Genel 11 TEMMUZ 2014 / 10:52

Karma buluta geçiş hızlanıyor

EMC maliyetleri azaltacak ve karma buluta geçişi hızlandıracak yeni ürünlerini tanıttı.Günümüzde mevcut uygulama iş yükleri içinde, yıllık üretilen veri miktarı yüzde 29 artmakta, işle ilgili uygulamalar üzerindeki destekleyici altyapı uygulamalarının neden olduğu “yığılma” oranı yüzde 58 olarak devam etmekte ve belirli uygulama iş yüklerinin daha hızlı performansa olan gereksinimi de her gün artmaktadır. Bu artış da önemli bir dönüşüm gereksinimine yol açıyor. BT’de dönüşümün tarifi kısaca; mevcut uygulamalara yatırımı azaltarak, yeni uygulamalara yatırım yapmaktır. Geçtiğimiz birkaç yılda, sosyal medya, bulut bilişim, mobil teknolojiler ve büyük veri alanındaki devasa eğilimlerden yararlanarak yeni uygulamalar geliştiren işletmeler, faaliyet gösterdikleri sektörü de dönüştürmeyi başardı. EMC de, tanıttığı yeni ürünlerle bilişim sektörünü dönüştürmeyi planlıyor.EMC maliyetleri azaltacak ve Karma Bulut’a geçişi hızlandıracak yeni ürünlerini tanıttı
EMC’nin yeni ürünleri, işletmelerin “Mümkün Olanı Yeniden Tanımlamalarına” yardımcı olurken, uygulamalara ilişkin iş yüklerini ve çalıştırma maliyetlerini azaltacak. Aynı zamanda da yeni uygulama iş yükleri aracılığıyla da inovasyon sürecini hızlandıracak.

  • EMC, EMC XtremIO tamamı flash dizilimler için bir dizi yeni özellik, konfigürasyon, ekosistem entegrasyonları ve iş programları sunan XtremIO 3.0’ı duyurdu. Bir arada bu özellikler daha fazla ölçek, daha fazla işlev ve performansa aç iş yükleri için de daha fazla destek sağlıyor.

  • VMAX’i kurumsal ölçekli veri depolama çözümünden kurumsal ölçekli veri hizmetleri platformuna dönüştüren VMAX3 ailesini tanıttı. BT’nin Veri depolamayı hizmet olarak sunmaya doğru bir eğilim içinde olduğu günümüzde VMAX3, karma bulutun temelini oluşturuyor.

  • Kurumsal ölçeği genişletilebilir Data Lake çözümünü güçlendiren yeni çözümleri, EMC Isilon OneFS’teki önemli yenilikleri ve yeni Isilon platformlarını duyurdu. HDFS için sürekli desteği de içeren yeni ürün ve özellikler işletmelerin dev miktarda yapılandırılmamış verilerini depolamalarına, korumalarına ve yönetmelerine yardımcı oluyor.

  • İşletmelerin ticari platformlar üzerinde gerçek anlamda modern bir veri depolama altyapısı kurmalarına yardımcı olacak olan EMC ViPR 2.0 ve EMC ViPR SRM 3.5’i tanıttı. Bu yeni çözümler herhangi bir veri depolama altyapısını- iki dizilimli altyapıdan hiperölçekli petabaytlarca kapasiteye sahip ortamlara kadar- yönetmeyi de kolaylaştırıyor. 

  • EMC, veri merkezleri için tasarlanan ve sektörde çığır açan hiperölçekli veri depolama altyapısı ECS Cihazı’nın da satışa sunulduğunu duyurdu. ViPR 2.0 ile çalışan ECS Cihazı, veri depolama ekonomisini yeniden tanımlıyor ve açık bulutun faydalarını-maliyet, basitlik ve ölçeklenirlik- özel bulutun güvenlik ve kontrol özellikleri ile dengeliyor. EMC ilk ECS Cihazını toplam üç Petabayt kapasiteli tek bir sistem olarak Vatikan Kütüphanesi’ne gönderdi.


EMC Bilgi Altyapıları CEO’su David Goulden konuyla ilgili olarak; “Yeni uygulamalar geliştirmek için sosyal ağlar, bulut bilişim, mobil teknolojiler ve büyük veriden oluşan dört devasa trendden yararlanan işletmeler, faaliyet gösterdikleri sektörü yeniden tanımlıyor. BT departmanlarının, işletmelerin talep ettiği yeni uygulamaları finanse edebilmesi için maliyetlerden tasarruf sağlaması gerekiyor. Bu yeni uygulamalar farklı şekilde tasarlanacak olsa da bir başka BT yığınına dönüşmemeli. Yeni ürünlerimiz, işletmelerin BT departmanları ile BT kuruluşlarına mevcut uygulama varlıklarının toplam sahip olma maliyetini önemli ölçüde düşürerek ve yeni uygulamaların karma bulut için hazır hale getirilme sürecini hızlandırarak, mümkün olanı yeniden tanımlamalarına olanak sağlıyor” diyor.
EMC Ürünler, Pazarlama ve Çözümler Başkanı Jeremy Burton da yeni portföyle ilgili yaptığı açıklamada; “İşletmeler farklı ve çeşitli iş yüklerini yönetmenin getirdiği gerçeklerle ve zorluklarla başa çıkmaya çalışırken, aynı zamanda da hem şirket içi BT ortamında hem de açık bulutta yeni uygulamalar geliştirme taleplerini de karşılamak zorunda. Her ihtiyacı giderebilecek tek bir çözüm yok. EMC’nin duyurduğu yenilikler, işletmelere mevcut ve yeni uygulama varlıklarını yönetmek ve karma buluta geçiş süreçlerini hızlandırmak için gerekli temeli sağlıyor” dedi.

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics