Genel 18 MART 2012 / 16:16

Yazılımın farkında mıyız?

İnterpromedya Yayın Grubu olarak, farklı konularda sektör yetkililerini bir araya getiriyoruz. Bu sayıdaki manşetimizde de gördüğünüz gibi yerli yazılım “sektörü”nün yurtdışı açılımı konusunu tartışmaya açtık. Katma değeri oldukça yüksek olan yazılım ne yazık ki bazı kesimler tarafından bir sektör olarak kabul görmüyor. Yerli yazılımın ve ihracatının ülkemizin gelişim sürecinde sağlayacağı katkılar, sektörün yetenekleri ve yetkinliği hem kamu hem de özel sektörün bazı kesimleri tarafından göz ardı ediliyor. Bazı şirketler kendi küçük çabaları sayesinde ihracat gerçekleştiriyorlar fakat taşıma suyu ile değirmen dönmüyor. İç pazar büyümeden dış pazarlarda başarılı olunamıyor.
Devlet, kamu kurumları, özel sektör, STK’lar, medya… Tüm taraflar elbirliği yaparak bu sektörün büyümesi ve gelişmesine katkıda bulunmadan da 2023 hedeflerine en azından yazılım konusunda ulaşmamız imkansız gibi görünüyor.
ETİKETLER : Gündem Sayı:863