Genel 09 HAZİRAN 2014 / 08:00

Kamu bilişim yatırımları için 3.7 milyar TL ödenek

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2014 kamu bilişim yatırım rakamları açıklandı. Bu yıl 263 proje için 3.7 milyar ödenek ayrıldı.

En fazla yatırım yapacak olan kuruluşlar; MEB, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, üniversiteler, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, SGK, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı olarak sıralanıyor.

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi, kamu yatırımlarına ilişkin raporunu yayınladı. Rapora göre; merkezi yönetim bütçesinden ayrılan ödenek 2014 yılında 263 proje için 3,68 milyar TL oldu. En fazla yatırım yapacak ilk 10 kuruluş ise Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, üniversiteler, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı oldu.
2014 yılı için öngörülen kamu bilişim yatırımlarının sektörler arası dağılımına bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelere ait yatırımların bulunduğu eğitim sektörü yaklaşık yüzde 44’lük bir payla birinci sırada yer alıyor. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi önemli e-devlet projeleri yürüten kurumlara ait projelerin yer aldığı diğer kamu hizmetleri sektörü yaklaşık yüzde 37’lik bir oranla eğitim sektörünü takip ediyor. Bu iki sektör haricinde yüzde 7’ye yakın bir paya sahip olan ulaştırma-haberleşme sektörü de önemli miktarda bilişim yatırımının yapıldığı bir sektör konumunda.
2014 yılında en fazla bilişim yatırımı yapacak kamu kurumlarına bakıldığında, “FATİH Projesi” ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın büyük bir farkla birinci sırada olduğu görülüyor. “Acil Çağrı Sistemi (112) Projesi”, “T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi” ve diğer projeleri ile İçişleri Bakanlığı; “GSM Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması”, “Gemi Trafik Yönetim Sistemi (GTYS)” ve “Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması” gibi projeler yürütmekte olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; üniversiteler; “Ses ve Görüntü Bilişim Projesi (SEGBİS)” ve “Muhtelif İşler” adı altında UYAP ile ilgili projeler yürüten Adalet Bakanlığı yüksek miktarda bilişim yatırımı yapan kurumlar olarak ön plana çıktı.
“FATİH Projesi” 1,4 milyar TL ile 2014 yılında en fazla ödenek ayrılan bilişim projesi oldu. Ayrıca 87 milyon TL ödenek ayrılan UYAP ile ilgili “Muhtelif İşler” projesi, 77 milyon TL ödenek ayrılan “Tapu Kadastro Modernizasyonu Projesi” ve 63 milyon TL ödenek ayrılan “GSM Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması” projesi en büyük bütçeli bilişim projeleri olarak öne çıktı.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics