Genel 17 OCAK 2010 / 18:00

İnternette adımlar hızlanmalı

OECD içindeki en büyük 20 ekonominin sahibi ülkeler arasında yapılan araştırma, internet hızı ve kullanım fiyatlarında Türkiye’nin durumunu gözler önüne serdi. Araştırmaya göre Türkiye, megabit başına ödediği 20 doların üzerindeki ücretle Meksika ile birlikte internet için megabit başına en fazla ücret ödeyen iki ülkeden biri.

Türkiye’de internet erişim bedelleri ile ilgili çeşitli spekülâsyonlar yapılırken ve bu alanda çok yol kat edildiği dile getirilirken, Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri içinde en büyük 20 ekonominin sahibi ülkeler arasında yapılan bir araştırmada, internet hızı ve kullanım fiyatlarında Türkiye sınıfta kaldı. OECD tarafından yaptırılan araştırmaya göre Türkiye, megabit başına ödediği 20 doların üzerindeki ücretle Meksika ile birlikte internet için megabit başına en fazla ücret ödeyen iki ülkeden biri. Japonların kullanıcı başına 61 megabitlik ortalama hız için megabit başına 27 sent ödediğini gösteren araştırma, standardı belirleyen ABD’de ise kullanıcı başına düşen 4.8 megabit ortalama hız için megabit başına 3.33 dolarlık bir erişim ücreti olduğunu gösteriyor. Türkiye ise bu tabloda hayli gerilerde kalıyor. Hız konusunda dünya ortalaması kabul edilen 4.8 megabitten yaklaşık yüzde 40 daha yavaş şekilde kişi başına düşen ortalama 2 megabitlik hızla internete ulaşılan Türkiye, megabit başına ödenen 20 dolar ve üzeri ücretle de tablonun en pahalı internet kulvarını dolduruyor.

internette adimlarİnternete erişim hızları ve ücretleri konusunda servis sağlayıcı alternatif operatörler ve sivil toplum kuruluşları da bu konuda adımlar atılsa ve iyileştirmeler olsa da yetersiz kalındığı görüşünü savunuyor. Onlara göre bu noktada fiber altyapılar ve yeni nesil şebekelerin hızla kurulması daha da fazla önem kazanıyor.
Genişbant internetin yüzde 97,8’inin ADSL teknolojisi ile sağlandığı Türkiye’de AB’de yüzde 15,3 olan kablo internet kullanım oranlarının yüzde 1,8’de kaldığına da dikkat çekiliyor. Nitekim Analysys Mason tarafından 25 Avrupa ülkesinde yapılan bir başka araştırma da Avrupa pazarında kablo TV hizmetinin yanı sıra kendi altyapısını kullanarak genişbant internet erişimi hizmeti sunan şirketler arasında büyük bir rekabet görülürken, bu rekabetin Türkiye’de henüz görülmediğini gösteriyor. Araştırmada Türkiye’de alternatif sabit genişbant altyapısında bazı şirketler tarafından çalışmalar yapılsa da bu çalışmaların henüz “emekleme” aşamasında olduğuna da işaret ediliyor.

Superonline Genel Müdürü Murat Erkan: “Dünya ortalaması 15 dolar”
“Dünya ortalamasına bakıldığında megabit başına kullanıcının ödediği ücret yaklaşık 15 dolardır. Ülkemizdeki genişbant pazarına bakıldığında ise kullanıcının ödediği fiyat, ortalamanın üzerinde kalıyor. Gelişmiş ülkelerde yeni nesil altyapılar üzerinden sunulan fiber internet servisleri incelendiğinde, tüketicilerin fiber teknolojisinin getirdiği avantajı da kullanarak, ödedikleri fiyat karşılığında aldıkları hız ve hizmet kalitesi anlamında daha memnun oldukları gözlemleniyor. Bu anlamda yeni nesil altyapıların yaygınlaşması ile ilgili yatırımcıların önünü açacak uygulamalar, daha gelişmiş bir internet erişim ortamı sağlamasına yardım edecek, dolayısı ile de dünya ülkeleri arasında rekabetçi konuma ulaşmayı sağlayacaktır.”

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak: “Ücretler dünya ortalamalarına göre yüksek”
Türkiye’de şu anda sağlanabilen en yüksek erişim hızı 8 megabit olarak görülüyor. Hızlara göre kullanım oranları ise 2 Megabit’e kadar yüzde 79, 8 megabite kadar yüzde 21. Bu en yüksek erişim hızı dünyaya göre de oldukça geride kalıyor. AB internet kullanıcılarının yüzde 75’i 2 megabitten daha yüksek hıza sahipler. Bugün ülkemizde uygulanmakta olan hızlı internet ücretleri, dünya ortalamalarına göre oldukça yüksektir. Bir başka dikkate alınması gereken nokta da genişbant internetin Türkiye’de yüzde 97,8 oranında ADSL teknolojisi ile sağlanması ve AB’de yüzde 15,3 olan kablo internet kullanım oranının Türkiye’de sadece yüzde 1,8 oluşu.
Tüm bunlar düşünüldüğünde ülkemizde daha yüksek hızlarda ve makul ücretlerde internet hizmeti sağlanabilmesi için serbest rekabet ortamının sağlanması, fiber altyapıların ve yeni nesil şebekelerin kurulmasının teşvik edilmesi gerekiyor.”

TurkNet Murahhas Üyesi ve Genel Müdürü Cem Çelebiler: “İnternet hizmetleri geriden geliyor”
Ülkemizde sunulan internet hizmetlerinin dünyadaki benzerlerine oranla çok daha geriden geldiğine inanıyoruz. İnternet hizmetlerinde alınan özel iletişim vergisi oranının düşürülmesi aslında internetin de ucuzlamasına olanak tanıdı. Yeni kampanyalarla ADSL hizmetleri de AB ortalamasına göre daha ekonomik hale gelmeye başlıyor.”

TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz: “DSL’de rekabet edebilir durumdayız”
TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz’a göre DSL tarafında Türkiye rekabet edebilir duruma gelmiş durumda. Avrupa’da Analysys Mason tarafından 25 Avrupa ülkesinde 2800 DSL tarifesiyle ilgili yapılan bir araştırmaya değinen Yılmaz, “Avrupa’daki sabit ücret dâhil en ucuz DSL tarifelerine bakıldığında, İspanya, aylık 40 avro ile Avrupa’nın en pahalı internetini kullandırıyor. Türkiye ise aylık 14 avro ile Romanya ve Fransa’nın ardından ucuz interneti kullandıran üçüncü ülke. Romanya’da aylık DSL ücreti 6, Fransa’da ise 9 avro civarında. Öte yandan, Türkiye, 2006 yılı itibariyle hem kurulu port sayısı hem de verilen hız açısından önemli bir yol kat etti. Şu anda VDSL2 teknolojisinin katkısıyla 32 megabit hızlar söz konusu olurken ADSL teknolojisiyle de 8 megabite kadar çıkabiliyoruz. ADSL fiyatları açısından Türkiye, Avrupa ülkeleriyle rekabet edebilir duruma geldi” diye konuştu.
ETİKETLER : featured Sayı:754
YORUMLAR
ARAS 24 OCAK 2010 / 16:00 0 0
Türkiyenin tek ve en büyük kablo altyapısına sahip Türkelekomu rakibi olmadan özelleştirirseniz böyle olur tabi.
Yunus 18 OCAK 2010 / 19:29 0 0
İki konu ayrı tutmak gerek. İlki, milli altyapının telekom operatörlere kiralandığı fiyatlar - bunlar pahalı. İkincisi, nihai tüketiciye sunulan bazı bireysel paketlerin fiyatları - bunların bazıları oldukça ucuz. Bu durumun adı da "price squeeze" ve Türkiye'de Internet konusunda rekabet'in sağlanmadığı bir sebebi ve de bir göstergesi, ve Danıştayın da son kararında da söylediği gibi BTK'nın görevini yapmadığının da bir göstergesi.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics