Genel 04 NİSAN 2018 / 15:19

Dersimiz; tasarım odaklı düşünme yetkinlikleri

Günümüz şirketleri, insanı merkezine alan, yenilikçi ve yaratıcı ürün ve hizmetler sunmaya odaklanıyor. İnovasyon danışmanlık firması ArtBizTech ise şirketlerin kültürlerini ve iş süreçlerini bu doğrultuda dönüştürebilmeleri için ihtiyaç duydukları desteği sağlıyor. Gerçekleştirdiği workshop’lar ile ‘design thinking’, yani tasarım odaklı düşünme metodolojisinin kurumun bütünü tarafından benimsenmesi hedefleniyor.

ArtBizTech’in workshop’larında aktardığı ve kullandığı bu metodoloji, yenilikçi küresel şirketler tarafından 2000’li yılların başından bu yana kullanılan, Türkiye’de de büyük şirketlerin benimsemeye başladığı bir bilgi, beceri ve bakış açısı kümesini tanımlıyor. Kişiler bu metodoloji ile yenilikçi iş ve teknoloji fikirleri geliştirirken, yaratıcılık, kavramsal düşünme, görsel düşünme, duygusal zeka, doğru soruları sorma ve somutlaştırma gibi beceriler de elde ediyor. ArtBizTech, tasarım odaklı düşünme sürecinin içine sanatı da katıyor ve workshop’larına “artful thinking” pratiklerini dahil ediyor. ArtBizTech’in çalışmaları iki şekilde gerçekleştiriliyor. İlk yapı; şirketlerin kendi içinde çözüme ulaştırmak istedikleri bir konuya yönelik yenilikçi fikirler üretilmesini kapsıyor. İkincisinde ise Design Thinking metodolojisini kurum kültürünün bir parçası haline getirmek için çalışanlarda farkındalık yaratılması ve bu metodolojinin benimsenmesi hedefleniyor. Şirketlere özel olarak kurgulanan ilk tarz workshop’lar, 2 - 5 gün sürüyor. Belirlenen tarihlerde şirketin birçok farklı biriminden katılımcılar ile ekipler oluşturuluyor. Design Thinking’in sorunu tanımlama, hedef kitle ile ihtiyaç ve beklentileri irdeleme, çıkan sonuçları yorumlayıp içgörüleri belirleme, fikir üretme, prototip geliştirme ve sonucu değerlendirme şeklindeki 6 aşama tek tek uygulanıyor. İnovasyon danışmanları ve sanatçılar eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda inovatif bir fikir bulma, süreç iyileştirme gibi şirketlerin inovasyona gitmek istediği alanlarında onlara destek olunuyor.

Design Thinking eğitimlerinde ise, ArtBizTech tarafından şirketin özelliklerine göre belirlenen ve gerçek hayattan alınmış vaka çalışmaları üzerinden ilerleniyor. Workshop’larda kullanılacak teknikler anlatılıyor. Eğitim sonunda katılımcıların kendi workshop’larını gerçekleştirebilmeleri hedefleniyor. Bu workshop’lara, KOBİ’ler dahil, firmaların tüm departmanları katılabiliyor. Pazarlama, İK, BT, Satın Alma, Tedarik, Üretim, İş Geliştirme gibi farklı departmanlarla toplu halde veya ayrı ayrı bir araya gelinebiliyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics