Genel 08 ŞUBAT 2013 / 14:56

İnşaat sektöründe ERP kullanımı

Türkiye ERP Komitesinin ‘İnşaat Sektöründe ERP Kullanımı’ başlığıyla ilk kez yayınladığı raporun, inşaat sektöründeki Kurumsal İş Çözümleri kullanımına yönelik bir araştırma olduğu belirtildi. Rapor, ERP Komitesinin İnşaat Çalışma Grubunu oluşturan Özaltın İnşaat Bütçe Kontrol Yöneticisi Ahmet Salih Aktaş, ENKA İnşaat Mimari Proje Grubu Mekanik Departman Müdürü Elif Çalımlı, Gama İnşaat ERP Yöneticisi Hacer Turgut ve Tepe İnşaat Yatırım Projeleri Direktörü Murat Ankara ’nın liderliğinde hazırlandı.İnşaat sektöründe ve ERP projelerinde proje yöneticiliği, erp seçimi, ERP projesi ön hazırlıklarında ve ERP çözümlerin incelenmesinde uzun yıllara dayalı tecrübeleri olan çalışma grubunun 2012 yılı Mart ayında çalışmalarına başladığı raporda, inşaat şirketlerinin kapsadıkları ve hizmet verdikleri alan nedeni ile en detaylı yapıya sahip olması ve proje detaylarının fazla iş gücü kullanılmadan özet bilgi girişi ile takip edilmesi gereken şirketler olduğunun altı çizildi.İnşaat sektöründe ERP uygulamalarının hayata geçirilmesi sırasında en sık karşılaşılan tepkinin ERP sistemlerinin çok detaylı bilgi girişi gerektirmesi ve esnek yapıya sahip olmadığı inancı olduğu vurgulandı. İşin doğası gereği ERP ile birlikte hayata geçen kurumsallaşma sürecine yönelik şirket bünyesinde belli bir direncin söz konusu olabileceği, bu nedenle eski ve yerleşik alışkanlıklardan kaynaklanan direncin aşılması başarılamazsa ERP yatırımıyla beklenen performansa ulaşmanın da giderek güçleşerek öngörülen projenin hayata geçme süresinin uzayacağı belirtildi.Raporda geçen ifadelerde ERP’nin sadece bir yazılım değil aynı zamanda dünyada kabul görmüş bir yönetim sistemi olduğuna ikna edilmesinin büyük bir önem taşıdığı vurgulandı. Şirketin, çalışanlarına bu sistemle yeni bir çalışma düzeni ve kolaylık elde edebileceklerini ve piyasada rekabet edebilmek için bu sistemin gerekli olduğuna ikna etmesinin ERP projelerinin başarısı için çok önemli bir eşik olduğu belirtildi.


Raporun tamamına ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.


YORUMLAR
Umut ALTINAY 23 ŞUBAT 2013 / 23:04 0 0
İnşaat sektöründe en önemli konulardan biri, malumunuz PROJE YÖNETİMİ.

Bilenler için tekrar olacak ama PROJE YÖNETİMİ alanında dünyadaki en kuvvetli organizasyonlardan birisi olan PMI http://www.pmi.org/ ‘ın sunduğu metodolojinin temelleri zamanında İNŞAAT sektörü tarafından oluşturulmuş.

Klasik bir ERP yaklaşımı ile Muhasebe / Mali İşler, İK / Bordro Yönetimi, Stok, Lojistik, Demirbaş, Satınalma, Doküman ve Süreç Yönetimi (workflow) gibi konular zaten bir şekilde çözülür.

Ancak ERP tek başına bir İNŞAAT firmasının ihtiyaçlarını karşılamayabilir çünkü baktığınızda büyük ve karmaşık projeler ve sektörel ihtiyaçlar çok özel. İşin içinde proje yönetimi var, kaynakların yönetimi konusu var, sözleşme yönetimi, alt yüklenici (taşeron) yönetimi, metraj, analiz, hakediş, maliyet tahmini (keşif) gibi sektörel ihtiyaçların yanı sıra, fizibilite, ihale yönetimi, teklif hazırlık çalışmaları gibi unsurlar da var.

Şantiye Yönetimi, inşaatın master planı, tasarım yönetimi, şantiye bazlı bütçe izleme, maliyet kontrol, risk yönetimi ise ayrı başlı başına konular.

Son tüketiciye satılmak istenen projelerde ise işin içine CRM de giriyor.

Konu uzun. Arzu edenler umut.altinay@etg-it.com adresinden bana özel e-posta gönderebilirler.


Saygılar,
Umut ALTINAY

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics