Genel 18 OCAK 2013 / 10:56

Türkiye, AB ilerleme raporunu yayınladı

AB Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye İlerleme Raporu'nun dengesiz olduğu eleştirilerinin ardından kendi "İlerleme Raporu"nu yayımladı. Raporda Bilgi Toplumu ve Medya isimli bir başlık da yer alıyor.

Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin, bazı AB ülkelerinin siyasi engellemeleri nedeniyle gerektiği gibi ilerleyemediğinin belirtildiği Rapor'da, reform çalışmalarının bu engellere rağmen devam ettiği vurgulandı.

Raporda, siyasi ve ekonomik kriterler alanında kaydedilen ilerlemelerin ardından müktesebat başlıkları bazında değerlendirmeler yer alıyor. Bu çerçevede, "Bilgi Toplumu ve Medya" başlığı altında, elektronik haberleşme sektörü de ele alınıyor. AB'nin elektronik haberleşme mevzuatına uyum yönünde kabul edilen son düzenlemeleri ayrıntılı bir şekilde listeleyen rapor, BTK'nın fiber internet erişimi pazarında beş yıl düzenleme yapmama kararını yeni nesil internet olanaklarının yaygınlaşabilmesi için alınan bir karar olarak değerlendiriyor. Kısa vadede kabul edilmesi beklenen düzenlemeler konusunda ise, "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı"na değiniliyor.

Raporun tamamına şu adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.ab.gov.tr/files/IlerlemeRaporlari/2012/turkiye_tarafindan_hazirlanan_2012_yili_ir_31_12_2012.pdf

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics