Genel 17 ŞUBAT 2014 / 17:09

Müşteri davranışı EEG ile ölçülecek

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) “Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED)’in hayata geçirdiği “Kullanıcı Deneyimi ve Uygulamalı Telekomünikasyon Eğitim ve Test Merkezi” açıldı.İTÜ’de kurulan merkezde “kullanışlılık ölçümü” yapabilen, ülkemizin halihazırda var olan en gelişmiş kullanıcı deneyimi laboratuvarı hizmete sunuldu. Laboratuvarda ülkemizde var olan her sektörde piyasaya sunulacak ürünlerin fonksiyonellik testleri yapılabiliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi bünyesinde; İTÜ ve Turkcell’in destekleriyle kurulan merkez, sektörün gereksinimlerine cevap verecek nitelikte bir kullanışlılık ölçme, sınama ve eğitim merkezi olarak hizmete sunuldu. Kullanıcı Deneyimi ve Uygulamalı Telekomünikasyon Eğitim ve Test Merkezi, Türkiye’nin en kapsamlı kullanışlılık ölçme teknoloji altyapısı ile ülkemizin tüm sektörlerine hizmet verecek.

Ürün kullanışlılığını hedef kitleyle buluşmadan önce ölçmek mümkün
Bu merkezde, herhangi bir ürünün kullanışlılığı ölçülebiliyor. Örneğin; uygulamaya alınacak bir web sitesinin işlerliği, bir beyaz eşya ürününün fonksiyonları ve tasarımının kullanışlılığı, otoyolda konuşlandırılmış bir bilborddaki reklamın etkinliği, bir marketin raf düzenlemesinin işlevliliği gibi, her sektörün sunduğu ürünlerin analiz edilme imkanı bulunuyor. Analizler, merkezde bulunan sabit ve mobil göz izleme cihazları, nörotik tepkileri ölçen EEG cihazı, insan davranışlarını ölçen kameralar, mikrofonlar, 180 derece sinema projeksiyon sistemi, hassas ses kayıt sistemi ve CCTV monitörlerden ve merkezdeki çalışmaların uzaktan takibine imkan veren teknolojik altyapı ile gerçekleştiriliyor. Merkezde yer alan kullanışlılık ölçme, sınama ve değerlendirme bölümünde, insan davranışları, tüketici eğilimleri, müşteri deneyimi, ürün yönetimi, inovasyon, nöroloji, sosyal bilimler gibi farklı disiplinlerden uzmanlıklar bir araya getirildi. Yeni teknoloji ve stratejilerin uygulandığı, uçtan uca ürün ve hizmet tasarımının geliştirmesi için deney ve sınamaların gerçekleştirileceği laboratuvarda, bilimsel araştırmaların yanı sıra, telekomünikasyon eğitim ve test merkezi bünyesinde, uzmanlar tarafından eğitimler verilecek.

Merkezin mobil ve sabit göz izleme, EEG ile duygu analizi gibi hizmetlerinden yararlanmak isteyecek kişi, kurum ve kuruluşlar, Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED)’e başvurdukları takdirde istedikleri uygulamalar hakkında bilgi alabilirler. Kurumların talep edilmesi halinde, deney, sınama ve değerlendirme sonuçları, İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi tarafından bir rapor halinde düzenlenebiliyor.

Markete ilk girişinden itibaren, çıkışına kadarki tüketici davranışları ölçülüyor
Tüm Telekomünikasyon İşadamları Derneği (TÜTED) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Zafer Müftüoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Turkcell işbirliği ile uygulamaya koydukları Kullanıcı Deneyimi ve Uygulamalı Telekomünikasyon Eğitim ve Test Merkezi hakkında şöyle konuşuyor: “İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) 2010’da çıkan bir çerçeve programı vardı. TÜTED 2012’de oraya kabul edilerek hayata geçen ilk projesinin ardından ikinci projesi ile aday oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Turkcell işbirliği ile uygulamaya koyduğumuz bu projenin adı ‘Kullanıcı Deneyimi ve Uygulamalı Telekomünikasyon Eğitim ve Test Merkezi.’ Burası Türkiye’nin halihazırda eşi olmayan seviyede kurulmuş bulunan kullanıcı deneyimi merkezi. Bu merkezin işlevi, ICT teknolojisi bazında olmasına rağmen, ülkede var olan tüm sektörlere hitap edebilen ve bu sektörlerin en uygun ürünü geliştirmelerine imkan veren bir merkez olması. Örneğin denekte uygulanan mobil göz izleme cihazı ile markete ilk girişinden itibaren, çıkışına kadarki tüketici davranışları, hangi rafın neresine hangi süreyle baktığı gibi veriler analiz edilerek inceleniyor. Tabii bu arada deneğin nörotik tepkilerini de kendisine bağlanacak EEG cihazı ile takip edebiliyoruz. Talep olması halinde tüm bu çalışmalar İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi tarafından raporlanarak resmi bir doküman halinde sunulabiliyor.”

Merkezde şimdiye kadar her türlü görsel içerikli reklamın etkinliğinin ölçülmesi, kullanıcı arayüzü içeren cihaz (ATM cihazları, bilet satışı yapan cihazlar, turist rehberi cihazları, diğer mobil cihazlar) ve uygulamaların (oyunlar, mobil uygulamalar, web siteleri, vb.) kullanışlılık testleri, mobil “eye-tracking” cihazı ile market, satış merkezi gibi müşteri ya da üyelerin isteklerini karşılamak için geldikleri yerlerin kullanışlılık testleri gibi testler gerçekleştirildi.

Adil Zafer Müftüoğlu merkezde mevcut altyapı ve ekipman ile yapılabilecekleri şöyle sıralıyor: “Son teknolojiye sahip merkezimizde mevcut altyapı ve ekipman ile kullanıcı deneyimi araştırmaları yapılabilir, fokus grup çalışmaları yapılabilir, proje toplantıları gerçekleştirilebilir, kapasite dahilinde araştırma-geliştirme odaklı yarışmalar düzenlenebilir, Özel sektördeki faaliyet gösteren şirketlerin gerçekleştirmeyi planladıkları basılı/görsel reklam, web sitesi, uygulamalar için göz izleme testleri yapılabilir. Ayrıca bilgisayar oyunları kullanıcı testleri, birebir kullanıcı görüşmeleri de gerçekleştirilebilir. Co-creation olarak adlandırılan Müşteri ile Birlikte Tasarım çalışmaları da merkezimizde yapılabilecekler arasında yer alıyor. Bunların dışında özel sektördeki faaliyet gösteren şirketler uygun projelerde kapasite dahilinde lansman toplantılarını, uygulamalı telekomünikasyon eğitimlerini, sınıf içi eğitimleri merkezimizde gerçekleştirebilirler. Tüm bunlar için TÜTED’e müracaat edilmesi gerekmektedir. Tüm sektörümüzün bilgilerine sunar, ülkemize hayırlı olmasını dileriz.”

 

 

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics