Genel 28 AĞUSTOS 2013 / 14:14

mCloud ile etkin bulut kullanımı

Simternet'in geliştirdiği mCloud  sunucuların en verimli şekilde yük dengelemesini yapabileceği hesaplamaları yaparak, verilen servislerin kaynak paylaşımını yönetiyor.Bulutta düşük maliyet
KOBİ'lerin kullanıcı başına yüksek yazılım lisans ve bakım ücretleri ödemek yerine yazılımları bulut üzerinden (SaaS- yazılım kiralama hizmeti) kullanarak maliyetlerini düşürmesi bulut bilişim sektörünün büyümesine fırsat sağlıyor.
Son dönemin en gözde eğilimlerinden biri olan bulut bilişim, uygun maliyetleri ve “ihtiyacın kadar kullan” ilkesi nedeniyle kurumlar tarafından tercih ediliyor. Bu kavramın gelişmesinde rol oynayan sunucuların ortak kullanımıyla birlikte kaynakların etkin kullanımı ve yük dağılımı, hizmet sağlayıcıların en büyük sorunu haline geliyor.
Simternet Genel Müdürü Ataol Ay konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde ifade ediyor: “Bulut sistemler üzerinden hizmet olarak sunulan yazılım servislerinde kaynakların müşteriler tarafından nadiren tam etkinlikle kullanılabilmesi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Genellikle karşılaşılan senaryoda, özellikle KOBİ'ler tarafından satın alınan bulut hizmetlerinin kullanım miktarı, sunulan paketin ayrılan kaynaklarına oranla %10-15 civarında seyretmektedir. Bu durum hem KOBİ'ler tarafından bulut hizmetlerinin teminini zorlaştırmakta hem de kaynak israfına neden olmaktadır. Diğer taraftan kurumsal firmaların şirket içi kullanımlarında da atıl durumda çokça sunucu kaynakları varken, yeni bir proje için yeni sunucu veya eklenti satın alımına gidilebiliyor. mCloud katmanı ile, temel bulut bilişim kaynakları (bellek, işlemci, bant genişliği ve veri depolama) ayrı ayrı ve maksimum seviyede -belirlenecek “green zone” seviyesi- kullanılarak, hem veri merkezlerinde hem de şirket içi kaynakların en verimli şekilde kullanılması mümkün olmaktadır.”

Simternet mCloud
Simternet’in İTÜ Teknokent’teki ekibi tarafından geliştirilen TÜBİTAK tarafından desteklenen projesi projeler mCloud, bulut bilişim üzerinden paylaşımlı olarak yazılım kiralayan (SaaS) ve hizmet olarak Platform (PaaS) sunan veri merkezlerinin ihtiyaçlarına çözüm getiren bir sistem.
mCloud adı verilen ve bulut mimarisinde kullanıcı profilleri ve ihtiyaçlarına göre otomatik olarak kaynak ataması yapabilen çözüm, sunucuların en verimli şekilde yük dengelemesini yapabileceği hesaplamaları yaparak, sunucular üzerinde verilen servislerin kaynak paylaşımını yönetiyor. mCloud katmanı, kaynak atama işlemlerini Microsoft SharePoint ortamında otomatik olarak yapabilecek şekilde genişletildi.

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics