Genel 22 AĞUSTOS 2010 / 18:00

Tüketiciler e-haklarından haberdar mı?

Elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketiciler, yeni yönetmeliklerle birçok yeni hakka sahip oldu. Ayrıca bugüne kadar tanımlanmayan birçok konu da hükme bağlandı. Örneğin, internetin güvenli kullanımı ilk defa tüketici hakkı olarak görülüyor.

Elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketiciler, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği ile bazı yeni haklara kavuştular. Bu haklardan yararlanılabilmesi için tüketicilerin mevcut hakları konusunda bilgilendirilmesine ihtiyaç duyuluyor.
Elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin haklarını ve menfaatlerini korumaya yönelik usul ve esasları belirleyen Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Yönetmelik kapsamında elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin hakları ile işletmecilerin yükümlülükleri ve işletmeciler ile tüketiciler arasında imzalanan abonelik sözleşmelerine ilişkin usul ve esaslar yer alıyor. Yönetmelik maddelerinin uygulayıcısı ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olacak.
Yönetmeliğe göre tüketicilerin genel hakları arasında, eşit şartlarda ve ayrım gözetmeyen adil ücretlerle hizmetlerden yararlanma, abonelerin kişisel verilerinin kamuya açık rehberlerde yer alıp almamasını talep etme, acil arama hizmetleri hakkında bilgilendirilme ve bu hizmetlere ücretsiz erişebilme, ayrıntılı fatura talep edebilme, tarifeler konusunda açık detaylı güncel bilgilendirilme, kampanya ve özel içerikli hizmetlerden basit yöntemlerle vazgeçme, uluslararası standartlar ile kurumun belirleyeceği standartlara uygun kalitede hizmetten yararlanma, istenmeyen mesaj ve iletileri almayı reddetme ve faturalara üst sınır getirebilme gibi haklar yer alıyor.

Kişisel verilerin korunması
Yönetmelik ile elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketiciler birçok yeni hakka sahip olmakla birlikte bugüne kadar tanımlanmayan birçok konu da hükme bağlandı. Bunlardan en önemlilerinden birisi kişisel verilerin korunması. Yönetmelikle birlikte kişisel bilgilerin aboneler tarafından kamuya açık rehberlerde yer alması ya da kampanyalar için başka şirketlere pazarlanması gibi konularda abonenin kendi rızası olmadan gerçekleştirilemeyecek.

İstenmeyen mesajlara engel
Yönetmelikte yer alan abonelerin istenmeyen mesajları reddetme hakkı ile tüketiciler istenmeyen mesajların veya içeriklerin gönderiminin önüne geçebilecek. Ayrıca özel hizmetlerden ve kampanyalardan da vazgeçme hakkını düzenleyen yönetmelik bu işlemlerin basit bir şekilde tüketiciler tarafından gerçekleştirilebilmesi konusuna da düzenleme getirmiş oluyor.

İnternetin güvenli kullanımı ilk defa tüketici hakkı olarak kabul edildi
Yönetmeliğin “İnternetin Güvenli Kullanımı” başlığını taşıyan maddesinde ise “İşletmeciler, İnternetin Güvenli Kullanımına ilişkin olarak tüketicileri bilgilendirmekle, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından belirlenen yasadışı ve zararlı içeriklere karşı tüketicilerin korunmasına yönelik altyapı seviyesindeki hizmetleri ek ücret olmaksızın seçenekli olarak sunmakla yükümlüdür” hükmü yer alıyor. İlgili yönetmelik maddesi ile ilk defa “İnternetin Güvenli Kullanımı” da tüketici hakkı olarak kabul edilmiş oldu.

900’lü hatlara düzenleme
Yönetmelik çerçevesinde tüketici haklarına yönelik düzenleme getirilen bir başka başlık ise özel içerikli hizmetler ve 900’lü hatlar oldu. Özel içerikli hizmetleri sunan işletmeciler, hizmetin ücretine ilişkin olarak tüketiciyi doğru bilgilendirmekle yükümlü olacak ve bilgilendirmeler ücretsiz olacak. Bilgilendirme kapsamında, ücretlendirmenin başlayacağı zaman, ücretlendirmenin hesaplanmasında esas alınan süre, çağrı veya veri miktarı, sunulan hizmetin toplam süresi ve miktarı ile hizmetin toplam bedeli açıkça belirtilecek.
900’lü hatlar ise abonelik çerçevesinde tüketici talep etmediği sürece abonelerin hatlarının, 900 alan koduna kapalı olması esas olacak. Abonelerin yazılı talebi ile hatları bu hizmete açık hale getirilecek.
Elektronik haberleşme sektöründe tüketici haklarını düzenleyen yönetmelikte yer alan diğer başlıklar ise kampanyalar, tarife değişiklikleri, hizmetlerin kısıtlanması ve durdurulması, tüketici şikayetlerinin çözümü, abonelik sözleşmeleri, faturalar ve idari para cezaları ve yaptırımlar.
ETİKETLER : featured Sayı:785

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics