel 09 OCAK 2011 / 18:00

Büyükler çözüm, KOBİ’ler donanım yatırımı yapacak

Bilişim pazarı için çok da parlak geçmeyen 2009’un ardından 2010 yılı sektörün toparlanma yılı oldu. İnterpromedya Pazarlama Hizmetleri ve Araştırma Grubu tahminlerine göre yüzde 8’lik büyüme yakalayan sektör, yılı 26.6 milyar dolarlık büyüklükle kapadı. 2011’de ise büyük kurumsal şirketlerin çözüm, KOBİ’lerin ise donanım ağırlıklı yatırım gerçekleştireceği ve pazarın yüzde 6 oranında büyüyeceği öngörülüyor.

Türkiye bilişim pazarı için 2010 yılı “silkelenip yola devam etme yılı” oldu. İnterpromedya Pazarlama Hizmetleri ve Araştırma Grubu tahminlerine göre yüzde 8’lik
bir büyüme yakalayan sektör, yılı 26.6 milyar dolarlık büyüklükle kapadı. Bilgi teknolojileri pazarı, yüzde 9,3 büyüyerek 7.6 milyar dolara ulaşırken, iletişim teknolojileri pazarı da yüzde 8,1 büyüyerek 18.9 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Sektörde öne çıkan gelişmeler ise taşınabilir bilgisayar, akıllı telefon ve tablet bilgisayar gibi mobil ürünlerin satışının artışıyla donanım pazarının büyümesi, sosyal medyanın patlaması, üç boyut teknolojilerinin yaygınlaşması, akıllı telefon uygulamaları kullanımının artışı oldu. Öngörülere göre önümüzdeki yıl ise sektör yüzde 6 büyüyerek 28.2 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak. Bilgi teknolojileri pazarının yüzde 8,7 büyüyerek 8.3 milyar dolar, iletişim teknolojileri pazarının ise yüzde 4,8 büyüyerek 19.9 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. 2011’de ürün ve hizmet gruplarının dağılımına ilişkin tahminler ise telekom hizmetlerinin payının yüzde 60,6, BT donanımı ve telekom donanımı pazarlarının payının yüzde 22,7, yazılım ve BT hizmetleri pazarının payının yüzde 16,8 olacağı yönünde.

Kurumsal yatırımların rotasında da veri depolama ve güvenlik var
İnterpromedya Pazarlama Hizmetleri ve Araştırma Grubu tahminlerine göre kurumsal yatırımlar da KOBİ ve büyük ölçekli şirketler tarafında kesişen başlıklar olacak. KOBİ’lerin 2011 yılında ağırlıklı olarak bilgisayar, sunucu ve veri depolama gibi donanım ürünleri ve güvenlik yazılımına yatırım yapacağı öngörülürken kurumsal ve büyük ölçekli kurumlarda ise 2011 yılında güvenlik, veri depolama, sanallaştırma, iş sürekliliği, felaket yönetimi, veri merkezi ve sunucu konsolidasyon konularının yatırım başlıkları arasında yer alacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra veri merkezi, felaket yönetimi gibi konularda dışkaynak hizmeti alma ön planda olacağı da belirtiliyor.

Yazılım, yüzde 11 büyüdü, 2011’de aynı oranda büyüme bekleniyor
2009 yılında yılı 5,6’lık büyüme ile kapatan yazılım sektörü, yılı yüzde 11 büyüyerek 1.8 milyar dolar büyüklükle kapatarak hızlı bir toparlanma ile büyüme eğilimine geçmiş görünüyor. 2011 yılında da yazılım sektörünün aynı oranda büyüme ile 2 milyar doları geçeceği öngörülüyor.

Telekom donanımı pazarı büyüdü
Sektörde en büyük hacme sahip olan pazardan biri olan donanım da büyümesini sürdürdü. 2010’da 11,6 büyüyerek 3.3 milyar dolarla yılı bitiren BT donanımı pazarında 2011’de de yüzde 9,1’lik büyüme gerçekleşeceği öngörülüyor. 2010 yılında özellikle operatör destekli yapılan 3G cep telefonu kampanyaları, artan akıllı telefon kullanımı, altyapı yenilemelerinin pazarı büyüttüğü telekom pazarı kanadında ise 2011 yılında yaklaşık yüzde 7,7 büyüme gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Hizmet pazarı yüzde 6,4 büyüyecek
2010’da yüzde 5,5 büyüyen hizmet pazarı da 2011’de büyüme eğilimini devam ettirecek. Önümüzdeki yıl, hizmet pazarının yüzde 6,4 büyüyerek 2.5 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. Fiyatın rekabeti artırdığı telekom hizmetlerinde de 2011 yılında sunulacak katma değerli telekom hizmet gelirlerinde büyüme gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Eylül 2010 itibariyle mobil telefon abone sayısı 62 milyon kişiye ulaştığı pazarda 3G mobil abone sayısı ise 16 milyon kişiyi aştı. 2011 yılında mobil içerik ve katma değerli hizmetler sunan ve uygulamalar geliştiren küçük şirketler gelişmeye devam edeceği ve telekom hizmetleri pazarının ise yüzde 4,4 büyüyerek 19.9 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE BİLİŞİM PAZARI (’000 USD)*

Değişim (%)                 2008    2009    2010*    2011*    2012*    2008/2009    2009/2010    2010/2011
BT Donanımı        3,685,378    2,956,524    3,300,000    3,600,000    3,850,000    -19.8    11.6    9.1
Yazılım        1,491,701    1,575,708    1,750,000    1,950,000    2,100,000    5.6    11.1    11.4
Hizmet        2,006,947    2,228,056    2,350,000    2,500,000    2,650,000    11.0    5.5    6.4
T. Malzemeleri        225,075    245,092    260,000    280,000    300,000    8.9    6.1    7.7
Bilgi Teknolojileri        7,409,101    7,005,380    7,660,000    8,330,000    8,900,000    -5.4    9.3    8.7
Telekom Donanımı        2,788,726    2,353,152    2,600,000    2,800,000    3,000,000    -15.6    10.5    7.7
Taşıyıcı Hizmetler        17,908,087    15,210,476    16,380,000    17,100,000    17,700,000    -15.1    7.7    4.4
İletişim Teknolojileri        20,696,813    17,563,628    18,980,000    19,900,000    20,700,000    -15.1    8.1    4.8
TOPLAM        28,105,914    24,569,008    26,640,000    28,230,000    29,600,000    -12.6    8.4    6.0

*İnterpromedya Pazarlama Hizmetleri ve Araştırma Grubu tahminidir.
ETİKETLER : featured Sayı:803

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics