Genel 23 OCAK 2014 / 10:59

Taksit kısıtlaması gözden geçirilsin

TÜBİSAD Başkanı, Banka ve kredi kartları hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliklerle ilgili olarak “Kredi Kartı ile taksit uygulamalarını kaldıran ve kısıtlama getiren düzenleme tarafların katılımı ile gözden geçirilsin” dedi. 

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Prof.Dr. M. Kemal Cılız, telekomünikasyon ürünlerinin de dahil olduğu alımlarda taksit uygulamasını tamamen kaldıran ve bazı ürünlerde de taksit uygulamalarına kısıtlama getiren “yönetmeliğin” bilgi teknolojileri üreticileri, tedarikçileri ve elektronik ticaret üzerinde olumsuz etkiler doğuracağını ve ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü hedefine zarar vereceğini belirterek, düzenlemenin, katılımcı bir çerçevede tekrar gözden geçirilmesini istedi.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Prof.Dr. M. Kemal Cılız, 31 Aralık 2013 tarihli 28868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hakkında bir açıklama yaptı. Söz konusu Yönetmelik ile kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresinindokuz ayla sınırlandırıldığı, telekomünikasyon, kuyum,gıda ve akaryakıt alımlarında taksit uygulamasının ise 1 Şubat 2014 tarihi itibariyle tamamen kaldırılacağı belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:
Söz konusu Yönetmelik ile taksit uygulamasına getirilen kısıtlamaların,tüketicilerin alım gücünü etkileyeceğinden bilgi teknolojileri üreticileri, tedarikçileri ve elektronik ticaret üzerinde olumsuz etkiler doğuracaktır. Bunun sonucu olarak da ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü hedefine zarar vereceği düşünülmektedir.

Öte yandan, kredi kartları aracılığı ile uygulanmakta olan taksitle ödeme imkanına getirilen bu kısıtlamanın kapsamı yani “telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar” ve “yemek, gıda alımları” kavramlarına hangi ürün ve hizmetlerin dahil olduğu tartışmalara yol açmaktadır. Örneğin telekomünikasyona ilişkin harcamalar kapsamına cep telefonlarının girip girmeyeceği ve dolayısıyla 1 Şubat 2014 tarihi itibariyle taksitli satışa konu olup olmayacakları konusunun kamuoyunda soru işaretleri yarattığı gözlenmektedir. Yönetmelik ile getirilen taksit sınırlamasının da hangi ürün ve hizmet gruplarını kapsadığı tam olarak bilinmediği için birçok ürün grubundan ürün satışı gerçekleştiren e-ticaret siteleri açısından kaygı verici bir belirsizlik durumu hâkimdir.

Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm hedefinin en önemli unsurlarından birinin bireylerin bilgi teknolojilerine erişimi olduğu göz önüne alındığında, kredi kartı ile taksit imkânının cep telefonları için kaldırılması ihtimali, keza bilgisayar alımlarında taksit olanağının sadece dokuz taksitle sınırlandırılması tüketicilerin bu ürünlere erişilebilirliğinin azalması noktasında endişe yaratmaktadır. Özellikte telefon özelliğinden öte birçok özelliği içinde barındıran akıllı telefon alımlarında kredi kartına taksit uygulamasının kaldırılması, barındırdığı teknolojik özelliklerle orantılı bir ücret karşılığı tüketicilere sunulan bu ürünlerin erişilebilirliğini durdurabilecek niteliktedir.

Tüketicilerin, bilgi teknolojilerine erişiminin azalması sektörü de doğrudan etkileyecek olup; bilgi teknolojileri ürünlerinin tedarik ve satışını gerçekleştiren birçok işletmenin ciddi gelir kaybına uğraması sonucunu doğurabilecektir. Bu doğrultuda, ülkemizin bilgi toplumuna dönüşmesi hedefi gözetilerek, getirilen bu düzenlemenin yukarıda belirtilen çekinceleri karşılayacak şekilde katılımcı bir çerçevede ilgili tüm aktörleri de sürece katarak tekrardan gözden geçirilmesini arzu etmekteyiz. Yönetmelikte, kredi kartları ile taksitli satışa getirilen bu kısıtlamanın özellikle telekomünikasyon, kuyum ve gıdada hangi ürün gruplarını kapsadığının net bir şekilde belirlenmesi ve bu ürün grupları belirlenirken tüketicilerin ve ilgili sektörlerin mağdur edilmemesinin öncelikle gözetilmesi en büyük temennimizdir.

 

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics