Genel 27 ARALIK 2009 / 14:00

Kamuda hedef çok, yeterli uzman yok

Türkiye’de bir yandan yüksek işsizlik oranlarının sıkıntısı çekilirken, bir yandan da kalifiye eleman yokluğunun sıkıntısı yaşanıyor. Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye’de kalifiye eleman sıkıntısı çekilen alanların başında bilişim geliyor. Kalifiye eleman sıkıntısı özel sektörün yanında kamu sektörünün de başını ağrıtan konulardan bir tanesi.

Türkiye’de bir yandan yüksek işsizlik oranlarının sıkıntısı çekilirken, bir yandan da kalifiye eleman yokluğunun sıkıntısı yaşanıyor. Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye’de kalifiye eleman sıkıntısı çekilen alanların başında bilişim geliyor. Kalifiye eleman sıkıntısı özel sektörün yanında kamu sektörünün de başını ağrıtan konulardan bir tanesi.
İnterpromedya Pazarlama Hizmetleri ve Araştırma Grubu tarafından 401 kurumun yöneticileri ile gerçekleştirilen Kamu Sektörü Araştırması sonuçları da bu bilgileri doğrular nitelikte.
Kamu kurumları, belediyeler ve devlet üniversitelerinin BT yöneticileri ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre; insan kaynakları tarafında yaşanan en büyük sorun yüzde 65 ile kalifiye eleman bulmakta yaşanan zorluklar. İkinci en büyük sorun olarak ise yüzde 62 ile kamu BT elemanlarının maaşlarının düşük olması gösteriliyor. Kamu BT elemanlarının özlük hakları ve unvanlarında yaşanan sıkıntıları belirtenlerin oranı da yüzde 50.
Kamu elemanlarının eğitimi konusunda yeterli kaynağa sahip olmadıklarını belirtenlerin oranı yüzde 46 iken, yöneticilerin yüzde 4’ü de herhangi bir sorunlarının olmadığını belirtiyor.
kamuda2Bütçenin yüzde 24’ü hizmete
Kamu kurumlarının yöneticileri ile gerçekleştirilen bu araştırmanın bir başka boyutu da 2010 yılı yatırımları ile ilgili. Kurumların 2010 yılı BT yatırımlarının yüzde 45’i donanım ihtiyaçları için gerçekleştirilecek. Bütçenin yüzde 31’i yazılım yatırımları için düşünülürken, hizmetin oranı ise yüzde 24 olacak.
Araştırmaya katılan 401 kurumun yüzde 18’i 2010 yılında 100 bin TL’nin altında BT yatırımı gerçekleştireceğini açıkladı. Yüzde 12’si 101 bin – 250 bin aralığında yatırım gerçekleştirirken, yüzde 15’lik bir bölüm ise 750 bin TL’nin üzerinde BT yatırımı yapacağını açıkladı. 2010 yılında BT bütçesi olmayan kurumların oranı ise yüzde 3.
BT yatırımı yapılacak alanlar
Kamu kurumları 2010 yılında BT güvenliği, arşivleme, evrak yönetimi – kurumsal iş akışı, veri yedekleme, veri depolama çözümleri, depolama yönetimi, uzaktan eğitim – personel eğitim yazılımları, içerik – doküman yönetimi, iş sürekliliği ve felaket yönetimi gibi alanlara yatırım gerçekleştirecekler.
Kamu kurumlarının yüzde 51’inin e-devlet kapsamında yer alan hizmetleri bulunmuyor. Hizmet sunan kurumlar ise bilgi edinme, elektronik form doldurma, sorgulama sistemleri, ödeme sistemleri, e-belediye uygulaması, adres bilgi sistemi gibi hizmetleri ağırlıklı olarak sunuyorlar. Kurumlar 2010 yılında da benzer hizmetleri sunmayı planlıyorlar. 2010 yılında e-devlet kapsamında sunacakları hizmetler konusunda ise kurumların yüzde 39’unun bir planı bulunmuyor.

kamuda3
ETİKETLER : featured Sayı:751

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics