Genel 02 OCAK 2018 / 12:25

Dijital dönüşüme direnmeyin!

Teknoloji, hız, inovasyon, siber güvenlik ve dijital dönüşüm çağımızda kilit rol oynuyor. Dijital dönüşümle ilgili özellikle Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanımının elzem olduğunun altını çizen TÜRKKEP Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz şirketlere ‘dijital dönüşüme direnmeyin, öğrenin’ tavsiyesinde bulundu. 

 
KEP, e-Tebligat, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Saklama gibi hizmetler ile şirketlerin dijitalleşmesini sağlayan Türkiye’nin ilk özel kurumu TÜRKKEP’in Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz, dijital dönüşüme direnen şirketlerin taktik hatası yaptığını, kısa yoldan çözümü olan işler için maliyet ve zaman konusunda gereksiz bir israfla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. İşletmelere yüksek zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan KEP kullanımında sık sık yapılan hatalar konusunda şirketlere tavsiyelerde bulunan Nevruz, “Şirketler genellikle yaşanan teknik aksaklıklardan dolayı KEP’i suçluyor ancak öncelikle kendi teknik alt yapılarını, internet erişimlerini, kullandıkları browser ve e-imza protokollerini vb. kontrol edip aksaklığın sebebinin nereden kaynaklandığını anlamaları gerekiyor” dedi.

Yasal ve geçerli tek elektronik gönderi yöntemi
KEP ile birlikte fesih, dilekçe, başvuru, talimat, ödeme emri, sözleşme, taahhütname, sipariş, mutabakat, ihbar, ihtar ve “e-faturaya e-itiraz” gibi alıcıyı ve göndericiyi belirli yükümlülükler altına sokan her türlü resmi evrak gönderimi güvenli, hızlı, kolay ve ekonomik olarak gerçekleştirilebileceğinin altını çizen Nevruz, “Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta yöntemidir. Sistemde tüm gönderici ve alıcıların kimlikleri kayıtlıdır. İleti içeriğinin veri bütünlüğü korunur ve değişmezliği güvence altına alınır. KEP, yasal ve geçerli tek elektronik gönderi yöntemidir.
KEP sistemi, yasal olarak geçerli güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak, yetkili “Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı (KEPHS)” vasıtasıyla, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına alır.  Ayrıca gönderen ve alan tarafların kimliklerini, gönderilen iletinin ve eklerinin başkalarınca değiştirilmediğini, gönderim zamanını tespit edebilmeyi ve bunlarla ilgili yasal olarak geçerli olan kesin delilleri üretebilmeyi sağlar.

Bürokrasiye son…
KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı, kurumlar ve şahıslar arasında elektronik posta ile gönderilip alınabiliyor, başka bir deyişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, bildirim, ihtar, ihbar, vb.) yapılabiliyor. Kurum içi ve kurumlararası yazışmalar, kamu kurumları ile özel sektör, kuruluşlar, vatandaşlar (gerçek ve tüzel kişiler) arasındaki her türlü yasal bildirim yapılması, belge gönderilmesi, elektronik fatura gönderilmesi, banka yatırım/kredi/kredi kartı hesap ekstreleri, online alışveriş siparişleri ve diğer her nevi sipariş gönderilmesi/alınması, dilekçe, başvurular, sözleşmeler, ihale teklifleri gibi sayısız alanda kullanılabiliyor. Kağıt, arşiv, postalama ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve zaman kayıplarının azaltılmasıyla bürokrasinin daha etkin işlemesine, resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılmasına, ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesine ve çevrenin korunmasına yüksek oranda katkı sağlıyor” diye konuştu.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics