Genel 16 OCAK 2011 / 18:00

Türkiye Avrasya’nın üretim üssü olacak

2010 yılı sonunda yeniden revize edilen “Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2011-2014 (AB Üyeliğine Doğru) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tamamlandı. Stratejinin temel hedefleri arasında Türkiye’nin orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olması öngörülüyor.

2010 yılı sonunda yeniden revize edilen “Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2011-2014 (AB Üyeliğine Doğru) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tamamlandı. Stratejinin temel hedefleri arasında Türkiye’nin orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olması öngörülüyor.
Belgede, Türkiye’nin 2001 yılından bu yana önemli bir dönüşüm süreci içerisinde olduğuna dikkat çekilen raporda diğer taraftan bu değişim sürecinde Türkiye’nin 2001 krizinden sonra tempolu büyüme sürecine karşın henüz rekabetçilik sıralamasında beklenen yerde olmadığı vurgulanıyor ve Türkiye’nin Dünya Ekonomik Forumu’nun 2009 yılı verilerine göre, Türkiye, 133 ülke içerisinde rekabetçilik endeksi değerine göre yapılan değerlendirmede 61. sırada yer aldığına dikkat çekiliyor.
Çin ve Hindistan rekabet gücünü zorlaştırıyor
Özellikle Çin ve Hindistan’ın küresel ekonomiye bütünleşmesiyle birlikte, Türkiye’nin rekabet gücünün ucuz işgücüne dayandırmasının mümkün olmadığına dikkat çekilirken Türkiye’nin rekabet gücünün artırılması için etkin işleyen bir piyasa mekanizmasının, elverişli bir yatırım ortamının ve kurumsal yapının tesis edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Belgede ayrıca ucuz girdi sağlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin de hayata geçirilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

İleri teknoloji en önemli argüman
Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’nde vizyon ve hedeflere yönelik en temel göstergeler ise teknoloji kullanımına işaret ediyor. Türkiye’nin sanayi vizyonunu belirlemek amacıyla tüm paydaşların katılımıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen arama konferansı sonuçlarına da değinilen belgede bu arama konferansı neticesinde,
Türkiye için uygulanacak stratejinin uzun dönemli vizyonunun “Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak” olarak belirlendiği ifade ediliyor.
Avrasya’nın üretim üssü olma hedefi
Bu uzun dönemli vizyon kapsamında 2011-2014 yıllarını kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi’nin genel amacı ise belgede şu şekilde ifade ediliyor: “Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak.”
Sanayi strateji belgesindeki vizyona yönelik olarak üç
temel stratejik hedef ortaya konuyor ve “Orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payının artırılması, düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçişin sağlanması, becerilerini sürekli geliştirebilen şirketlerin ekonomideki ağırlığının artırılması” amaçlanıyor.

Kamuya sekiz alanda proaktif rol

2011-2014 Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nde sekiz yatay sanayi politikası alanında kamunun proaktif rol alması öngörülüyor. Bu alanlar; “Şirketlerin teknolojik gelişimi, “Yatırım ve iş ortamı”, “Uluslararası ticaret ve yatırım”, “Beceri ve insan kaynağı”, “KOBİ’lerin finansmana erişimi”, “Altyapı sektörleri ve girdi maliyetleri”, “Çevre” ve “Bölgesel kalkınma” olarak belirlendi. Bu alanlardan bazıları ile ilgili dikkat çeken ve bilgi ve iletişim sektörünü yakından ilgilendiren bazı noktalar ise şunlar: Şirketlerin teknolojik gelişimi, uluslararası ticaret ve yatırım, KOBİ’lerin finansmana erişimi, altyapı sektörleri,   girdi maliyetleri ve çevre.
ETİKETLER : featured Sayı:804

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics