Genel 04 NİSAN 2010 / 18:00

Kamuda yatırımlar tam gaz devam

Kamuda BT yatırımları hız kesmeden devam ediyor. 2010’da özellikle eğitim, ulaştırma, haberleşme ve sağlık alanlarına yatırımlar artacak. Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan “2010 Yılı Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları” 2010 yılı fiyatlarıyla hesaplandığında geçen yıla göre yüzde 20 oranında artış kaydederek 675 milyon dolar olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. 2009’daki proje sayısı 244 iken 2010 yılında bu sayı 177 olarak belirlendi.

Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan “2010 Yılı Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları” 2010 yılı fiyatlarıyla hesaplandığında geçen yıla göre yüzde 20 oranında artış kaydederek 675 milyon dolar olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. 2009 yılında kamu yatırımları öngörüsü 590 milyon dolar olarak belirlenmiş ve kamu bu tutarın belli bir kısmını harcamıştı.
2009 yılında belirlenen kamu bilişim yatırımları proje sayısı 244 iken 2010 yılı için proje sayısı ise 177 olarak belirlendi. 2010 yılı fiyatlarıyla daha önceki seneler değerlendirildiğinde kamu BT yatırımları için belirlenen yatırım tutarları ise şöyle oldu. 2007 yılında 629 milyon dolar, 2008 yılında 589 milyon dolar, 2009 yılında ise 620 milyon dolar.
2010 yılı bütçesinde gerçekleştirilmesi öngörülen 1 milyar TL’lık bilişim yatırımının 157 milyon TL’sı kredi, 86 milyon TL’si özkaynaklardan karşılanması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıllardan devam eden birçok projeden oluşan 2010 yılı kamu BİT yatırımlarında ağırlıklı olarak yazılım, donanım, altyapı kurulumu ve Ar-Ge projeleri yatırımları yer alıyor.
Yatırımlarda enerji dışında artış
Tarım, madencilik, imalat, enerji, ulaştırma ve haberleşme, turizm, eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetleri başlıkları altında özetlenen 177 projede enerji sektörü dışında tüm başlıklarda geçtiğimiz 3 yıla göre yatırım oranlarında artış gerçekleşti. En yüksek bilişim yatırımı yaklaşık 253 milyon TL ile daha önceki senelerde olduğu gibi eğitim alanında gerçekleştirilecek. İkinci sırada ise yatırımlarını yüzde 40 oranında artıran ve 131 milyon TL olarak gerçekleşen ulaştırma ve haberleşme alanı yer alıyor. Kamuda sağlık alanında yatırım oranı yüzde 50 oranında artarak 97 milyon TL olarak gerçekleşecek. Kamuda BT yatırımlarında dördüncü sırada yer alan ve yüzde 10 oranında düşüş yaşayan enerjide ise yatırım miktarı bu yıl 58 milyon TL olacak. Diğer alanlarda gerçekleşecek yatırım miktarları ise şöyle: Yüzde 110 ile en yüksek BT yatırımı artışını gerçekleştiren tarım 22 milyon TL, madencilik 21 milyon TL, imalat 17 milyon TL, turizm 2 milyon 300 bin TL.
Daha önceki senelerde olduğu gibi bu sene de en yüksek bilişim yatırımının gerçekleştirileceği eğitim alanında en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokullara bilgisayar kurulumu projesi alıyor. 125 milyon TL ayrılacak olan projeyi Ulaştırma Bakanlığı’nın yürüttüğü Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM), internet erişimi olmayan okullara internet erişimlerinin sağlanması, BT sınıflarının kurulumu projeleri takip ediyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağı BİT sınıfları ve KİEM’lere yapacağı yatırım tutarı ise yaklaşık 50 milyon TL’sını bulacak. Eğitim alanında üniversitelerin muhtelif işlerine ayrılan yatırım miktarı ise 80 milyon TL’sı olacak.
Bu sene Ulaştırma Bakanlığı’nın dönüşüm projesine 33 milyon TL ayrılırken Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK), PTT Genel Müdürlüğü yatırımların yapılacağı diğer kurumlar oldu.
Geçtiğimiz yıl en fazla bilişim yatırımının artırıldığı yatırım programında bu yıl enerji sektörü kan kaybediyor. 2009 yılında 67 milyon TL gerçekleşen yatırım tutarı bu sene 58 milyon TL’sına geriledi. Enerjide bu yıl Devlet Su İşleri Network Projesi (e-DTR) 10 milyon TL yatırım payını alan proje oldu. TEDAŞ, EİAŞ, TEİAŞ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yatırım programında yer alan diğer kurum ve kuruluşlar oldu. Enerji alanında dikkat çeken projeler ise TEİAŞ tarafından yürütülen elektrik yük dağılımı SCADA projesi ve TEDAŞ tarafından yürütülen Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi olacak.
Taşkömürü Kurumu, Eti Maden İşletmeleri, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bilişim yatırımlarında bu yıl bilgisayar sistemleri kurulumu ağırlıklı yatırımlar gerçekleştirecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu yıl yatırımları arasında yer alan diğer konular ise ESİS Projesi ve doküman arşivleme sistemi olacak.
Geçtiğimiz yıl 9 milyon TL yatırım gerçekleştirilen tarım alanında bu yıl yatırım miktarı yüzde 110 artış ile 22 milyon TL’ye çıkacak.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’da bu yıl “Tarımsal Coğrafik Bilgi Sistem ve Uzaktan Algılama Araştırma Projesi” “Rekolte Tahmini ve Kur. İzleme Sistemi Projesi” ve “Tarım Reformu Uygulama Uygulamaları Otomasyon Projesi” yatırımlarını sürdürecek.
Geçtiğimi senelerde başarılı projelere imza atan Orman Genel Müdürlüğü’nde bu yıl 7,5 milyon TL yatırım öngörülüyor. OGM’nin orman bilgi sistemi fizibilite çalışması, doküman yönetim sistemi yazılım projesi ve bilişim altyapısı kurulması projeler arasında yer alıyor.
Sağlık alanında bu yıl en büyük yatırım yapması öngörülen kurum Sağlık Bakanlığı’na bağlı Hudut ve Sahil Sağlık Genel Müdürlüğü olacak. Hudut ve Sahil Sağlık Genel Müdürlüğü yazılım ve donanım alımları için bu yıl 63 milyon TL’sı yatırım yapması öngörülüyor. Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu için yapılması öngörülen yatırım miktarı ise 20 milyon TL olacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılması öngörülen e-imza ve m-imza bütünleşmesi için ayrılan yatırım miktarı 10 milyon TL olurken, SGK’da veri ambarı ve veri madenciliği kurulması ve çağrı merkezi  için öngörülen yatırım miktarı ise 6,5 milyon TL olacak.
Diğer kamu bilişim yatırımları
Diğer kamu kurumlarına ait devam etmekte olan ve 2010 yılı itibariyle yatırım yapılacak proje sayısı 92, yatırım miktarının ise 477 milyon TL olması öngörülüyor.
İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen e-İçişleri Projesi, nüfus hizmetlerine yönelik BİT yatırımları, Pasaport Projesi, T.C. Kimlik Kartı Projesi, Acil Çağrı Sistemi (112) önemli yatırım kalemleri olarak dikkat çekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Pasaport Projesi ve alt bileşenlerine yapılması öngörülen yatırım miktarı ise 10 milyon TL’sını buluyor. EGM Bilgi İşlem Projesi için öngörülen yatırım miktarı ise 37 milyon 500 bin TL olacak.
“2010 Yılı Kamu BİT Yatırımları” özetinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yatırım yapacağı alanlar ise şu şekilde aktarılıyor: Ar-Ge Web Portalı, Sanayi Geliştirme Projeleri, Kooperatif Bilgi Sistemi ve Bilgi Sistemleri Projesi.
Diğer kamu bilişim yatırımları en yüksek yatırımın öngörüldüğü kurum ise 86 milyon TL ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü oldu. TÜBİTAK yapılması öngörülen yatırımlar ise Ar-Ge ağırlıklı olarak gerçekleştirilecek.
ETİKETLER : featured Sayı:765

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics