Genel 22 TEMMUZ 2012 / 15:34

Katma değerin değerini biliyor muyuz?

Sanırım pek çok kimse gibi benim de “Katma Değer” sözcüğü ile ilk tanışmam 80’li yıllarda oldu. Katma değer gerçek anlamı bilinmeden, bir vergi türü olarak hayatımıza girdi. Ne ortaokulda ne lisede ne de üniversitede katma değerin gerçek anlamı üzerine bir tek kelime bile öğrenmeden eğitim hayatımız sona erdi. Daha sonra iş hayatına atıldıktan sonra katma değerin ne kadar önemli olduğunu fark etmeye başladık. Bugün bile birçoğumuz katma değerin öneminin farkında değil. Sadece sokaktaki vatandaş değil, siyasilerimizin, eğitimcilerimizin birçoğu bile farkına varamadı.
Hangi alanda hangi iş kolunda olursak olalım yüksek derecede katma değer yaratamıyorsak, başarılı bir çizgi sürdürmemiz mümkün değil. Aynı durum ülkemizin kalkınması için de geçerli. Zaten katma değer de pat diye yaratılmıyor, bir süreç sonunda bu yetenekler gelişiyor. Onun için ilkokuldan başlayarak çocuklarımıza katma değerin gerçek anlamını ve önemini öğretmeye başlayalım, lise eğitim sisteminde katma değer diye bir ders koyalım, sadece mühendislik fakültelerinde değil, tüm branşlarda katma değer ile ilgili dersler olsun ki genç nesillerimiz hangi alanda iş yapacak olurlarsa olsunlar ilk önce yaratacakları katma değerleri düşünsünler.
ETİKETLER : Gündem Sayı:881