Genel 27 MART 2018 / 16:00

KVKK için ne kadar hazırsınız?

Nisan 2018 itibariyle kanunen tanınan geçiş sürecinin sona ereceği “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” şirketlere ve tüketicilere önemli zorunluluk ve sorumluluklar getirecek. Dijital dönüşüm danışmanı ve Me Consultancy kurucusu Murat Erdör, KVKK odağında şirketlerin dikkat etmesi gereken noktaları, kanunun şirketlere ve tüketicilere neler getirdiğini açıkladı. Kanunen tanınan geçiş sürecinin sona ermesine kısa zaman kalmasına rağmen, birçok şirketin gerekli adımları atmakta geciktiği bilgisini paylaşan Murat Erdör, Kanunun 10. maddesinin veri sorumlusunun, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak ilgili kişileri aydınlatması yükümlülüğünü getirdiğini, bu nedenle hazırlanan internet sitelerinde, kişisel verilerin işlenmesi hakkında aydınlatma metinlerinin yer alması gerektiğini hatırlattı.

Aydınlatma metinlerinde içerik: Aydınlatma metinlerinde; verilerin toplanmasına ilişkin yasal dayanakların, verilerin toplanmasına ilişkin hangi yöntemlerin kullanıldığının, toplanan verilerin hangi amaçla kullanılıp, başka kişiler ile paylaşılıp paylaşılmadığı hakkında detaylı bilgiler bulunması gerekecek.

Tüketicilerin hakları: Tüketiciler, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alma, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme gibi temel haklara sahip olacak.

Cezai yaptırımlar: Nisan 2018 itibariyle kanunen tanınan geçiş süreci sona erecek KVKK, şirketlere aydınlatma metinlerinin yanı sıra çeşitli yükümlülükleri ve yaptırımları getirecek. Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü, verilerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yükümlülüğü gibi hususlarda KVK Kanunu madde 18 çerçevesinde 5.000 ile 1.000.000 Türk Lirasına kadar çeşitli para cezaları uygulanacak.

Verilerin güvenliğinin sağlanması zorunlu: Veri sorumluları, toplanan verilerin güvenliğini de sağlamak zorunda olacak. Veri sorumlusu konumundaki şirketler, toplamış oldukları verilerin güvenliğini sağlayamadıkları takdirde, hem KVK Kanunu madde 18/1-b bendi kapsamında para cezasına hem de KVK Kanunu yanında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 sayılı Türk İş Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesine dair hükümlerle karşı karşıya kalacak.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics