Genel 16 NİSAN 2013 / 10:41

İngilizler Logo Yazılım'a ortak oldu

Logo Yazılım tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan açıklamada, Capital Partners I LP'in girişimi olan EAS Solutions SARL’a hisselerin belirli bir bölümünün devredildiği belirtildi.

Logo Yazılım tarafından dün yapılan açıklamada 10 Ocak 2013 tarihinde İMKB’ye bildirlen ortaklık görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanarak, Logo Yazılım’ın elindeki hisselerin yüzde 50’sinin EAS Solutions SARL’a devredildiği belirtildi. Rekabet Kurumu'nun onayı ve Hisse Devir Sözleşmesi'nde belirtilen diğer şartların gerçekleşmesinden sonra tamamlanacak olan süreçte Logo Yatırım Holding’in sahip olduğu Logo Yazılım hisselerinin yüzde 50’sini devralan EAS Solutions SARL, tüm şirket hisselerinde yüzde 34,595’lik bir orana denk gelen hisseye sahip oldu. Yönetimin ise anlaşmaya varan iki şirket arasında eşit olarak paylaşılacağı açıklandı.

Logo Yazılım tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama ise şu şekilde:

“10 Ocak 2013 tarihinde İMKB'ye gönderdiğimiz açıklamada belirttiğimiz görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup; Şirketimiz çoğunluk hissedarı Logo Yatırım Holding A.Ş. ile Mediterra Capital Partners I LP'in 100% hissedarı olduğu EAS Solutions SARL arasında Logo Yatırım Holding A.Ş.'nin elinde bulundurduğu hisselerin %50'sine tekabül eden ve Şirket sermayesinin %34.595'unu temsil eden 1 kuruş beher nominal değerli ve toplam 8.648.750.-TL nominal değerli 864.876.171 adet hissenin (863.226.171 adet B Grubu ve 1.650.000 adet A Grubu) toplam 48.216.846,53 TL'ye (her 100 hisse başına 5,575 TL) satılması konusunda Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse Devir Sözleşmesi'ne konu olan hisse devir işleminin gerçekleşmesi Rekabet Kurumu'nun onayına ve Hisse Devir Sözleşmesi'nde belirtilen diğer şartların gerçekleşmesine tabidir.  Söz konusu şartların yerine gelmesinden sonra hisse devir işlemi gerçekleştirilecektir.

Söz konusu hisse devri işleminin tamamlanması sonucu Şirket'in yönetim kontrolü, Şirket'in hali hazırda yönetim kontrolüne tek başına sahip olan Logo Yatırım Holding A.Ş ile devralan EAS Solutions SARL arasında eşit olarak paylaşılacak ve Şirket söz konusu iki ortağın ortak kontrolüne geçecektir.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics