Genel 07 HAZİRAN 2010 / 11:47

Yerimizi koruduk!

15 yaş öğrencilerin fen ve matematik sorularını “anlama”  becerisini ölçen PISA araştırmasında Türkiye, iki kez üstüste aynı dip puanı alınca, Milli Eğitim Bakanı “Yerimizi koruduk” demişti. Evet, ilerleyemeyerek; yerinde sayarak yerimizi koruduk.
İsviçreli “Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü” (International Institute for Management Development) tarafından her yıl hazırlanan Dünya Rekabet Gücü İndeksi’nde 57 ülke arasında bir puan aşağıya indik. 47’ydik. 48 olduk. Raporda kullanılan 329 ölçütün ortalamasına göre.
Son beş yıldır şöyle gidiyoruz: 43-48-48-47-48.
“Yerimizi koruyoruz” yani…
Alt ölçütlere bakalım:
l Ekonomik performansta 4 puan aldık. 50’ye çıktık.
l Kamu verimliliğinde 1 puan geriledik: 47. olduk.
l Alt yapı verimliliğinde 45. sırada “yerimizi koruduk.”
l Özel sektör verimliliğinde 6 puan geriledik:
37. olduk.
Raporda 20 alt-ölçütten eğitime bakarsak:
2008 raporunda eğitim puanımız 46.
2009 raporunda eğitim puanımız 52.
2010 raporunda eğitim puanımız 54.
Yerimizi koruyamadık.
Eğitim için 17 ölçüte bakıyorlar:
Eğitime milli gelir içinde ayrılan pay. Eğitime adam başına yapılan harcama. İlk ve orta öğretimde öğretmen-öğrenci oranı. Orta eğitime devam. Yüksek eğitimde başarı oranı. Ülkede okuyan yabancı öğrenci oranı. 15 yaş öğrencilerde PISA değerleri (okuduğunu anlama, matematik ve fen becerileri). İngilizce bilgisi (TOEFL). Rekabetçi ekonomide eğitimin itici gücü. Üniversite eğitimi için de aynı şey. İş dünyası için eğitimin katkısı. 15 yaş üstü nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı. İş dünyası için gerekli olan dil becerileri. Mühendislikte kalite. Üniversite-sanayi arasında bilgi transferi.
ETİKETLER : Sayı:774

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics