Genel 26 KASIM 2013 / 09:49

Sanal paraya BDDK eli değecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kamuoyunu sanal para kullanımıyla ilgili   uyardı.BDDK yaptığı açıklamasında 27 Haziran 2013 tarih ve 28690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu ile ilgili hatırlatmada bulundu.

"Kanunun geçici 1. maddesine göre bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulacaktır. Kanunun geçici 2. maddesine göre ise Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödeme hizmetleri sunan ya da elektronik para ihraç eden ve bu Kanun kapsamında ihdas edilen ödeme veya elektronik para kuruluşu kategorisine dahil edilebilecek olan kuruluşlar, Kurumumuzca çıkarılacak ilgili yönetmeliklerin yayımı tarihinden başlayarak bir yıl içinde Kurumumuza baş vurarak gerekli izinleri almak ve uygulamalarını bu düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun hale getirmek zorundadır.

Herhangi bir resmi ya da özel kuruluş tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı için güvence verilmeyen bir sanal para birimi olarak bilinen bitcoin, mevcut yapısı ve işleyişi itibarıyla Kanun kapsamında elektronik para olarak değerlendirilmemekte, bu nedenle de söz konusu Kanun çerçevesinde gözetim ve denetimi mümkün görülmemektedir.

Diğer taraftan, Bitcoin ve benzeri sanal paralar ile gerçekleştirilen işlemlerde tarafların kimliklerinin  bilinmemesi, söz konusu sanal paraların yasadışı faaliyetlerde kullanılması için uygun bir ortam yaratmaktadır. Ayrıca Bitcoin, piyasa değerinin aşırı oynak olabilmesi, dijital cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi gibi risklerin yanı sıra yapılan işlemlerin geri döndürülemez olmasından dolayı operasyonel hatalardan ya da kötü niyetli satıcıların suistimalinden kaynaklı risklere de açıktır.

İnternet transerlerine denetleme geliyor 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye Bankalar Birliği’nin 56. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı toplantıda, ödeme sistemleri üzerinde çalıştıklarını, internet üzerinden yapılacak tüm transferlerini ağırlıklı BDDK yetkisiyle düzenleme ve denetleme içine alacaklarını ifade etti. "Cep telefonu gibi bankacılık sistemini bir bakıma by-pass eden her türlü para transferini bir düzenleme içine alacağız.  Hızla genişleyeceğini düşündüğümüz bir alanda artık bir hukuki boşluğun olmasını arzu etmiyoruz. İnternet üzerinde birileri elektronik para basıyor, birileri itibar edip bu paraları alıyor, alışverişte kullanıyor, bunların alınıp satıldığı, kurunun oluştuğu, döviz piyasaları oluşuyor." şeklinde yorum yapan Babacan, sanal paranın  risklerini hatırlattı.

Sanal paranın riskleri var ama

Geri döndürülemez olması, kötü niyetli kullanıma açık olması, sayısal cüzdanların çalınabilir ya da kaybolabilir olması ve aşırı esnek kurlar yüzünden riskleri olduğu ifade edildi. Bitcoin ve benzeri sanal paralar kontrol edilebilirliği olmadığı ve kayıt dışı kaldığı için yasa dışı amaçlarla kullanılabiliyor. Bankaların denetiminde olmayan kur değerleri ani yükseliş ve düşüşlerle uzun vadede riskli olduğu söylenebilir. Sanal parayla üretilen bu alternatif ekonominin denetimi ile ilgili düzenlemeler biraz karmaşık olacak. Zira kayıt altında tutulmama esasına dayalı olan sanal paranın denetlenmesi oldukça zor görünüyor. Yine de yatırımcılar ve sanal para kullanıcıları için çok kıymetli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Sanal paranın özgürlükçü kurları ve kayıtdışı olmasını özellikle tercih eden büyük yatırımcıların olduğu biliniyor.

 
ETİKETLER : BDDK Bitcoin sanal para

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics