Genel 18 MART 2013 / 09:11

İstanbul’un kapsamlı bilişim haritası masaya yatırıldı

BThaber tarafından ilki gerçekleştirilen ‘Next Step’ toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerini, kamu kurumu yetkililerini ve yerel yönetimin BT yatırımlarında yer alan bilişim şirketlerinin temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantıda yaklaşık 20 milyon kişinin yaşadığı İstanbul’daki şehir hayatı ve şehirde yaşayan bireylerin, hizmet veren kurumların ihtiyaçları üzerinde duruldu. İstanbul’un 360 derece bilişim altyapısı veri depolamadan emniyet uygulamalarına, ulaşımdan afet yönetimine kadar birçok başlıkta tüm paydaşlarla birlikte masaya yatırıldı.

BThaber Next Step Toplantılarının ilki, ‘Şehir Yönetimi ve Teknoloji Vizyonu’ başlığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamu birimleri ve özel sektör şirketlerinin katılımıyla 7 Mart’ta Grand Cevahir Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Toplantıda İstanbul’da yerel yönetimler tarafından hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan projeler detaylı olarak ele alınırken, bunların belediyenin işleyişine etkileri, bireylerin hayatına sağladığı faydalar ve gündelik hayata getirdiği kolaylıklar masaya yatırıldı.
Toplantının açılışını yapan İnterpromedya Yayın Koordinatörü Ayhan Sevgi, teknolojiyi kullananlar ve üretenler arasında bir köprü oluşturmak amacıyla bu platformlara imza attıklarını söyledi. İnterpromedya Genel Müdürü Güldane Taşdemir de işinde bilişimi kullanan kamu ve özel sektör temsilcileriyle hizmet ve çözüm sağlayıcıları buluşturmak için Next Step toplantılarını düzenlediklerini ifade etti. Taşdemir, bu amaçla ilk toplantıyı 20 milyona yakın kişinin yaşadığı İstanbul’dan sorumlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile gerçekleştirdiklerini ve amaçlarının İstanbul’daki teknolojik dönüşümün rotasını masaya yatırmak olduğunu söyledi.

BT dönüşümünde planlı adımlar atılıyor
Açılış konuşmalarının ardından sözü “Şehir Yönetimleri Teknoloji Vizyonlarını Nasıl Oluşturmalı?” başlığında, ‘İstanbul 2023’e hazırlanıyor’ teması ekseninde bilgiler veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hakkı Tok aldı. Belediyenin şehirle ilgili hizmetlerini yürütmek üzere 24 şirketi ve 7 sektörde 39 bin 166 çalışanı olduğunu söyleyen Tok, şu detayları paylaştı:
“Belediyede BT dönüşümü 1996’da başladı ve günümüzde devam ediyor. Yönümüzü sanallaştırma, özel bulut ve SOA altyapısına göre kuruyor ve geliştiriyoruz. SOA temelli yazılımlara öncelik veriyor, yazılımları da kendimiz geliştirmeye odaklanıyoruz. Yazılımların yüzde 96’sına kendi personelimizle destek sağlıyoruz. Bilgi Güvenliği sertifikamız ve standart çerçevesinde de güvenli altyapımız var.”
Mobil cihazlara uygun çözümler
Tok’un ardından söz alan İETT Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Çelen, toplu ulaşım sisteminin kapsamını ve Akyolbil’i tanıttı. İETT yapısında akıllı kartlar, yolcu bilgilendirme ve filo yönetim yapısı olduğunu söyleyen Çelen, yolculara sefer bilgisinin ulaşımı başlığında gerçek zamanlı bilgi destekli bir yazılımın arka planda işlediğini belirtti. Tüm otobüslerde GPS ve Wi-Fi modemli araç bilgisayarları olduğuna dikkat çeken Çelen, akıllı otobüs sistemini destekleyecek akıllı durak yapısıyla yolcunun sürekli bilgiye erişebileceğini vurguladı.
“Akıllı Ulaşım Sistemleri” başlığında söz alan İSBAK Ar-Ge ve Bilgi İşlem Müdürü Muhammed Alyürük, bir belediye iştiraki olan İSBAK’ın bugün 46 şehir ve 16 ülkede aktif faaliyet gösterdiğini ifade etti. Geliştirilen teknolojilerle 70’in üzerinde patente sahip olduklarını vurgulayan Alyürük, akıllı şehir kavramındaki başlıklardan biri olan ulaşım sistemleri konusunda kapsamlı çalışmalarını anlattı.

Tahsilat işlem hızı yükseliyor
İçme suyu ihtiyacını karşılayan ve atık suların bertaraf edilmesinde hizmet veren bir kuruluş olan İSKİ’nin vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için gerekli teknolojiyi temin etmekle mükellef olduğunu belirten İSKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı Çetin Çibuk, ‘Şehirlerde Akıllı Yaşam ve Hizmet’ başlıklı sunumunda şu bilgileri paylaştı:
“İSKİ’de 4 milyon 700 bin civarında sözleşme bulunuyor. Ayrıca 250 bine yakın çevrimiçi abonemiz var. İnternet bu yüzden önemli. Sistemlerimizde yaşanan 1 saatlik arıza 10 bin kişiyi etkiliyor. Tahsilat işlem hızı günde ortalama saniyenin beşte birini geçmiyor. Tek ağ üzerinde bugün itibariyle toplam bin 370 adet PARDUS çalıştırılmakta. Bu sayıyla Türkiye genelinde tek ağ üzerinde en fazla PARDUS çalıştıran kurumuz.”
AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) Müdürü Hamdi Çinal ise, “Afet olduğunda afet planını uygulamaya koymak ayrı bir iş” diyerek, afetlerde bilgi paylaşımının öneminden, BT odaklı çalışmaları ışığında bahsetti.
Güvenlik adına tüm taraflar el ele
Etkinlikte verilen iletişim arasının ardından, ‘Kurumlararası Teknoloji Entegrasyonu’ başlığında oturumlarla İBB ile işbirliği yapan kurum ve kuruluşlar farklı başlıklarda BT çalışmalarını anlattılar. Sağlık Bakanlığı İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Şuayip Birinci, ‘Şehir Yönetimleri ve Sağlık” sunumunda şehirlerdeki sağlık uygulamalarının nasıl olması gerektiğini anlatarak, yeni bir oluşum olarak kamu hastane birliklerinin kurulduğunu belirtti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) adına Hakan Topçu da, “Şehirlerde Güvenlik ve Teknoloji”  konulu sunumunda İEM’in ve polis teşkilatının BT uygulamalarını anlattı. İEM olarak İBB ile yoğun iletişim içinde olduklarını söyleyen Topçu, Pol.net ağı ile tüm Türkiye çapındaki emniyet mensuplarının BT uygulamalarına erişebildiğini belirtti. Topçu, geçmişte çok uzun süren bilgi sorgulama süreçlerinin, sahada 2-3 dakikada vatandaşa sunulduğunu hatırlattı.
İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdülmecit Karataş, kalkınma ajanslarının en önemli yeniliğinin bulundukları bölgedeki kurum ve kuruluşların katılımlarıyla yapılan üst ölçekli makro planlama olduğunu belirtti.

Veri depolama ve yönetimde verimli projeler

Sanallaştırmanın kendini kanıtlamasıyla bu yapıya olan mesafeli duruşlarını bıraktıklarını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hakkı Tok, Data Market ile altyapı sanallaştırma başlığında belli bir noktaya gelindiğine işaret etti. Altyapıda önemli bir bölümün sanallaştırıldığını belirten Tok, veri depolama ihtiyacının artışıyla birlikte önlerindeki en önemli çalışmanın depolama olacağını vurguladı.
Veri depolama ve veri yönetimi başlığında yeni teknoloji sistemlerin kurulumunu bir gereklilik olarak gösteren Tok, İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen projeyle felaket kurtarma yapısını kurduklarını, DAYSİS doküman yönetim projesini de 6 ayda tamamladıklarını ve bunun ciddi bir verimlilik sağladığını söyledi.
ETİKETLER : Sayı:913

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics