Genel 27 ŞUBAT 2018 / 17:26

İstihdam adına önemli adım!

 

TBMM ihtisas komisyonlarına 2 Şubat 2018 tarihinde sevk edilen kanun tasarısı, yeni istihdam teşviklerini düzenliyor. TBMM’de görüşülecek tasarı, işverenleri yeni yatırımlar için özendirebilecek ek istihdamda prim ve ücret desteği öngörüyor. İmalat ve bilişim sektöründe sigortalı başına 2 bin 30 lira prim desteği geliyor. KPMG Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü İsmail Sevinç, TBMM ihtisas komisyonlarına sevk edilen yeni istihdam teşvikleriyle ilgili tasarının, önemli kazanımlar sağlayacağını vurgularken, kısa zamanda TBMM’de görüşülmesi beklenen teşvik paketi hakkında şu bilgileri verdi:

  • 2018 Ocak başından 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak bu teşvik; imalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar işe giriş tarihinden önce 3 aydır çalışmayan işsizi istihdam ederse sigorta primini işveren ve işçi payı toplamı Hazine’den karşılanmasını öngörüyor. Önceki teşviklerde olduğu gibi aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar beyannamenin süresinde verilmesi, tahakkuk eden primlerin zamanında ödenmesi, işverenin borcu bulunmaması, varsa taksitlendirmiş olması ise istenen kriterlerden.
  • Şartları itibariyle 2017 yılı içinde uygulanan teşviklere benzese de, getirilen yeni teşvikteki avantaj; sigorta priminin işçi-işveren payının her ikisinin teşvik kapsamına girmesi ve prim desteğinin asgari ücret düzeyinde çalışanlara sağlandığı gibi prime esas kazancı, ücreti yüksek olan grubun da buna dahil edilmesi. Örneğin aylık brüt 5 bin 400 TL ücret alan bir çalışan için diğer şartların sağlanması halinde, primlerinin tamamı devlet tarafından karşılanacak. Yani ücret düzeyi yüksek olanlar da kapsama alınmış. Bu da önemli ve genişletilmiş bir uygulama demek.
  • Yeni açılan işyerleri de teşvikten yararlanacak. 2017’de sigortalı çalıştırmamış olsalar da yararlanacaklar. Yeni açılan işyerleri için küçük bir sınırlama var: Teşvikten işyerinin kuruluşundan 3 ay sonra yararlanmaya başlayacaklar.
  • Teşvikten yararlanma süresi her sigortalı için 12 ay ile sınırlı. Genç ve kadın istihdamını daha fazla teşvik amacıyla; sigortalının yaşı 18-25 yaş aralığında, erkek ve 18 yaşından büyük kadın ise ilave 6 ay daha yararlanıyor. Toplam yararlanma süresi 18 ayı buluyor. Dikkate alınması gereken bir konu; teşvikin 2020 sonuna kadar sağlanması. Örneğin 2019 yılı Şubat ayında işe başlayan biri 18 ay yararlanma potansiyeli olsa da 11 ay yararlanabilecek. Ne kadar erken ilave istihdam olursa, o kadar avantajlı görünüyor.
  • Sadece imalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösterenler değil, tüm iş-kollarında faaliyet gösteren işçi çalıştıran kişi ya da firmalar bundan yaralanabilir. Yalnız imalat ve bilişim harici sektörde faaliyet gösterenler, prime esas kazancın tamamı üzerinden değil, alt sınırı üzerinden bu teşvikten yararlanacak. Yani 2 bin 29.5 TL brüt ücret alan çalışanın prim yükünün tamamı Hazine’den karşılanacak. Ücret düzeyi asgari ücretin üzerine çıksa da, imalata ve bilişim sektöründekinden farklı olarak, verilen teşvik artmayacak.
  • 2018 Ocak başından 2018 Aralık sonuna kadar sağlanacak bu teşvik, imalata yönelik 1-3 kişi arasında işçi çalıştıran işyerlerini kapsıyor.

 

Gereklilikler, desteğin çerçevesini de çiziyor

 

Küçük işletmelerin büyümesini destekleyen yerinde bir istihdam desteği olarak görünen teşvik için şartlar ise şöyle sıralanıyor:

  • İşveren imalata yönelik faaliyette bulunacak. İşe başlatacağı sigortalı 18-25 yaş aralığında kayıtlı bir işsiz olacak. 2017 yılında çalıştırdığı ortalama sigortalı sayısına yeni aldığı kişi ilave olmalı. Daha önceki teşviklerde olduğu aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar beyannamenin süresinde verilmesi, tahakkuk eden primlerin zamanında ödenmesi, borcu varsa da taksitlendirilmiş olması gerekiyor. Önemli bir nokta; işveren bu teşvikten en fazla 2 kişi için yararlanabilecek.
  • Teşvik kapsamındaki sigortalılar için prime esas kazancın alt sınırın üzerinden (2029.50-TL) primlerin tamamı (işveren ve sigortalı hissesi dahil) hazineden karşılanacak. Böylece asgari ücretlinin işverene sigorta primi maliyeti olmayacak. En cazip noktası ise daha önce işbaşı eğitim teşviklerinde gördüğümüz ücret desteği burada da var. Günlük 53,44-tl destek verilecek. Ay içinde tam çalışan asgari ücretli için ücretinin tamamının hazineden karşılanması anlamına geliyor. Ne ücret yükü var ne prim yükü. Küçük imalathaneler için çok cazip bir seçenek.
  • İşyerleri 2018 yılı Aralık dönemi dahil ücret ve prim desteğinden yararlanabilecek. 01.01.2018 tarihinden itibaren açılan yeni işyerleri bu teşvikten yararlanamayacak.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics