Genel 13 MAYIS 2012 / 11:43

Kamu yüzünü bilişime çevirdi

2023 vizyonuna bilişimin birincil öncelikli sektör olarak girmesiyle yatırımlar da paralel olarak arttı. 2002 yılında merkezi yönetim bütçesinden bilişim yatırımları için ayrılan ödenek 2012 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 577 milyon TL iken, 2012 yılı için bu değer 2,5 milyar TL’ye yaklaştı.

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından yayınlanan 2012 yılı kamu bilişim yatırımları raporunda en fazla yatırımın planının eğitim sektörüne yapıldığı görülüyor. 2012 yılı için öngörülen kamu bilişim yatırımlarının sektörler arası dağılımına bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelere ait yatırımların bulunduğu eğitim sektörü yaklaşık yüzde 46’lık bir payla birinci sırada yer alıyor. İçişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi önemli e-Devlet projeleri yürüten kurumlara ait projelerin yer aldığı diğer kamu hizmetleri sektörü yaklaşık yüzde 39’luk bir oranla eğitim sektörünü takip ediyor. Bu iki sektör haricinde yüzde 6’ya yakın bir paya sahip olan ulaştırma ve haberleşme sektörü de önemli miktarda bilişim yatırımının yapıldığı bir sektör konumunda.
2012 yılında bilişim yatırımları için en fazla bütçe ayıran kurumlar ise Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu olarak sıralanıyor. 2012 yılında en fazla bilişim yatırımı yapacak kamu kurumlarına bakıldığında, “FATİH Projesi”, “Ortaöğretim Projesi” ve “İlköğretim Okullarına Bilgisayar Sınıfı Kurulumu Projesi” gibi projelere sahip olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın büyük bir farkla birinci sırada olduğu görülüyor.
“TC Kimlik Kartı Yaygınlaştırma”, “Acil Çağrı sistemi (112)” ve “Nüfus Hizmetleri Sistemlerinin İdamesi” gibi projeleri olan İçişleri Bakanlığı; “Merkez ve Taşra Teşkilatı Donanım Alımı”, “e-İmza ve Mobil İmza Destekli Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi Kurulması ve Yaygınlaştırılması” gibi projeler yürüten Sosyal Güvenlik Kurumu ile “Kentiçi Güvenlik Sistemi Projesi (MOBESE)” ve “Bilgi İşlem Projesi”ni yürütmekte olan Emniyet Genel Müdürlüğü de yüksek miktarda BİT yatırımı yapan kurumlar olarak ön plana çıkıyor.
2012 yılında FATİH Projesi’ne 803 milyon TL
“FATİH Projesi” 803 milyon TL ile 2012 yılında en fazla ödenek ayrılan bilişim projesi oldu. 2012 yılında 125 milyon TL ödenek ayrılan “İlköğretim Okullarına Bilgisayar Sınıfı Kurulumu Projesi”, 120 milyon TL ödenek ayrılan “TC Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi” ve 108 milyon TL ödenek ayrılan “SGK Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi Projesi” en büyük bütçeli bilişim projeleri olarak öne çıkıyor.
2012 yılı kamu bilişim projelerinin listesine ve konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye www.bilgitoplumu.gov.tr adresinden ulaşmak mümkün.
ETİKETLER : featured Sayı:871

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics