Genel 04 NİSAN 2018 / 15:48

Size hangi yetenek yakışır?

Özellikle üretim sektöründe yaşanan gelişim ve değişime ayak uydurmak zorunda olan işletmeler; var olan insan gücünün Endüstri 4.0'a uyumu için çaba harcıyor. Yeni sistemin ‘insansız üretim’ olarak algılanması yüzünden özellikle insan kaynakları departmanlarını harekete geçirdiğine dikkat çeken Assessment Systems Kurucusu ve CEO’su Levent Sevinç, bu dijital dönüşümün iş yapış biçimlerindeki değişkenleri de tetiklediğini belirtti. İstihdam kaybının aksine, sadece üretim sektöründe yüzde 6-10 arasında artış beklendiğini vurgulayan Sevinç, bu yeni iş gücünün insan kaynaklarını da değişime uğratacağı kanısında. Bu yönüyle Endüstri 4.0, insan kaynakları alanında yetenek yönetimine dair hızlı bir dönüşüm başlatıyor.  Endüstri 4.0 ile birlikte, işgücü standartlarının ve ihtiyaçlarının değişimi söz konusu. Levent Sevinç, gelişen endüstrinin ihtiyaçlarına bağlı olarak her geçen gün yeni meslek dallarının oluştuğuna ve stratejik insan kaynaklarının yeni mesleklere de hazır olması gerektiğine dikkat çekti.

Endüstri 4.0 çağında, bilgi ve becerinin yanında deneyim de önemli bir yere sahip. Özellikle X kuşağı, sahip olduğu iş tecrübesiyle bu sürece en kolay uyum sağlayan kuşak olurken, yeni iş gücüne talep ise en çok mekanik ve mühendislik sektöründe kendini gösterecek. Günümüz ve gelecekteki iş dünyasında yeni kavramlara, yeni teknolojilere, farklı bakış açılarına, dış çevrede yaşanan değişikliklere ayak uydurabilen ve kendilerini yenileyebilen kurumlar varlığını sürdürmeyi başarabilecek. Levent Sevinç, “Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu her kurum için geçerli olabilecek evrensel bir yetenek yönetimi modelinin olmadığının bilinmesi. Çünkü her bir kurum; kültürü, çalışan profili, yönetim tarzı, sektörü, rakiplerin durumu gibi birçok faktör açısından kendine özgü şartlara sahip. Bu nedenle Endüstri 4.0’a uyum sağlamaya çalışan kurumların kendilerine uygun yetenekli adayları bulması çok önemli” yorumunu yaptı.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics