Genel 23 OCAK 2011 / 18:00

Finans ve üretim sektörlerinin 2011 yatırım planları belli oldu

İnterpromedya Pazarlama Hizmetleri ve Araştırma Grubu’nun yaptığı “Finans” ve “Üretim” sektörü araştırmaları bu iki sektördeki teknoloji kullanımı ve 2011’de yapılacak BT yatırımlarına dair çarpıcı bulgular ortaya çıkardı.

İnterpromedya Pazarlama Hizmetleri ve Araştırma Grubu gerçekleştirdiği “Finans” ve “Üretim” sektörleri araştırmasıyla iki sektördeki BT kullanımı ve yatırımlarını mercek altına aldı. İki araştırma kapsamında kurumların, 2011 BT bütçeleri, dağılımı, BT yatırımında önem verdikleri konular, sanal ve fiziksel sunucu sayıları, 2011 yatırım planları, kullanılan uygulamalar sorgulandı. CATI tekniği ile yapılan araştırmaların verileri Aralık 2010 döneminde toplandı.

Finans sektörü 2011’de en çok felaket yönetimine yatırım yapacak
Finans araştırması 26 banka, 37 borsa/aracı kurum, 31 leasing/factoring şirketi, 29 sigorta şirketi ve 20 diğer finans kuruluşu olmak üzere toplam 143 şirket ile anket yapıldı. Araştırmaya göre, finans sektörünün 2011’de gözü felaket yönetimi ve BT güvenliğinde olacak. 2011’de yatırım yapılacak on alan arasında yüzde 36,4 ile
felaket yönetimi başı çekerken, onu yüzde 33,6 ile BT güvenliği takip ediyor. Bu iki alanı yüzde 31,5 ile arşivleme, yüzde 26,6 ile sunucu, yüzde 25,9 ile sunucu konsolidasyonu,
yüzde 25,2 ile veri yedekleme, yüzde 24,5 ile depolama yönetimi ve sanallaştırma izliyor. Finans sektörünün en az yatırım yapacağı alan ise yüzde 20 ile dışkaynak kullanımı. Finans sektöründe şirketlerin ortalama 2011 BT bütçeleri 418 bin TL. Banka/sigorta şirketlerinin ise ortalama BT bütçesi 682 bin TL olarak belirlenmiş. Finans şirketleri arasında yüzde 4’lük oranda “Bütçem yok” cevabı verilmesi dikkat çekici. Bütçede 100 bin altı yüzde 29 iken, 1 milyon üstü yüzde ise sadece 15. 2011 BT bütçelerinin dağılımındaki klasik olarak donanım başta. Yüzde 41 donanım oranını, yüzde 36 yazılım ve yüzde 23 hizmet izliyor.
Diğer yandan araştırma sonuçlarına göre ortalama sanal sunucu sayısı 58. Sadece banka ve sigorta şirketlerine bakıldığında ise 150 ortalaması ortaya çıkıyor. Tüm finans kurumları içinde yüzde 37’lik bir bölüm ise sanal sunucumuz yok cevabını vermiş.

Üretim sektörünün odağında BT güvenliği var
Üretim sektörü araştırma kapsamındaki şirketler seçilirken İSO 1000 verileri baz alınmış. Toplam 501 şirket ile anket yapılmış, ortalama çalışan sayısı 926 kişi çıkmış. Şirketler arasında, binden fazla elemanı bulunan şirketlerin oranı yüzde 23. 500 – 999 eleman çalıştıran şirketlerin oranı yüzde 22, 250 – 499 elemana sahip şirketlerin oranı ise yüzde 23.
2011’de üretim sektörü en çok BT güvenliğine yatırım yapmayı planlıyor. Güvenlik alanına yatırım yapacak şirketlerin oranı yüzde 33,7. Yatırım yapılacaklar listesinde ikinci sırada ise yüzde 30,3    ile depolama yönetimi yer alıyor.
Kurumların; yüzde 30,1’i sunucu, yüzde 28,9’u sanallaştırma, yüzde 28,7’si veri yedekleme, yüzde 27,4’ü  arşivleme, yüzde 26,6’sı barkod okuyucu yatırımları gerçekleştirecek. Finans sektörünün en çok yatırım yapmayı düşündüğü alan olan felaket yönetiminin ise yüzde 23,6 ile son sırada olması ise ilgi çekici.
BT yatırımlarının dağılımındaki finansta donanım-yazılım-hizmet sıralamasını üretimde de görüyoruz. Üretim sektörü sanal sunucudan daha çok şimdilik fiziksel sunucuyu tercih ediyor. Ortalama sanal sunucu sayısı 8 adet iken fiziksel sunucu ortalaması yüzde 15. Yüzde 47 ise sanal sunucumuz yok yanıtını vermiş.
ETİKETLER : featured Sayı:805

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics