Genel 24 OCAK 2010 / 18:00

e-Devlet için arayışlar sürüyor

e-Devlete geçiş sürecini hızlandırması planlanan iki ayrı yasa tasarısı birleştirildi ve son hali Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Yeni tasarıda Bilgi Toplumu Ajansı kurulması öngörülmüyor.

Bilgi Toplumu Ajansı’nın kurulması ile özellikle e-Devlet başta olmak üzere e-Dönüşümün tek elden yürütülmesi öngörülüyordu. Ancak farklı görüşler nedeniyle bu projenin rafa kalktığı belirtiliyor. Kulislerde Başbakanlıkta oluşturulan “e-Devlet Danışma Grubu”nun süresinin bittiği, bunun yerine Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı’nın görevlendirilebileceği ya da Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde yeni birim oluşturulmasının gündeme gelebileceği konuşuluyor. Diğer bir alternatifin de mevcut yapıların görevlerini olduğu gibi devam ettirmesi ve DPT’nin yine genel koordinasyonu yürütmeye devam etmesi şeklinde olduğu kulislerdeki konuşulan konular arasında.
e-Devlet hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bilgi toplumuna dönüşüm sürecini planlamak ve koordine etmek üzere kurulması planlanan Bilgi Toplumu Ajansı’nın teşkilat yapısını, görevlerini ve yetkilerini düzenlemek üzere hazırlanan “e-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı Taslağı” değerlendirilmek üzere bakanlıklara gönderilmesinin ardından da kamuoyunda birçok tartışmayı da ortaya çıkarmıştı.
Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılan taslak ile Başbakanlık tarafından önceliklendirilen 11 e-Devlet projesi başta olmak üzere, bazı e-devlet proje ve uygulamalarının önündeki yasal engellerin kaldırılması ya da projeler için hukuki bir zemin oluşturulması planlanıyor. Torba kanun çalışması, Şubat 2008’den bu yana Başbakanlıkta faaliyet gösteren e-Devlet Danışma Grubu’nun üzerinde çalıştığı öncelikli 11 e-devlet projesinin mevzuat ayağının en önemli parçası konumunda.
Yarım e-devrim
“e-Devlet ve Bilgi
Toplumu Kanun Tasarısı Taslağı” Bilgi Toplumu Ajansı’nın rafa kaldırılmasıyla birlikte sektörün beklentilerini ne kadar karşılayacağı merak konusu. Torba kanunla
birlikte bakıldığında
bakanlar kuruluna gönderilen tasarı taslağı e-devlet ve e-Dönüşüm süreçlerinin önündeki birçok mevzuat engelini ortadan kaldıracak ve e-devlet projelerinin hızlanmasını sağlayacak. Ancak tasarı taslağı e-Dönüşüm koordine edecek bir üst yapıdan da yoksun kalmış olacak.
Torba kanun bugünlerde Bakanlar Kurulu’nun gündemine gelmiş olmakla birlikte hazırlanması daha eski bir geçmişe sahip. Yaklaşık bir sene öncesinde torba kanuna ilişkin ilk taslak hazırlanmıştı. Ancak, süreç içerisinde yaşanan gelişmeler ve kurumsal yapı konusunda bir çalışma yapılması talebi, çerçeve kanun olarak da adlandırılan “e-Devlet ve bilgi toplumu kanun tasarısı taslağı”nın ortaya çıkmasına sebep oldu. Taslak Başbakanlık sitesinin ana sayfasında yayınlanmış ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile birlikte kamuoyunun da görüşüne açılmıştı.

Torba kanun ve çerçeve kanunda beklenen düzenlemeler:

. Kağıt ortamda alınan veri girişlerinin yasal olarak elektronik ortamda da girilebilmesinin sağlanması,
. Kimlik numarası ile yasal işlemlerin yapılabilmesi,
. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin düzenlemeler,
. e-ticaret yapılabilmesine engel oluşturabilecek yasal süreçlerin kaldırılması,
. Vize başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesinin sağlanması,
. Noter ve adli işlemlerin (UYAP gibi) elektronik ortamda yapılmasının da engel taşıyan maddelerin düzenlenmesi,
. Coğrafi bilgi sistemleri, envanter yönetimi, kültür varlıkları gibi çalışmalarda elektronik işlemlere engel teşkil edebilecek maddelerin düzenlenmesi,
. Yerel yönetimlerde e-dönüşüm,
. Sağlık ve sosyal güvenlik alanlarında elektronik işlemlere engel teşkil edebilecek maddelerin düzenlenmesi,
. Başbakanlık tarafından önceliklendirilen 11 projenin önündeki mevzuat engellerinin kaldırılması.
ETİKETLER : featured Sayı:755
YORUMLAR
Yunus 26 OCAK 2010 / 21:46 0 0
Çok bilgilendirici bir haber. Ellerinize sağlık.
Tahsin Yılmaz 26 OCAK 2010 / 16:54 0 0
Türkiye Bilgileşim Ajansı Derneği (kuruluş aşamasında) kurucu müzakerecisi olarak söylemek isterim ki, ve sözümün bütün yasal sorumluluğunun bilincinde olarak söylerim ki, bugün Türkiye'de "iktidarın halkla birlikte tecelli etmesi" ihtimalini barındıran bütün düşünce ve girişimler engellenmektedir. Hem de halkın seçtiği vekiller ve halkın müşteri olduğu şirketlerin yöneticileri tarafından engellenmektedir. Sırf "sınırsız ve sürekli biriktirmek için sınırsız, sürekli ve şuursuz tükettirmek" paravanlarını korumak adına engellenmektedir. Burada haber özetini verdiğiniz muhavere bu gerçeği meydana çıkarmaktadır. Saygılarımla,

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics