Genel 13 OCAK 2017 / 17:54

Sn.Nurcan Sunay TBD Ankara Şubesinin 5. Olağan Genel Kurulunda Başkanlığa adayı

Sarı listede Sn.Nurcan Sunay ve ekibi var.

Nurcan Hanım öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
 
1990 lardan beri TBD üyesiyim. TBD de çeşitli çalışma gruplarında, KAMU-BİB Yürütme Kurulunda çalıştım. 2015-2017 dönemi Ankara Şubesi 2. Başkanı olarak görev yapmaktayım.
 
ODTÜ Matematik bölümünden 1985 yılında mezun oldum, daha sonra Atılım Üniversitesi nde MBA yaptım. Üniversite eğitimim sonrasında o zamanki adıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığında programcı olarak görev başladım. 2012 yılına kadar 14 yıl Bilgi İşlem ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı görevini yürttüm. Görev süremde Türkiye’nin ilk e-devlet projelerinden olan e-gümrük projesinin başlangıcından itibaren proje yöneticiliği yaptım. Ulusal ve Uluslararsı örgütlerde e-devlet çalışma gruplarına başkanlık yaptım. Halen Birleşmiş Milletlerde devam eden görevim bulunmakta.
 
Halen Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Bakanlık Müşaviriyim , aynı zamanda Atılım Üniversitesi Uluslararsı Ticaret ve Lojistik bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermekteyim
 
TBD Ankara Şubesinin 5. Olağan Genel Kurulunda Başkanlığa adayım.
 
İki yıldır görev yaptığımız Ankara Şubesi Yönetim Kurulunu   sektörün paydaşlarını her yönüyle temsil eden yeni adaylarla ve aynı anlayışla yeniden oluşturduk.
 
Bir önceki dönemde göreve gelen yönetimler çıtayı görev aldığı noktadan çok daha ileri taşımıştır. Bizler de mevcut yönetimin devamı olarak bu başarıyı sürdürme kararlılığındayız.
 
Birlik ve beraberliği bozmadan tüm sektörün ve  sizlerin desteğiyle bayrağı devralmak istiyoruz.
 
Oluşturduğumuz yeni Yönetim Kurulumuz, bir önceki yönetimin desteği ile daha da güçlenmiştir.
 
 
Mutluluk ve refah için, evrensel etik ve ahlaki değerlere önem veren, güçlü ve gücünü kendi içsel yapısından elde eden bunun için de çok çalışan oluşumların gerekliliği ve önemine inanmaktayız.
 
Bu unsurların bireyler, organizasyonlar ve kurumlar için ve hatta ülkemiz için başarının ve refahın anahtarı olduğunu düşünmekteyiz.
 
Bu inanç ile teknoloji ve bilişimin, çevreye duyarlı, kadınlar, çocuklar ve toplumdaki dezavantajlı grupları da kapsayacak şekilde ele alınması temel hedeflerimizdendir. 
 
Bilişimin daha iyi bir eğitim, daha yaşanılabilir ve korunan bir çevre ve  daha yüksek refah seviyesinde bir yaşam sunabilmeye yönelik bir araç olarak kullanılabilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdürmeyi amaçlamaktayız.
 
Devlet kurumları, özel sektör, bilişim sektörü, eğitim kurumları ve her türlü organizasyon ile birlikte hareket edilebilecek grupların, projelerin ve sinerjinin oluşumu için gerekli adımları atacağız. 
 
Yatayda tüm sektörlerin kesişimini sağlayan bilişimin bu önemli etkisini ve birleştirici özelliğini kullanarak toplumsal bir başarıyı yakalamayı, dolayısıyla toplumsal refah ve mutluluğa katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.
En önemli ilkelerimiz; “yapıcı ve birleştirici olarak saygı, sevgi ve hoşgörü ortamının bozulmaması ve gelişmesini sağlamak” olmuştur ve olacaktır.
 
 
TBD Ankara Sube olarak hayata geçirdiğiniz projeler nelerdir?
 
TBD Ankara şubede göreve geldiğimizden beri sektörümüzü ilgilendiren birçok çalışmalar yaptık. Bu kapsamda 2 adet özel sektör tedarik sorunlarına ve kamu bilişim birimlerinin etkinliği konusunda çalıştaylar yapılmıştır. Kamu bilişim personelin sorunlarının çözümü konusunda çalışmalara her aşamada devam edilmiştir.
 Ayrıca söktörümüzü ilgilendiren konularda paneller, eğitimler düzenlenmiştir. En önemli etkinliklerimizden biri de 1. Uluslararsı LOjistik ve Bilişim Konferansı olmuştur. Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi, Atılım Üniversitesi, Ankara Lojistik Üssü ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği tarafından “Bilişimle Güçlü Lojistik” temalı 1.Uluslararası Bilişim ve Lojistik Konferansı Ankara Swissotel’de 25-26 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıya akademisyenler, bilişim ve lojistik sektöründen temsilciler olmak üzere 300ü geçen kişi katılım sağladı. Bu konferansta Lojistik sektöründe Bilişim uygulamaları konusunda farkındalığın artırılması amaçlanmıştır.
 
Diğer taraftan, çalışmaları devam etmekte olan Bilişimle Girişimci Kadın Projemize başladık. Ankara Kalkınma Ajansının finansal desteği ile yürütülen projede Emeklilik, evlilik, çocuk sahibi olmak gibi çeşitli nedenlerle iş hayatından uzaklaşmış olan meslek sahibi kadınların, sahip oldukları mesleki bilgilerini ve deneyimlerini katma değere dönüştürmek amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanmalarını sağlamaktadır. Bu kapsamda, hedef kitledeki kadınlarımız için özel eğitimler hazırlanacaktır. Bu eğitimler bir e-öğrenme ortamından sunulacak, böylece kadınlarımız istedikleri zaman dilimlerinde ve istedikleri yerden bu eğitimleri alabileceklerdir. Eğitimleri tamamlayan kadınlarımıza katılım sertifikası verilecek ve kendileri için özel olarak hazırlanacak olan e-ticaret ortamı üzerinden bu hizmetleri verebilmeleri sağlanacaktır. Böylece, bilgi birikimlerini toplum ile paylaşarak aile ekonomisine ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamaları mümkün olabilecektir.
 
TBD Ankara Şube Başkanlığına adaysınız. Bu konudaki çalışmalarınız ve yeni projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz ?
 
TBD Ankara Şube 2015-2017 döneminde yaptığımız çalışmalara devam etmeyi ve yeni projeler geliştirmeyi hedefliyoruz.
Sürdürebilir kalkınmanın en önemli sektörlerinden biri olan Bilişim Sektörünü;
 
  • Bilişim alanındaki tüm çalışmaların ve düzenlemelerin toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini,
 
  • 2000’li yılların başında olduğu gibi TBD‘nin Bilişim Sektörü Politikalarına yön veren bir yapıya gelmesini,
 
  • TBD Üyelerinin özlük haklarına kavuşmasını,
 
  • TBD Kadın ve TBD Genç oluşumları ile kadın ve gençlerimizin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının hızlandırılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmayı planlamaktayız.
 
 
Bilişim sektöründe kadın istihdamı konusunda neler söylersiniz?
 
Kadın istihdamı konusuna aslında 2 yönden bakmak gerekir. Bunlardan birisi Genel anlamda kamu ve özel sektörde kadınların istihdamı konusunda yaşananlar , Kadın olmanın kariyer yapmada avantaj ve dezavantajları konusudur . Burada açıkça söylemek isterim ki son zamanlarda  Ülkemizde  kadınların işgücüne  katılımda erkeklere nazaran daha geride olduğu ve yıllar itibariyle kadınların işgücüne katılım oranlarında da sürekli bir düşüşün yaşandığı bilinmektedir. Çalışma hayatı kadınlara sadece ekonomik özgürlük sağlamamakta, bunun yanı sıra özgüvenlerini ve toplumsal saygınlıklarını arttırmakta, aile içindeki konumlarını da iyileştirmektedir. Kadınların işgücüne katılımında yasal açıdan herhangi bir ayrım olmamasına, rağmen, toplumun kadına yüklediği rol gereği aile yaşamındaki sorumlulukları ağırdır. Aile yaşamındaki sorumluluklar kadının, çalışma ya da çalışmama yönünde bir tercih yapmasına neden olmaktadır.  
Kadınlarımızın tekrar ekonomik hayata dahil edilmesi konusunda başlattığımız  projeleri geliştirerek yaygınlaştırmayı planlamaktayız. Konu ile ilgili Bakanlıklarımızdan da projelerimize destek talep ettik ve olumlu yanıtlar da aldık. Böylece gerek bilişim sektörü gerekse diğer sektörlerdeki kadınlarımızın çalışma hayatına sanal ortamdan da katılımlarını sağlamayı amaçlamaktayız.
Diğer bir konu Bilişim Sektöründe kadın istihdamıdır ki bu konuda  genel sorunlarla aynı durumdadır. örneğin 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre Bilişim sektöründe yer alan firmalarda  İstihdam edilenlerin yüzde 27’si kadın, yüzde 73’ü ise erkektir.  
Durum çok açık ve net kadınlar aleyihe değil mi ? Bunun hızla düzeltilmesi fgerktiğini düşünüyorum.
 
2017 yılı "Bilişim Yılı" ilan edildi. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? 
 
Bildiğiniz üzere, 33. Bilişim Kurultayında  .  TBD Başkanı Sn. İlker TABAK’ın önerisi ile Başbakanımız Sn. Binali YILDIRIM 2017 yılını “Bilişim Yılı “ ilan etti. Bunun toplantıda kalmayıp, ülkemizde tüm sektörlere duyurulması amacıyla bir “Başbakanlık Genelgesinin “ yayınlanmasının yerinde olacağını düşünüyorum.
Bu genelgede; Kamu için emredici, özel sektör için ise yol gösterici olmalıdır.
Bundan bütün ülkemiz kazançlı çıkacaktır.
Genelgenin içeriği konusunda Başbakanlığa yardımcı olmak ise TBD nin en acil görevi olmalıdır.
Yöntemler, süreçler ve ölçme kriterleri belirlenip toplumun bu hedefler doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve tüm katmanlarda farkındalık yaratılması gereklidir.  
Bilişim Sektörü “sürdürülebilir kalkınmanın” en önemli ayağıdır. Bu çalışmanın ülke kalkınmasına ve sektörümüze yapacağı olumlu katkıları hep birlikte göreceğiz. 
 
Bilişim sektörünün geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz?
Üretimin kilit noktası bilişimdir.
 Bilişim Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli sac ayaklarından biridir. Üretimin kilit noktasıdır.  Dolayısıyla   Bilişim sektörünün geleceği , ekonominin geleceği ile aynı pararleldedir. Her ikisini birbirinden ayırmak mümkün değildir..
Diğer taraftan, Son yıllarda   ülkemiz bilişim sektöründeki   büyüme ile gelişmiş  ülkelerle arayı yavaş yavaş kapatmaya başlamıştır... Ancak   bu gelişmenin ve büyümenin sürdürülebilir olması gerekmektedir.  Bu da ancak uzun vadeli stratejiler ,  yatırımlar devlet politikaları ve teşviklerle  mümkündür. Öncelikle insan kaynağının geliştirilmesi gereklidir. Bu da eğitimle olur.  Üniversitelerde bilişim eğitimlerinin kalitesinin artırılması gereklidir.    Toplumun bilgi toplumuna dönüşmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Türkiye Bilişim Derneği eskiden olduğu gibi Bilişim Sektörü Politikalarına yön veren bir yapıya gelmesi  gereklidir.
 
 
 
ETİKETLER : TBD Ankara

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics