Genel 29 EYLÜL 2014 / 09:46

Mercedes-Benz, İstanbul’u tercih etti

Mercedes-Benz, İstanbul’da hayata geçireceği merkezde tüm dünyada kullanılacak BT çözümleri geliştiriyor ve uyguluyor. Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Rainer Genes ile geçtiğimiz aylarda İstanbul’da kurulan ve hizmet vermeye başlayan teknoloji üssü Küresel BT Hizmetleri  Merkezi’ni konuştuk.

Mercedes-Benz bünyesinde İstanbul’da kurulan “Küresel BT Hizmetleri Merkezi”nin işlevi nedir?

Ana şirketimiz Daimler A.G.’nin küresel büyüme stratejisi doğrultusunda grubun BT organizasyonunu, Mercedes-Benz Türk bünyesinde açtığımız Küresel BT Hizmetleri Merkezi ile genişlettik. Türkiye’deki merkez, Daimler’in küresel BT ağı içerisinde SAP lojistik sistemleri geliştirecek ilk ve tek merkez olacak. Mercedes-Benz Türk İstanbul Küresel BT Hizmetleri Merkezi, SAP sistemlerinin Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgelerinde uygulayıcısı rolünü üstlenecek. Bu merkez ile Daimler, Almanya’dan sonra dünyada ilk kez İstanbul’da BT çözümleri geliştirme ve uygulama amaçlı bir teknoloji üssü kurmuş oldu.

İstanbul’da kurulan yeni Küresel BT Hizmetleri Merkezi, SAP uygulama geliştirme ve tedariğin yeniden yapılandırılmasında ve hizmet sunma süreçlerinin optimizasyonunda önemli roller üstlenecek. Dünya çapındaki SAP çalışmalarının yüzde 70’i Türkiye ve Hindistan’daki yeni Küresel BT Hizmet Merkezleri tarafından yürütülecek.

Hindistan, İngilizce konuşulan bölgelere destek verirken Türkiye’deki merkez de Almanca konuşulan bölgelerden sorumlu olacak. Küresel BT Hizmet Merkezleri, SAP uygulamasının son tasarımından uygulama ve destek aşamalarına kadar tüm hizmetleri bünyesinde barındıracak. Daimler BT, bu sayede sinerjilerden faydalanma ve en iyi uygulamaların karşılıklı paylaşımını destekleme imkanına sahip olacak.

Daimler bu teknoloji üssü için neden Türkiye’yi tercih etti?

Yeni Küresel  BT Hizmetleri Merkezi’nin İstanbul’da kurulmasından ötürü son derece gururluyuz. Mercedes-Benz Türk, bir Daimler şirketi. Bu nedenle de öncelikle, MBT ve Almanya ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan ekonomik ve kültürel iş birlikleri, İstanbul’u bir BT merkezi için ideal lokasyon haline getiriyor. Türkiye’deki mevcut BT altyapısı, BT alanında yetişmiş mühendislerin aldıkları mükemmel eğitim ve aynı zamanda Almanca diline hakim olmaları, Daimler’in Türkiye’ye rekabet gücü yüksek bir üretim ve Ar-Ge merkezi olarak duyduğu büyük güven çok önemli faktörler. İleri bilgi seviyesi ve yetenek gerektiren bu yeni istihdam fırsatlarının Türkiye’ye getirilmesiyle, ülkenin potansiyeline duyduğumuz güveni bir kez daha kanıtladığımıza inanıyoruz.

Küresel BT Hizmetleri Merkezi için Daimler ne kadarlık bir yatırım planlıyor?

Daimler’in, İstanbul’daki merkeze yapacağı toplam yatırım miktarı 13 Milyon Euro’nun üzerinde. Bu önemli yatırım için Türkiye’nin seçilmesini aynı zamanda Mercedes-Benz Türk BT departmanında görev yapan başarılı ekibimize borçluyuz. Mevcut Mercedes-Benz Türk BT departmanı, Daimler’in global BT ağı içerisinde çok güçlü bir birim. Ekibimizin başarıları, “Küresel BT Hizmetleri Merkezi”nin İstanbul’da kurulması kararında önemli bir rol oynadı. Söz konusu ekip, Eylül ayında planlama süreçlerinin daha etkin yönetilmesini sağlayan “Bütçe ve Planlama çözümü SAP BPC” (Business Process Consolidation) ile SAP Kalite Ödülleri’nde “Altın Ödül”e layık görüldü. Küresel BT Hizmetleri Merkezi’nde görev yapacak Türk mühendislerin sayısı önümüzdeki bir yıl içerisinde 200’ü bulacak. BT stratejimiz doğrultusunda BT departmanımızı daha da geliştirerek bu birimimizi yeteneklerin, teknik bilgi ve birikimlerin ve farklı kültürlerin harmanlandığı, güçlü uluslararası ekiplerin yer aldığı dünya çapında bir organizasyona dönüştüreceğiz.

Teknoloji yatırımlarınızı Türkiye dışında başka hangi ülkelere taşımayı planlıyorsunuz?

Daimler’in yeni “Küresel BT Hizmetleri Merkezi” geliştirme çalışmalarında Türkiye, küresel BT ağının öncüsü konumunda bulunuyor. Türkiye’deki merkezin ardından Hindistan ve ABD’de de BT hizmet lokasyonları kurulacak ve tüm dünyada SAP hizmet sunumları bu bölgelerdeki BT merkezleri tarafından uygulanacak. Bu sayede tüm BT uygulamalarının etkili, hızlı bir şekilde ve planlamada üst düzey güvenlik çerçevesinde hizmete sunulması sağlanacak. Daimler’in BT bölümü, bu merkezlerde çalışanlarının yeteneklerinin geliştirilmesine öncelik verirken tesislerini de büyütmeyi hedefliyor.

Mercedes-Benz Türk açısından Türkiye’nin önemini değerlendirebilir misiniz?

Mercedes-Benz Türk, bir Daimler şirketi olarak 1967 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor. 1968 yılında İstanbul’da otobüs üretimine, 1986 yılında da Aksaray’da kamyon üretimine başladık. Bugüne dek Türkiye’ye 807 milyon Euro’yu aşkın yatırım gerçekleştirdik. Halen 5000’in üzerinde personelimize istihdam sağlıyoruz.

Otomotiv sektöründe hem Türkiye pazarının hem de Türkiye’nin içerisinde bulunduğu bölgenin potansiyeli oldukça yüksek. Komşularıyla kıyaslandığında Türkiye; dünyanın önde gelen üreticileriyle yapılan ortaklıklar, en son teknoloji ile donatılmış üretim tesisleri, eğitimli, motivasyonu ve rekabet gücü yüksek, esnek iş gücü ve yüksek üretkenliğe dayalı rekabetçi maliyet yapısı ile bulunduğu bölgede bir üretim üssü olma konusunda en yüksek şansa sahip. Ürünlerini tüm dünyaya ihraç eden bir ülke olan Türkiye, her geçen gün küresel otomotiv sektöründe daha fazla önem kazanıyor. Kalite ve verimlilik konularında yüksek performans hedefleri belirlenmesi küresel haritada önemli bir oyuncu olma veya bu konumu sürdürebilme konusunda başarıya ulaşmanın kilit faktörleri olacak.

Mercedes-Benz Türk olarak Ar-Ge’ye ne kadar pay ayırıyorsunuz?

2013 yılında Ar-Ge bütçemiz 28 milyon Euro idi. Bu alana hem ana şirketimiz Daimler, hem de Mercedes-Benz Türk olarak çok önem veriyoruz. Bu nedenle de yatırımlarımızı son hızla sürdürüyoruz.

 
ETİKETLER : 990

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics