Genel 15 MART 2018 / 10:32

Yerli oyunların KDV’den muaf olması gündemde

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın TBMM'ye sevk edilen Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın içeriğiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, oyun geliştiricileri sevindirecek bir madde de yer aldı.

TBMM’ye iletilen tasarıda istisnaların kapsamının genişletildiği belirtilirken, tasarının meclisten geçmesi durumunda teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların, bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına KDV istisnası sağlanacak. Yani teknokentlerde geliştirilen oyunlar ve bunların paketleri KDV'siz satılabilecek. Bu destek, halihazırda diğer yazılım alanlarına sağlanıyordu. Ancak bilgisayar oyunları kapsam dışında tutulmuştu.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nin (TOGED) 2015 yılında açıkladığı "Oyun sektöründe vergilerin azaltılması vizyonu" kapsamında bir yılı aşkın süredir yürüttüğü görüşmeler sonucunda, bilgisayar oyunları vergi istisnası da yeni tasarıda kendine yer buldu. Bu gelişme teknokentlerde yerleşik oyun geliştiricilere yönelik desteği arttırırken, sektörün büyümesi önünde engel teşkil eden ÖTV gibi diğer vergilerin kaldırılabilmesi konusunda da umut verecek. TOGED Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Karayalçın, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“ODTÜ TEKNOKENT’in desteğiyle, ilgili bakanlıklarla yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde, oyun geliştiricilerinin bu kanun tasarısı kapsamında yer almasından mutluluk duyuyoruz. Verilen teklifin onaylanması halinde, yerli oyun geliştiricilerimizin üzerindeki mali yükün bir nebze rahatlayacağına inanıyoruz. Konunun takibinde olacağız."

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics