Genel 22 OCAK 2012 / 13:19

FATİH için dünyaya çağrı

FATİH Projesi’ne ilişkin alımlar ve pilot uygulamalar devam ederken FATİH Proje Yönlendirme ve İcra Kurulu’ndan yeni bir adım geldi. Bu adım ile birlikte Türkiye’ye yatırımların çekilmesi ve bölgeye örnek olacak bu projenin yurtdışına ihracı hedefleniyor.

Geçtiğimiz yılsonunda birinci faz ihalesi gerçekleştirilen “Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi” (FATİH) Projesi birçok tartışmayı soru işaretini de beraberinde getirmişti. Projeye ilişkin alımlar ve pilot uygulamalar devam ederken FATİH Proje Yönlendirme ve İcra Kurulu’ndan yeni bir adım geldi. FATİH Projesi’ne yönelik yurtdışı yatırımın Türkiye’ye çekilmesi ve Türkiye’nin örnek bir eğitim projesiyle yurtdışına bölgesel ihracatın da gerçekleştirilmesi.
İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda dersliklere toplam 570 bin adet etkileşimli tahta yerleştirilmesi hedeflenirken birinci faz ihalede 84 bin 921 adet etkileşimli tahtanın ve yazıcı, tarayıcı ve doküman kamera sistemi ihalesi yapılmıştı. Projede, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki okullara toplam 570 bin adet etkileşimli tahta, öğrencilere 11.136.752 adet; öğretmenlere 715 bin adet tablet bilgisayar ve 620 bin adet dersliğe internet ağ altyapısı sağlanması öngörülüyor.

PYİK ve yeni kararlar
Projenin birçok bileşeni olmasına karşın, bütünleşik bir yapıda çok fazla planlı olmadığı görünen proje için 2011 yılı sonu itibariyle yeni adımlar atılmaya başlandı. Bu adımlardan ilki TÜBİTAK’ın başkanlığında Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı temsilcilerinin aralarında yer aldığı Proje Yönlendirme ve İcra Kurulu (PYİK) oluşturuldu.
PYİK tarafından alınan son karar ise FATİH projesinin ilk fazında yerli üretimin dışında Türkiye’ye projenin tüm bileşenlerini kapsayacak, nitelikli katma değer sağlayacak, yurtdışından projeye yönelik bilgi birikimi aktarabilecek ve Türkiye’de yatırım yapabilecek şirketlerin ve konsorsiyumların oluşturulması oldu.

TÜBİTAK ve Yatırım Ajansı’ndan davet
Bu kapsamda TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Yücel Altunbaşak ve Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı M. İlker Aycı imzalı bir çağrı mektubu yayınlandı.
Çağrı mektubunda FATİH projesine teklif verecek şirketlerin veya konsorsiyumların Türkiye’de 17 milyonu bulan öğrenci sayısıyla beraber 1,5 milyar nüfusun bulunduğu ve 23 trilyon dolar GSYH’ye sahip bölgesel bir pazara ulaşma fırsatı olduğuna dikkat çekildi.
1 Şubat’a kadar teklif bekleniyor
FATİH projesi kapsamında 2011-2014 yılları arasında alınacak olan tablet bilgisayar ve tablet bilgisayarlarla uyumlu etkileşimli tahta alımının yapılacağına dikkat çekilen mektupta yerli katkının artırılmasına yönelik şirketlerin ya da konsorsiyumların 1 Şubat 2012 tarihine kadar kapsamlı tatminkar tekliflerini “FATİH Projesi Teklifi” olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na ulaştırması gerekiyor.

2014’ten sonra 1,3 milyon tablet dağıtımı devam edecek
Çağrı mektubunun ekinde ise FATİH Projesi tablet bilgisayar ve etkileşimli tahta beklenti kağıtları yer aldı. Beklenti kağıtlarında FATİH Projesi’nin 2011-2014 sürecinin tamamlanmasının ardından 2014 yılından itibaren her yıl 1,3 milyon öğrenciye tablet bilgisayar alımı, 15 bin sınıfa da etkileşimli tahta alımının devam edeceğine dikkat çekildi.

Değerlendirme 3 başlık altında olacak
Değerlendirmenin üç başlık altında olacağı belirtilen beklenti kağıdında;
• Proje konusu ürün ve bileşenlerinde en yüksek katma değerle yurtiçinde üretimi gerçekleştirecek,
• Bu üretimi yalnız proje kapsamı ve ölçeği için değil, iç piyasa ihtiyaçlarına ve ihracata dönük olarak da tasarlayacak ve hayata geçirecek,
• Proje konusu ürün/ürün bileşenlerindeki yatırımların yeni teknolojilere uyumlandırılmasına ilişkin taahhütte bulunacak, şirket ve konsorsiyumlara öncelik tanınacağına dikkat çekildi.
Değerlendirmede dikkate alınacak bu üç kriterin belirlenmesine yönelik ise teklif vereceklere Türkiye’de yapmayı planladıkları yatırımlara ilişkin detaylı bir soru seti hazırlandı. Sorularda teklif verenlerin üretim süreçleri, patent sayıları, üretim olanakları, hangi bileşenleri üretebildikleri, tedarik kaynakları ve hangi yan ürünleri üretebildikleri gibi soruların yanı sıra, Türkiye’de nihai üretim kararı alınırsa hedeflenen üretim kapasitesi, yatırımın tamamlanma süresi, panel ekran, tablet bilgisayar, batarya ya da mobil telefon üretimi yapılacaksa hangi bileşenlerinin Türkiye’de üretilebileceği, Ar-Ge artırımı konusundaki hedefler ve hedeflenen yerlilik oranının ne kadar sürede gerçekleştirilebileceği gibi 50’nin üzerinde soru yöneltildi.
ETİKETLER : featured Sayı:855
YORUMLAR
Muvaffak GÖZAYDIN 22 OCAK 2012 / 19:40 0 0
Lütfen yerli üretim diye tutturmuyalım.
Bakın 40 yıldır renkli TV üretimi yapıyoruz.

Yerli parça oranı hala % 50 den daha fazla . LCD TVler ithal girdisini arttırdı. KCD ekran çok pahalı.
Tabletde de en pahalı ekran 100 $ civarında. Onu da yerli yapmak için 10 milyar $ yatırım gerekli . Yani bizim ihale tutarı kadar .
Bu yerli yapıp yapmama işine konsorsiyum karar versin .
her memleketin her şeyi imal etmesi şart değil.
Bakın dünyada tablet yapan hiçbir memleket yok . ÇİN + Taiwan ( O da çin )
Yerli yapmağa kalkarsak hem zaman alır hem de istene düşük fiat temin edilemnez . Konsorsiyum Çin ile en iyi pazarlığı yapar .
Projenin hiçbir finansman masr afı yoktur. Bu yüzden konsorsiyum % 10 kar etmelidir. Defterleri sık sık kontrol edilmelidir.
mgozaydin@hotmail.com
Muvaffak GÖZAYDIN 22 OCAK 2012 / 19:32 0 0
Tebrikler.
Bu davet mektubu tam benim teklifim.
Bütün yerli firmalar bir konsorsiyum kursunlar.

Yerli imalat öyle kolay değil. 16 milyonluk pazar tablet konusunda büyük bir pazar değil. 16 milyondan sonra her yıl 1,5 milyon alınsa bile büyük bir pazar değil.
Çin'deki kapasiteler yıllık 16 milyondan fazla. Bu yüzden de ucuz oluyor.

Dikkat şu anda ÇİN ve Taiwan 'dan ( oda çin ) başka tablet yapan memleket yok.
Hintlileri kandırdılar onlar da tablet yapıyoruz sanıyorlar . 3 parçayı vidalıyorlar .

Konsorsiyumun faydaları :

1. İhale tek konsorsiyuma pazarlıkla verilir ve en ucuz fiat elde edilir
Konsorsiyujm milli duygularla çalışır. Kar etsinler ama % 10 .
Defterleri açsınlar .
2.- Konsorsiyum en iyi ÇİN firmasını seçer. ÇİN üç kağıtçılar ile doludur .
3.- Bütün Türkiye'de servis işi tek elden yürütülür.
4.- MEB karşısında daima tek muhatap bulur .
5.- Android, Windows, Pardus önemli konular. Bu konuda konsorsiyum iyi karar verir.
6.- Windowsa paçayı kaptırmayın. Windows başına yanlızca 1 $ verin . Bu bile 16 milyon $ eder .
7.- Hele Apple 'e hiç paçayı kaptırmayın . O insanları bitirir.

Ben mgozaydin@hotmail.com Lütfen yazın .

Fatih Projesine lütfen sahip çıkın . Kötüye kullanılmasına müsaade etmeyin. Bakın mobil telefoncular aleste bekliyor.

Ne diyorlar biliyor musunuz " 3G olmasını talep ediyoruz "
Yani devlete emir veriyorlar.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics