Genel 28 ŞUBAT 2010 / 18:00

Teknoparklar uzmanlaşmalı

Teknoparklar, teknoloji tüketen taraftan üreten tarafa geçme anlamında, önemli rol üstleniyor. Türkiye’de teknoparkların sayısı, çeşitli yasa ve düzenlemelerin teşvikiyle 37’ye ulaşmış durumda. Bu Ar-Ge alanlarının sayıları hızla artarken, belirli alanlarda odaklanarak uzmanlaşması eğilimi ortaya çıkıyor.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası, Ar-Ge teşvikleri ve Elektronik Haberleşme Yasası ile birlikte Türkiye’deki teknoparkların sayısı hızla artıyor. Türkiye’de bugün itibariyle 37 teknopark faaliyetlerini sürdürüyor. 10 Ekim 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Teknoloji Geliştirme Bölgesi statüsü kazanan Gazi Teknopark “Yenilikçilik, Bilim, Girişimcilik” sloganıyla yola çıkarak teknoparklar arasında farklılaşmayı hedefliyor.
Mayıs 2008’de faaliyetine başlayan Gazi Teknopark, Gazi Üniversitesi’nin Gölbaşı yerleşkesinde, yaklaşık 59 bin m2’lik bir alanda yer alan, 20 bin m2 üzerinde kapalı alana sahip teknopark binasında, 70’in üzerinde şirketiyle faaliyet gösteriyor.
Gazi Teknopark’ta yer alan kuruluşlar ve araştırmacılar, vergisel teşviklerin, operasyonel ve idari desteklerin yanı sıra geliştirilmekte olan danışmanlık ve destek hizmetleri, çeşitli etkinlikler ve eğitim hizmetleri, üniversite ve araştırma kurumlarıyla yaratılacak işbirliği mekanizmaları gibi nitelikli hizmetlere tek bir merkezden erişebiliyor.
Gazi Teknopark, bilişim teknolojileri, elektronik-mekatronik, nanotıp, farmasotik, biyoteknoloji, enerji, savunma, havacılık ve çevre teknolojileri alanları olmak üzere çeşitli disiplinlerde üniversite-sanayi işbirliği mekanizmalarını oluşturmayı ve bu tür kurumları barındırmayı hedefliyor.
Teknoparklara danışmanlık hizmeti
Teknopark yasasının çıkmasından itibaren işin içinde olan, teknoparka değer katacak unsurları çok iyi bilen deneyimli bir yönetim kadrosuna sahip olan Gazi Teknopark yeni kurulmakta olan teknoparklara danışmanlık hizmetleri de veriyor. Kurumsal gelişimini oldukça hızlı tamamlayan Gazi Teknopark, aynı zamanda Uluslararası Teknoparklar Birliği’nin (IASP) tam üyesi.
Türkiye’de hızla artan teknoparklarla birlikte birtakım problemlerle de karşı karşıya kalınacağını öngören Gazi Teknopark yönetimi, Türkiye’deki teknoparklarda farklı uzmanlık alanlarının oluşturulması gerektiği görüşünde. Türkiye’de birçok projede düşülen hatalara teknoparklarda düşülmemesi gerektiğine dikkat çeken Gazi Teknopark yönetimi uzmanlaşma ile daha odaklı projelerin hayata geçirilebileceğini vurguluyor.
Ar-Ge ve geliştirme projeleri dikkat çekiyor
Gazi Teknopark’ta, kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılım projelerinin yanı sıra, yerli kömür kaynaklarımızın etkin ve verimli üretimi, radar sistemlerinin milli olanaklarla üretilmesi, milli veritabanı, yerli iletişim uydu projesi, e-devlet kapısı gibi önemli konularda 160’ın üstünde Ar-Ge ve yazılım projesi sürdürülüyor.
Gazi Teknopark içinde akademisyenlere yönelik olarak oluşturulan kuluçka merkezinde 18 akademisyen şirketi yer alıyor. Nanoteknolojiye dayalı yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, güneş enerjili akıllı damla sulama sistemleri, tozlu atık ve artık kömürlerin yakılması ile ilgili yakma sistemi geliştirilmesi, enerji sektöründe yakma sistemlerinden çıkan baca gazlarının emisyonunun temizlenmesi, konsantre güneş pili, yoğunlaştırıcı optik sistem tasarımı ve geliştirilmesi, güneş enerji destekli yer süpürme aracı, laboratuvar ortamında plazma yöntemi ile kömürün gazlaştırılması gibi önemli projeler bu merkezlerde yürütülüyor.
Gazi Teknopark’ta yapılan çalışmalarla kısa süre sonra beyin göçünün engellenmesi, ithalatın ikamesi, ihracatın teknolojik ürün ağırlıklı hale getirilmesi, yurtiçi verimlilik düzeylerinin artışı, yeni ileri teknoloji şirketlerinin kurulması ve mevcutların büyümesi gibi Türkiye için gerekli ileri adımların atılması da öngörülüyor.
TeknoparklarTeknoparkla ilgili ileriye dönük pek çok hedef var
Gazi Üniversitesi Rektörü ve Gazi Teknopark Yönetici Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Rıza Ayhan, teknoparkın ileriye dönük hedefleri ile ilgili şunları belirtti: “Gazi Teknopark gerekli kurumsal ve fiziksel gelişim çalışmalarını hızlıca tamamlayarak, bünyesine kattığı teknoloji şirketleri ve akademisyen şirketleri ile ülkemizin başarılı ve hızlı gelişen teknoparkları arasında yerini almıştır.”
Teknoparkın ileriye dönük hedeflerine de değinen Ayhan sözlerini şu şekilde devam ettirdi: “Akademisyenlerin çalışmalarının ekonomik değerlere dönüştürülmesinin daha fazla teşvik edilmesi ve bu kapsamda Teknoloji Transfer Ofisi çalışmalarının hızlandırılmasını öngörüyoruz. Proje yarışmaları, endüstri stajı, işyeri eğitimleri ve bilimsel araştırma ve uygulama programları gibi öğrenci ve mezunlara yönelik üniversite-sanayi işbirliği mekanizmalarının güçlenerek devam etmesi gerekiyor. Farklı ihtiyaçları da karşılayacak nitelikte yeni teknopark genişleme alanları oluşturulmak istiyoruz. Teknoparkın kurumsal yapısının ve nitelikli hizmet seçeneklerinin artırılarak, özellikle teknolojik girişimcilik ve yenilikçiliğe yönelik yeni teşvik mekanizmaları oluşturulması ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri oluşturulup, ortak projeler yürütülmesi de hedeflerimiz arasında.”
ETİKETLER : featured Sayı:760

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics