Genel 12 MAYIS 2014 / 08:00

Dışişleri Bakanlığı’ndan bilişime ulusal ve uluslararası destek

Yurtiçi ve yurtdışında birçok e-devlet projesini hayata geçiren Dışişleri Bakanlığı, e-Devlet Yuvarlak Masa Toplantıları’nın konuğu oldu.

Bakanlığın pek çok projesi, farklı ülkelerin dışişleri bakanlıkları tarafından da örnek olarak alınıyor. Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Daire Başkanı ve Elçi Haldun Koç’un açılış konuşmasıyla başlayan “Dışişleri Bakanlığı Teknoloji Yaklaşımları” başlıklı e-Devlet Yuvarlak Masa Toplantısı’na farklı kurumlardan teknoloji yöneticileri de katıldı.

Yurtiçi ve yurtdışında birçok e-devlet projesini hayata geçiren Dışişleri Bakanlığı, e-Devlet Yuvarlak Masa Toplantıları’nın konuğu oldu. Bakanlığın pek çok projesi, farklı ülkelerin dışişleri bakanlıkları tarafından da örnek olarak alınıyor.

İnterpromedya BThaber Grubu bünyesinde yer alan e-Devlet Dergisi’nin düzenlediği e-Devlet Yuvarlak Masa Toplantıları’nın 26.’sı Dışişleri Bakanlığı ile gerçekleştirildi. 30 Nisan günü Ankara’da yapılan ‘Dışişleri Bakanlığı - Teknoloji Yaklaşımları’ başlıklı toplantıya Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yetkilileri katıldılar. Türk Telekom, Vodafone, 4S, Barikat, JeoIT’nin sponsor olarak yer aldığı toplantının destekleyicileri ise Microsoft, Turkcell Global Bilgi, HP, TNBKEP ve Başarı şirketleri oldu.
BThaber Grubu Yayın Koordinatörü Ayhan Sevgi’nin moderatörlüğünü yaptığı toplantının açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Daire Başkanı ve Elçi Haldun Koç, İnterpromedya’nın Türkiye ve dünyadaki bilişim alanında meydana gelen gelişmeleri yakından takip ederek kamuya ve özel sektöre kanallarıyla ulaşmayı sağlayıp takip edilmesini kolaylaştıran bir yapıya sahip olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:
“Biz bakanlık olarak bilişimde kendi alanımıza giren konularda diğer kamu kurumları ve özel sektörle yakın bir çalışma ve işbirliği içindeyiz. e-Dönüşüm sürecine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunun temel hedefinde; hep vatandaş odaklı olarak hizmetin daha kolay nasıl verilebileceği ve bu hedefe bilişimin bize sağladığı imkânlardan yararlanarak nasıl hızlıca ulaşabileceği yönünde bir politika ve anlayış yatmakta. Küreselleşen ekonomide bilgi transfer akışının hızı, hizmetlerin çabuk, güvenilir ve şeffaf bir ortamda ilgili yere ulaşması, bilglerin işlenmesi ve muhafaza edilmesi büyük önem taşıyor. Bizim geldiğimiz nokta, dünya ile kıyasladığımız zaman gelişmelere ne kadar uyum sağladığımızı gösteriyor. Artan sayı ve profille birlikte e-devlet uygulamalarına olan talep ve beklentiler de ciddi anlamda artırıyor. Türkiye, ortak kamu bütünleşik veri merkezi kurulması konusunda ciddi adımlar atma ve kararlar alma aşamasında. Üst düzey yönetimle, farklı çalışmaların bir anlamda eşgüdümünün sağlanması gerekiyor. Benzer çalışmaların sürekli yapılıp birbirinden bağımsız verilerin toplanmasının ve daha sonra birbirimizden habersiz bir şekilde bunların bir yerlerde depolanması yerine, bunun tek bir yapı altında ve herkesin birbirinden haberdar olduğu, son derece ekonomik ve etkin bir şekle kavuşturulabileceğine inanıyorum. Diğer yandan, bütün kamu kurumları artık kağıtsız ofis ortamında elektronik olarak birbiriyle yazışır hale gelsin ki bu da e-devletin en önemli hedeflerinden bir tanesi. Kağıtsız ortamda yazışmaların süratle gerçekleştirilmesi gerekiyor. Diğer ülkelerle işbirliğinde ciddi bir eksik olduğunu düşünüyorum. Uluslararası platformlardaki e-devlet toplantılarında daha aktif olarak yer almamız gerektiğini düşünüyorum. e-Devlet açısından olduğu kadar siber güvenlik açısından da daha fazla dünyaya açılmamız şart.”

Anahtar kelimeler: Etkileşim ve diyalog
26. e-Devlet Yuvarlak Masa Toplantısı’na; Haldun Koç’un yanı sıra Dışişleri Bakanlığı’ndan Konsolosluk Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanı Esin Çakıl, Enformasyon Genel Müdürlüğü Dairesi Başkanı Zerrin Kandemir, Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Daire Başkanları Yasin Temizkan ve İshak Ebrar Çubukçu, Bilişim Teknolojileri Dairesi, Sistem, Destek ve e-Devlet Uygulamaları Şubesi Müdürü Salih Caner, Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı II. Katip İbrahim Aliç de katıldı. e-Konsolosluk sistemi hakkında bilgi veren Çakıl, “Bütün projelerdeki amacımız çağımızın gerektirdiği teknolojik gelişmeleri kullanarak güçlü bir bilişim altyapısı oluşturmak suretiyle vatandaşlarımıza hızlı, kolay ve kesintisiz konsolosluk hizmeti sunabilmektir” dedi. Kamu diplomasisi kavramından bahseden Kandemir, kamu diplomasi uygulayıcıları olarak bilişimden nasıl yararlandıklarını, bakanlık olarak nasıl faydalandıklarını aktardı ve anahtar kelimelerinin etkileşim ve diyalog olduğunu belirtti. Temizkan, “e-Vize başvuru sistemi bakanlığımızın gurur duyduğu uygulamalardan biri; 17 Nisan 2013 tarihinde uygulamaya aldık. Şu anda 4 dilde hizmet veriyor. Günlük ortalama 20 bin civarında e-vize veriyoruz, topladığımız harç miktarı da 30 milyon dolara ulaştı” açıklamasını yaptı.
Siber güvenlik konusunda bilgi veren Çubukçu, “Siber güvenlik alanında olgunluğa ulaşmış bir mevhum yok ama burada uluslararası işbirliğiyle, verilerin paylaşımıyla eğilimleri yakından takip etmek suretiyle yeni projeler hayata geçirerek sistemimizi güvenli kılmaya gayret ediyoruz” dedi. Caner, Dışişleri Bakanlığı’nda daha önce kağıt ortamında sağlanılan iş süreçlerinin elektronik ortama geçirilmesiyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunarak “Elektronik ortama geçiş suretiyle zaman ve kağıttan önemli bir tasarruf sağlamış, işleri süratle tamamlamış oluyoruz. Kağıt kullanılmama-sıyla çevrenin korunmasına da katkı sağlanmış oluyor” ifadesini kullandı. 20 yılı aşkın bir süredir bilişim teknolojilerini yoğun bir şekilde Dışişleri Bakanlığı uygulamalarında kullandıklarını söyleyen Aliç, diğer ülkelerin dışişleri bakanlıklarının bilişim altyapılarını da güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Yarına hazır mısınız?
Teknoloji işbirlikleri bölümüne; Cumhurbaşkanlığı Bilişim Teknolojileri Başkanı Ömer Arıkan, Cumhurbaşkanlığı’nın son 7 yıldır gerçekleştirdiği dönüşüm hikâyesini anlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü adına toplantıya katılan Gencebay Demir de, e-vize ve hudut kapılarının güvenliği konusunda sunum yaptı. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı’ndan Ayşenur Akıncı ve İçişleri Bakanlığı’ndan Ayhan Akpay e-Yazışma projesi konusunda bilgi verdi. Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılan şirketler teknoloji eğilimlerini katılımcılarla paylaştılar. Türk Telekom’dan Kazım Kavrazlı toplam 3 bin metrekare net alana sahip iki ayrı veri merkezinden, kamu ve özel kurumlara hizmet sunmaya çalıştıklarını kaydetti. Vodafone Kamu Sektörü Satış Müdürü Ceyda Süer, “Mobil devlet projelerinde de yurt dışındaki birikimimizi Türkiye’ye taşımada, Türkiye’den çıkacak projeleri de yurtdışına anlatmak konusunda sorumluluk duyuyoruz” açıklamasını yaptı. 4S Güvenlik Grup Müdürü Evren Bilgiç, “Sözümüze ‘yarına hazır mısınız?’ diyerek başlıyoruz” ifadesini kullandı. Barikat şirketinden Emrah Çal, “Bizim periyodik gerçekleştirdiğimiz kontrol listeleri var ve onlar sayesinde anlık olarak kurumdaki güvenlik durumlarını tespit edip acil eyleme geçme şeklinde çalışabiliyoruz” derken, JeoIT’den Yavuz Eren de yaşanılan zorlukların objektif şekilde paylaşılması durumunda daha olumlu adımların atılabileceği yorumunu yaptı.

“Dışişleri Bakanlığı Teknoloji Yaklaşımları” başlıklı e-Devlet Yuvarlak Masa Toplantısı ile ilgili ayrıntılı içerikler Haziran ayında yayınlanacak olan e-Devlet Dergisi’nde yer alacaktır.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics