Genel 14 TEMMUZ 2014 / 08:01

Ege’nin incisi, yenilikçi projelerin de merkezi

BT sektörünün İzmir’deki gelişiminde İZKA’nın mali destek programı önemli bir adımı oluşturacak.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), 26 Haziran itibariyle “Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri” başlıklı mali destek programını başlattı. Program kapsamında kâr amacı güden ve gütmeyen başvuru sahiplerine toplamda 15 milyon TL’lik kaynağın kullandırılması hedefleniyor. Söz konusu mali destek programının temel hedefi ise ‘İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu süreci destekleyecek uygulamalarının yaygınlaştırılması, bu amaca hizmet edecek şekilde, İzmir’de işletmelerin belirlenen öncelikli alanlarda kaliteli bilgi iletişim teknolojileri üretmelerinin sağlanması’ olarak belirlendi.

Toplam destekler net
Program kapsamında ‘kâr amacı güden’ bileşeninde KOBİ vasfı taşıyan işletmeler ile kamu kontrolündeki işletmeler başvurabilecek. Bu bileşen için ayrılan toplam destek bütçesi 7,5 milyon TL ve proje başına asgari ve azami destek tutarı da yine 75 bin- 750 bin TL aralığında. Kâr amacı güden kuruluşların projeleri için azami destek oranı yüzde 50. Programının ‘kâr amacı gütmeyen’ bileşeninde ise belediyeler veya tüzel kişiliğe haiz bağlı kuruluşları, kamu kurumları, üniversite rektörlükleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve birlikler başvurabilecek. Bu bileşen için ayrılan toplam destek bütçesi 7,5 milyon TL ve proje başına asgari ve azami destek tutarı 75 bin- 750 bin TL aralığında. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların projeleri için azami destek oranı ise yüzde 75.
Büyük şirketler destek verebilecek
BT sektöründe faaliyet gösteren ama KOBİ sınıfına girmeyen büyük işletmeler, doğrudan başvuru sahibi değiller, ama projelerde ‘iştirakçi’ olarak yer alabilecekler. Yani mali destek programı kapsamında yenilikçi ürünlere ihtiyaç duyan büyük işletmelerin, bu ürünleri üretecek özellikle yeni girişimcilerin veya KOBİ’lerin projelerine iştirakçi olarak katılım sağlamaları mümkün olacak. Hatta bu tip projeler, artı puanlar alarak önceliklendirilecek.

Merkezimiz İzmir ama…
Mali destek programı kapsamındaki projelerin İzmir’de gerçekleştirilmesi ve proje kapsamındaki yatırımın İzmir’de yapılması gerekiyor. Ama İzmir dışındaki BT şirketlerinin de programın 12 Eylül’e kadarki çağrı döneminde İzmir’de bir şube açarak programa başvuru yapmaları ve yüzde 50 oranındaki mali destekten yararlanmaları mümkün.
Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programına başvuruların Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrimiçi olarak 12 Eylül’e kadar tamamlanması ve destekleyici belgeleri de içeren başvuru dosyalarının 19 Eylül’e kadar İZKA’ya teslim edilmesi gerekiyor. Programa dair daha fazla bilgi için başvuru rehberi ve eklerine www.izka.org.tr adresinden ulaşılabiliyor. Sorular için de bilgitoplumu@izka.org.tr adresine başvurulabilir.

Projelerde öncelikler net olarak belirlendi

Programın ‘kâr amacı güden kuruluşlar’ bileşeninde üç öncelik bulunuyor:
- BT sektöründe diğer ekonomik sektörlere ve kamuya yönelik yüksek katma değer üreten yenilikçi ürün ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi.
- İşletmelerin bilgi iletişim teknolojileri geliştirme süreçlerinde, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme konularında iyileştirmeler yapılması.
- BT alanında işletmelerin bilgi iletişim teknolojileri ürün ve hizmetlerinde küreselleşme düzeyinin geliştirilmesi, ihracat kapasitelerinin artırılması ve bunun için gerekli olan kalite belgelerinin alınması.
Programın ‘kâr amacı gütmeyen kuruluşlar’ bileşeninde ise dört öncelik var:
- İzmir’de sağlık, eğitim, ulaşım, kültür, çevre, tarım ve turizm gibi bilgi servislerine elektronik ortamda erişim sağlanması, bütünleşik ve kesintisiz ulaşılabilir hale getirilmesi.
- İzmir’in marka değerini artıran akıllı kent uygulamalarının yaygınlaştırılması.
- Yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji verimliliği uygulamalarını ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyen BT uygulamalarının geliştirilmesi.
- Katılımcılık esaslı akıllı yerel yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılması, kamu ve yerel yönetim hizmetlerinin internet-mobil teknolojiler üzerinden sunulması.
ETİKETLER : Sayı:980

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics