Genel 08 OCAK 2012 / 11:59

Tarife karmaşasına son

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2012 İş Planı, tüketicilere yönelik yeni uygulamaları da içeriyor. Tüketiciler, operatörlerin tarifelerini karşılaştırmalı olarak internette görebilecek. Ayrıca, abonelerin internet üzerinden üzerlerine kayıtlı hatları görüntüleyebilmesini sağlayacak sistem de oluşturulacak..

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2012 İş Planı’nda ikincil mevzuat, denetleme ve düzenleme faaliyetlerinin yanı sıra tüketicilere yönelik yeni uygulamaları da hayata geçirecek. Bu çalışmalardan ilki abonelerin internet üzerinden üzerlerine kayıtlı hatları görüntüleyebilmesini sağlayacak sistemin oluşturulması.
İş planında yer alan açıklamada, kişilerin üzerine kayıtlı hat sayısını öğrenebilme imkânının internet üzerinden sağlanmasını amaçlayan sistemin kurulma gerekçesi ise Emniyet Genel Müdürlüğü ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile yapılan yazışmalarda hat abone bilgisinde yaşanan sıkıntılar olduğu belirtiliyor. Yazışmalarda hat abonelerinin kim olduğu bilgisinin bazı durumlarda gerçeği yansıtmadığı ve bu durumun suçlarla mücadelede zafiyet oluşturduğu belirtiliyor.
BTK, bu kapsamda; kişilerin üzerlerine kayıtlı hat sayısını öğrenebilme olanağının internet üzerinden sağlanması şeklinde bir uygulamanın hayata geçirilmesini hedefliyor. Böylece kişilerin kendi üzerine kayıtlı olan hatları öğrenebilme olanağı sağlanacak ve hattı kullanan gerçek abonelere ulaşılabilme olasılığı artırılacak.
Tüketicilere yönelik bir başka uygulama ise operatörler tarafından duyurulan farklı ve karmaşık tarifelerin tek bir web sitesi üzerinde karşılaştırılması olanağının sağlanması olacak.
BTK tarafından Temmuz 2012’de tamamlanması öngörülen “Tarife Karşılaştırma” sitesiyle kurum tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını hedefliyor. Tüketiciler web sitesi üzerinde bulundukları tarifeyi farklı tarifelerle konuşma ve data kullanım miktarlarını girerek ya da operatörler tarafından sunulan farklı tarifeleri fiyat ve maliyet açısından hesaplayabilecek.
BTK tarafından 2012 sonunda tamamlanması beklenen bir başka proje ise Türkiye’nin elektromanyetik alan haritası olacak. 67 ilde tamamlanan elektromanyetik alan ölçümlerinin 2012 sonunda tüm Türkiye’yi kapsaması hedefleniyor.

3G şartları denetlenecek
Mobil operatörler 3G imtiyaz sözleşmeleri gereğince şebekelerine yönelik yaptıkları yatırımların bir bölümünü Türkiye’de Ar-Ge merkezi bulunan tedarikçilerden ve bir kısmını da Türkiye’de bu alanda ürün ve sistem geliştiren KOBİ’lerden sağlamak zorunda. Bu kapsamda BTK, 2012 yılı içerisinde IMT2000/UMTS imtiyaz sözleşmeleri gereğince, bu zorunlulukların yerine getirilip getirilmediğini denetleyecek.

GSM bantları 3G içinde kullanılacak
Hızla gelişen yeni teknolojiler ve iletişim alanındaki yenilikler frekans bantlarındaki düzenlemeleri ve planlamalarında daha verimli hale getirilmesini zorunlu kılıyor.
Bu kapsamda BTK, 2012 yılında 3G hizmetlerini daha düşük maliyetlerle sunabilmesi, tüketici refahının artırılması, yüksek kapasite gerektiren mobil genişbant hizmetlerinin kırsal bölgelerde daha hızlı yaygınlaşması, pazarın daha hızlı gelişmesinin temini ve ilgili AB düzenlemelerine uyum sağlanması amacıyla GSM bantlarının kullanımını 3G hizmetlerine açacak.

E-Piyasa gözetimi ve denetimi (E-PGD) altyapısının kurulması
BTK’nın 2012 yılı iş planına aldığı ve 2015 yılı sonunda tamamlanmasını öngördüğü “E-Piyasa Gözetimi ve Denetimi” e-PGD altyapısının kurulmasıyla ilgili çalışma ile piyasada bulunan elektronik cihazların ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının TTTE Yönetmeliği’ne uygunluğu elektronik ortamda denetlenebilecek.

BTK’nın 2012 iş planı içerisinde yer alan denetleme, etkinlik ve toplantı planları, denetleme çalışmalarının dışında kalan diğer bazı başlıklar ise şunlar:

l Kayıtlı Elektronik Posta Rehberine ve Hesap Adlarına İlişkin Usul ve Esaslar
l İnternet Alan Adları Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması
l Geleneksel Arabağlantından IP Arabağlantıya Geçiş Sürecinde Türkiye Değerlendirmesi
l Elektronik Haberleşme Şebekeleri Açısından Ekonomik Ömür ve Maliyet Belirleme Çalışmalarında Kullanılan Yıpranma Payı (Amortisman) Hesaplama Yaklaşımları
l Genişbant Hizmetlerinde Şeffaflık Düzenlemeleri ve Hizmet Kalitesi Uygulamaları
l Mobil İşletmecilerin Altyapı ve Şebeke Paylaşımı Uygulamaları ve Düzenlemeler
l Milli Monitör Sistemi
ETİKETLER : featured Sayı:853