Genel 25 MART 2013 / 08:00

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısıyla hizmetin niteliği ve niceliği artacak

İnterpromedya tarafından düzenlenen 18. e-Devlet Yuvarlak Masa Toplantısı, ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Yaklaşımları’ başlığı altında 14 Mart’ta Ankara’da gerçekleştirildi.

‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Yaklaşımları’ e-Devlet Yuvarlak Masa Toplantısı’na Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Okan Erhan Oflaz, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve İnterpromedya yetkilileri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İlbank, Türkiye İstatistik Kurumu’nun yanı sıra, destekleyiciler, Netaş, IBM, McAfee, Bimtaş şirketleri ve konuk dinleyiciler katıldı.

Toplantının moderatörlüğünü üstlenen İnterpromedya Yayın Koordinatörü Ayhan Sevgi, 5 yıl önce başlayan bu toplantıların büyüyerek bugünlere gelindiğini, kurumlarımızın da oldukça ilgi gösterdiğini kaydetti. Sevgi, kamu kurumlarının çalışmalarının ancak bir kısmının medyaya yansıdığını, bir kısmının kapalı kapılar ardında kaldığını ama bu toplantılarla e-Dönüşüm projelerinin ortaya konduğunu ve bu sayede geniş kitlelere ulaştırıldığını vurguladı. İnterpromedya Genel Müdürü Güldane Taşdemir de “İnterpromedya’nın 1992’de kurulmasından bu yana 21. yılımızdayız. İnterpromedya misyonunu; bilişim sağlayıcıları ve  bilişim kullanıcılarını bir araya getiren ortamlar yaratmak, bilişim sağlayıcıları için aynı zamanda yeni pazarlar belirlemek üzerine belirledi. Geçen yıllar içerisinde sorumluluklarımız da arttı. 2013 senesinde toplam 24 tane etkinlik ve zirve gerçekleştireceğiz” açıklamasını yaptı.

e-Devlet Yuvarlak Masa Toplantısı’nın açılış konuşmasını  Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Okan Erhan Oflaz yaptı ve Daire Başkanı Onur Paşaoğulları da Coğrafi Bilgi Sistemleri: Kazanımlar ve Hedefler sunumunu dinleyicilerle paylaştı. Diğer yandan Daire Başkanı Yalçın Özdemir, Bilgi İşlem’in vizyon ve hedeflerini anlattı. Teknoloji İşbirlikleri bölümünde; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Sinan Fidan, İlbank Mekansal Planlama Daire Başkanı Ahmet Avşar Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Rıdvan Yaka kurumlarındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri projeleri hakkında bilgi verdiler.

Verilerin yüzde 80’i coğrafi veriler
Okan Erhan Oflaz; uygarlığın gelişiminde bilginin, bilgiyi paylaşmanın, paylaşılan bilgileri kullanarak yeni bilgiler üretmenin payının oldukça yüksek olduğunun altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bilgi paylaşımı, kullanımı ve yeni bilgiler elde edilmesinde bilgi teknolojileri vazgeçilmez olmuştur. Bilgiyi en büyük oranda elinde bulunduran ve kullanan devlettir. Devletin teknolojiyi kullanması e-Devlet olması anlamına da gelmiştir. Söz konusu bu bilgilerin, verilerin yüzde 80’i coğrafi verilerdir. Verilerin iletişim teknolojilerini kullanarak paylaşılması zorunlu kılınmaktadır. Gerçekleştirilen uygulamalar içerisinde en güzel ve başarılı örnekler bile bir bütünün parçası olmadığı için eksik kalmaktadır. Özel sektör ne kadar gelişmiş olursa olsun, devlet sayısal hale gelmeden bilgi çağını yakalamak mümkün değildir. Toplumun bu çağa ayak uydurması için en büyük görev devlete düşmektedir. Bu anlamda Bakanlığımızca uygulamaya konulan Coğrafi Bilgi Sistemi Standartları uzun zamandır ihtiyaç duyulan bu eksikliği gidermeyi amaçlamaktadır.  Ancak üretilen verinin paylaşılabilirliği temel problemdir; Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı’nın teşkili için gerekli organizasyonu sağlamak üzere; Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü kurulmuş olup, kurum ve kuruluşlarla üretilen coğrafi verilen birlikte çalışılabilirlik esasları dahilinde paylaşılabilmesi için jenerik kavramsal model tanımlanmıştır. Bakanlığımız Kent Bilgi Sistemleri içinde standartlar tanımlaması da yapmıştır. 81 il ve merkez teşkilatımız, merkezi geniş alan ağına geçirilmiş, tek bir merkez üzerinden erişim ve kontrolü sağlanmıştır. Ortak proje havuzu da devreye alınmıştır. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı kurulumu neticesinde, birlikte çalışabilir coğrafi veri standartları belirlenerek, e-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacak ve vatandaşa verilecek hizmetin niteliği ve niceliği artırılacaktır.”

Mükerrerlik büyük sorun
Netaş Kamu Satış ve Ankara Bölge Direktörü Ahmet Şüküroğlu, IBM Türk Kamu Sektörü Bölge Müdürü Mehmet Ziya Telli, McAfee Kamu Satış Müdürü Cenk Özügür de Teknoloji Eğilimleri bölümünde şirket vizyonlarını paylaştılar. Şirketler, kurumlarda gerçekleştrilen projelerdeki mükerrerlik sorununa da vurgu yaparken sosyal devletin oluşabilmesi için BT teknolojilerinin verimli kullanılması gerektiğini belirttiler.
ETİKETLER : Sayı:914
YORUMLAR
Gürkut Koçak 26 MART 2013 / 11:42 0 0
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışmaları